Views
6 months ago

FORE 2008 nr 3

Golfclub Meerssen

Golfclub Meerssen Bestuur: Voorzitter Vice-Voorzitter Penningmeester Secretaris Lid Piet Joosten Daan Schatteman Paul Rietveldt Cees v. d. Waerden Thea Houbiers Commissies: Baan Theo Zijlstra Clubhuis Wilma Kroon Jeugdgolf Peter Faessen Marshalls Henk Ramakers Opl. Regel & HCP Jean-Pierre Latour Publiciteit/Sponsors Jack Houbiers Wedstrijd Jac Bours Ledenadministratie: Wiel Verheijen 043-364 1606 E-mail: wiel@wverheijen.demon.nl Golflessen: Mike Mulder 043-363 7295 of 06-55 17 36 26 Secretariaat / Penningmeester: Postbus 45, 6240 AA Bunde Bank: Rabobank Maastricht e.o. 11.65.06.954 Postbank 1044305 Golfbaan: Heiveldcomplex; 9 holes par-3 E-mail: golfclubmeerssen@wxs.nl Internet: www.golfclubmeerssen.nl Telefoon Clubhuis: 043-365 2756 Redactie “FORE”: Jack Houbiers, Hendrik-Jan Schornagel, Frank Smeets en Stefanie Joosten. P/a Pr. Christinalaan 6, 6241 EP Bunde, Tel: 06-20 74 78 35 / 043-358 1937 E-mail: fore@golfclubmeerssen.nl Vormgeving “FORE”: Redactie “FORE” Druk “FORE”: Drukkerij Maenen b.v., Meerssen Van het Bestuur Een drukke sportzomer ligt al weer bijna achter ons. Een flitsend én tam Oranje in de Alpen, een spannende Tour in Frankrijk, een succesvolle Olympische missie in Peking en een vochtig golfseizoen in Bunde. Vaak was het genieten, soms verbijten, eigenlijk gewoon niks nieuws onder de zon. Dat geldt misschien ook wel voor de thema’s die over de bestuurstafel gaan. Veel van die onderwerpen behandelen we in het bestuur met veel plezier, bijvoorbeeld alle positieve geluiden uit de verschillende Commissies. Steeds blijkt weer dat GCM een bijzonder hechte groep van leden kent die zich enthousiast inzet om alle leden te laten genieten van alles wat de golfsport te bieden heeft. Het kan niet vaak genoeg gezegd: chapeau!! Tegenover al dat vrijwilligerswerk staat echter, en ook dat is al vaak benadrukt, dat het niet vrijblijvend is. Lid zijn van een vereniging brengt immers ook plichten met zich mee. En dat gaat verder dan respectvol gedrag op en om de baan, jegens elkaar en jegens de vereniging. Té vaak komen incidenten op de bestuurstafel van mensen die dat eenvoudige principe blijkbaar niet onderschrijven. En steeds weer zien we ons genoodzaakt daar dan stevig tegen op te treden. Jammer!! Een enkele keer moeten we als bestuur ook machteloos toekijken. Zo wordt het ons door enkele onverlaten niet gegund een eigentijdse televisie in het clubhuis op te hangen. We zijn immers al twee keer geconfronteerd met een nachtelijke 15e jaargang nr. 3, september 2008 3

FORE 2015 nr 3
nr 3 - NRC The Wasps
Clubblad mei – juni 2013 - Hoenshuis Golf
Editie Nr 3 - Bravo Zulu
Editie nr 3 - Bravo Zulu
Herstel (1941) nr. 3 - Vakbeweging in de oorlog
Nieuwsbrief 24 - Compaen
Nr.12
nr 01-sep-CODE Maastricht-2007
Nr. 3 - Stichting OZO
knuppelbode 20.pdf - GCHC
Hartsticke Bosch - Den Bosch
Nieuwsbrief December 2008 - Landschapsbeheer Oss
SportacContact JG31 - Nr 3 - mei 2017
nieuwjaarstoespraak 2011 - ter hoeve uitgevers
18de jg., juni 2008, nr. 66
kb oplage 17 - GCHC
uitgave 6 - 2012 - ter hoeve uitgevers
Kwartaal 3: 2012 nr:68 - Kasteellopers
Baan 8 - nr. 3 - november 2006 - AVKA
nr. 5. 9 oktober 2012 - Koninklijke HFC
Fusilier 2005/3 - vriendenkringbvr-5li.be
seizoen 2008/2009 nummer 3 - Rondom Voetbal
SportacContact JG32 - Nr 2 - maart 2018
De Waterdroppels
Fusilier 2005/3 - vriendenkringbvr-5li.be