Views
7 months ago

FORE 2008 nr 2

De zomer komt eraan! De

De zomer komt eraan! De baan ligt er momenteel goed bij en dat wil iedereen natuurlijk zo houden. Maar daar moeten we allemaal aan meewerken, vandaar dit berichtje van de Marshals. Wie en wat is een Marshal Voor de nieuwelingen onder ons wil ik graag vertellen wie de Marshals zijn en wat voor functie zij bekleden binnen onze golfclub. Marshals zijn aangesteld door het Bestuur en moeten derhalve ook verantwoording afleggen aan hen. Veiligheid op de baan De belangrijkste taak is erop toe te zien dat de veiligheid van iedereen op de baan gewaarborgd wordt. Dat Marshals hiervoor een beroep doen op iedere golfspeler moge duidelijk zijn. Maar wij zijn allemaal maar mensen en maken dus fouten. Mede om die fouten zoveel mogelijk te beperken, staan de Marshals ter beschikking. Zij zullen alleen maar corrigerend optreden om het spelen van u en van uw medespelers zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Niemand wil graag gecorrigeerd worden. Het is echter voor uw bestwil als dit gebeurt. Wordt daarom niet boos als een Marshal u aanspreekt. Waar op aangesproken? De meest voorkomende punten waarop u aangesproken kunt worden, zijn: - het niet doorlopen door de baan als u een ronde loopt, dit kan wrevel opwekken bij achteropkomende spelers (een praatje kan wel gezellig zijn, maar kan beter op het terras plaatsvinden); - het niet fatsoenlijk aanharken van de bunkers (het is niet leuk in een bunker te liggen en dan zeker niet in een diepe voet indruk); - het niet terugleggen van uitgeslagen plaggen; - het niet repareren van de greens. Drukke zomer Wij verwachten komende zomer een grote drukte op de baan. Er zal dan ook door de Marshals streng toezicht gehouden worden op de naleving van de etiquette en baanregels. Marshals De volgende Marshals zijn door het bestuur aangesteld: Eddie van den Berg, Jac Bours, Han Eggen, John Hofman, Daniëlle Lenssen, Thea van Oijen, Henk Ramakers (aanspreekpunt), Ron Schillings en Wiel Verheijen. Denk aan... PS: denk aan de pitchfork, het regelboekje en vooral uw lidmaatschapskaartje aan uw golfuitrusting. Tot ziens op de baan. Henk Ramakers FORE 2008 nr 2 25

Clubblad mei – juni 2013 - Hoenshuis Golf
nr 2 Februari - NRC The Wasps
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
nummer 72 augustus 2008 Clubblad van de Westfriese Golfclub
De KoppelING nr.2 2012-2013 - Het Koppel
2011 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
jrg 2 nr 5 - Docu-Data-Deurne
PATINA PROOF nr. 2 2011 bekijken
seizoen 2007-2008 nr.4 - Supportersverening RKC WAALWIJK - SV ...
nr. 4 - Sint-Odulphuslyceum
Jaargang 26 nummer 2 - mei 2012 - Golfclub Veldzijde
'Veldheer' Peter Steenbergen: Voorjaar 2008: Interviews met ... - VOC
augustus - Oosterhoutse Golf Club
Mini's, seizoen 2008-2009 - Koninklijke HFC
Nieuwsbrief 2012 nr. 2 - Zuid-Oost Limburg - Groei & Bloei
Tekstperiment nr. 2 - PVT De Landhuizen
'Ook meldkamer kan levens redden • Forse investering ... - Brandweer
jUNI - Oosterhoutse Golf Club
2012-04 De Inrol van april 2012 - Groen-Geel
augustus - Oosterhoutse Golf Club
Hippocampus nr. 220 (september 2008) - volledige uitgave
Noord-NL juli 2008, nr 2.indd - SNN