Views
5 months ago

FORE 2008 nr 4

Van de Opleiding-,

Van de Opleiding-, Regel- en Handicap Commissie (OR&Hcie) Tee Time! Nearest point of relief een vast obstakel of abnormale terrein - omstandigheid een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte voor zijn swing (zie: Regel 24-2-a en Regel 25-1-a). Wat was dat ook al weer? Vraag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse aan een willekeurige wandelaar wat het nearest point of relief is, en hij zal je verwijzen naar het zonovergoten terras iets verder op, waar rijkelijk bier wordt geschonken. Maar in de Golfsport heeft dit begrip toch een iets andere betekenis. En daar willen we graag even bij stilstaan. Het “nearest point of relief” is namelijk een begrip om goed te onthouden. Je kunt er immers je voordeel mee doen. Recht op ontwijking zonder straf Het nearest point of relief speelt in die situaties, waarin sprake is van hinder ofwel in golftermen van een belemmering door een vast obstakel (Regel 24) of door een abnormale terreinomstandigheid, denk bijvoorbeeld aan GUR (Regel 25). In een dergelijke situatie heeft de speler recht op ontwijking zonder straf, ofwel “relief”. Wanneer was ook al weer sprake van een belemmering door een vast obstakel of door abnormale terreinomstandigheid? Belemmering Volgens de Regels is van een belemmering sprake wanneer de bal in of op een vast obstakel ligt, dan wel in of tegen een abnormale terreinomstandigheid ligt; ook is sprake van een belemmering wanneer Speellijn Van een belemmering is echter GEEN sprake wanneer het obstakel of een abnormale terreinomstandigheid zich op de gewenste SPEELLIJN van de speler bevindt; dan zal helaas toch een andere speellijn moeten worden gekozen. De speler heeft dus geen recht op een ongestoorde speellijn. Onder speellijn wordt hier verstaan de lijn die de speler wil spelen naar de hole. Staat er op weg naar de vlag een obstakel (een zitbank of een aanwijzingsbord) en vergt het enige techniek om hier overheen te spelen, dan wil dit nog niet zeggen dat sprake is van een belemmering, hoe hinderlijk ook. Je zult de bal moeten spelen zoals die ligt; natuurlijk kun je ook kiezen voor toepassing van de regel van de onspeelbare bal (Regel 28). Belemmering vaststellen Om vast te stellen of sprake is van een belemmering is dus ALLEEN van belang: de ligging van de bal, de stand van de speler en de swing. Het gaat dan om de stand die de speler zou willen innemen wanneer er geen sprake zou zijn van een belemmering; en dit geldt ook voor zijn swing. Een belemmering doet zich voor als ter plaatse “normaal” doorspelen niet meer mogelijk is. 16 FORE 2008 nr 4

Vrije drop Is er sprake van een belemmering door een vast obstakel of bijvoorbeeld GUR, dan mag de speler zonder strafslag deze belemmering ontwijken. De doorgewinterde golfer spreekt van een “vrije drop”. Maar waar drop je dan? Om dat te kunnen bepalen moet je weten waar het “nearest point of relief” ligt. Voor de duidelijkheid: dit is NIET de plaats waar de bal gedropt moet worden; een overigens veel gemaakte fout en daar doet menige speler zichzelf tekort mee. Referentiepunt Met het nearest point of relief wordt bedoeld het dichtstbijzijnde punt, waar verder spelen mogelijk is zonder die belemmering. Verwezen wordt naar de Definities (pagina 34 uitgave 2008-2011) in het Nederlandstalige Regelboekje. We spreken ook wel van “het referentiepunt”, omdat dit het vertrekpunt (referentie) is bij de bepaling van de plaats waar de bal uiteindelijk gedropt zal moeten worden. Dit referentiepunt is de plaats waar de bal zou KUNNEN worden geslagen, waar GEEN sprake (meer) is van een belemmering. De speler zal dus eerst moeten bepalen waar hij ongehinderd verder zou kunnen spelen. Oefenswings Het “nearest point of relief” kan het beste worden gevonden door een paar voorzichtige oefenswings te maken totdat een plaats is bereikt waar je niet meer wordt belemmerd in je stand en swing. De doorgewinterde golfer van zojuist zal adviseren om bij die oefenswings de langste club te gebruiken. Het gaat echter iets te ver om de driver te nemen als in die situatie een wedge het meest voor de hand FORE 2008 nr 4 zou liggen. De bedoeling is dat die stok wordt gekozen die de speler ook zou hebben gebruikt wanneer geen sprake zou zijn geweest van een belemmering; er is natuurlijk ruimte voor “eigen inzicht”. En “nearest” betekent verder ook dat de speler zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke ligging van de bal moet blijven. Plaats gevonden Als die plaats zonder belemmering eenmaal is gevonden, dan is ook het nearest point of relief bekend. Dit punt is de plaats waar de bal in dat geval zou kunnen liggen. Het is handig om daar dan een tee-tje in de grond te steken, want er volgt nog een tweede handeling, namelijk de “vrije” drop. En daarvoor kan het teetje dienen als richtpunt. Eén stoklengte van referentiepunt De bal moet nu worden gedropt binnen één stoklengte van het referentiepunt, het tee-tje dus; maar nooit dichter naar de hole. Denk aan een vlaai-punt waarbij de punt wordt bepaald door het tee-tje. Die vlaai-punt heeft de lengte van één stok. Het is aan te raden hiervoor wel de langste stok in de tas te gebruiken. De drop is vervolgens correct uitgevoerd wanneer de bal het eerst de baan raakt binnen de afstand van één stoklengte vanaf het referentiepunt ofwel binnen die denkbeeldige vlaai-punt dus. De bal kan en mag verrollen ook buiten die vlaaipunt, maar niet verder dan twee stoklengtes, en nooit richting hole. Het is aan de speler om te bepalen waar in die vlaai-punt hij de bal dropt, ook is op voorhand duidelijk dat de bal gaat rollen. Tot op zekere hoogte kan de speler de nieuwe ligging van de bal dus zelf beïnvloeden. 17

nr. 4 - Sint-Odulphuslyceum
seizoen 2007-2008 nr.4 - Supportersverening RKC WAALWIJK - SV ...
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
Download Schakel nr. 4 van 14 november 2012 - AFC, Amsterdam
nr. 1. 14 januari 2008 1 januari 2008 Koninklijke HFC - Ex ...
2008 nummer 4 - Cdja
De 25 beste golfclubs van Nederland
nr. 3. 28 januari 2008 Koninklijke HFC - DSS 3-0. Wesley ...
Jaargang 7 nr 4 december 2008 - Wijkraad Steyl
2012-04 De Inrol van april 2012 - Groen-Geel
nummer 71 mei 2008 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Hippocampus nr. 217 (februari 2008) - volledige uitgave
2010 - 4: december - Hooge Bergsche Golfclub
Baan 8 - nr. 3 - november 2006 - AVKA
Jaargang 26 nummer 4 - september 2012 - Golfclub Veldzijde
Nieuwsbrief nr. 4, 2008.qxd - NVMP
Spurt – April 2012 - Jaargang 57 - Nr. 4 - Zeeland Sport
HanzeMag, nr. 4 - Hanzehogeschool
'Ook meldkamer kan levens redden • Forse investering ... - Brandweer