Views
7 months ago

FORE 2008 nr 4

Wachten tot we in april

Wachten tot we in april 2010 onze nieuwe baan kunnen bespelen, voorwaar een lonkend perspectief! In de periode van augustus 2009 tot april 2010, een hele lange winter, kunnen we onze vertrouwde baan dus niet bespelen. Dat betekent natuurlijk niet dat we dan stilzitten. Integendeel, we gaan allerlei activiteiten organiseren om deze periode te overbruggen. Om te beginnen met een daverend 1e spadefeest!! Een hele groep mensen is al intensief met de voorbereiding bezig. Verslag Ledenvergadering Op 24 november vond de ledenvergadering van GCM plaats. Het verslag van deze vergadering vindt u op www.golfclubmeerssen.nl. Iedereen die daar geen toegang toe heeft en het verslag op papier wil ontvangen, kan hiervoor contact opnemen met Cees van der Waerden op telefoonnummer 043-3645189. We gaan dus een bijzonder jaar tegemoet; een jaar waarin we onze échte GCMverenigingsgeest moeten en gaan tonen. Het jaar 2009 vraagt om ruggengraat en daarom was de unanieme steun voor de plannen tijdens de laatste ledenvergadering een enorme steun in de rug! Oprecht dank daarvoor. Geniet van de komende feestdagen en we zien elkaar bij de nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari. Toch? Namens het Bestuur wens ik u allen een 2009 waarin voor u alles op z’n plek valt! Namens het Bestuur, Piet Joosten, Voorzitter Nieuwjaarsreceptie Het Bestuur zou graag met een zo groot mogelijk aantal leden het glas willen heffen op een voor onze club zeer gedenkwaardig jaar. U bent vanaf 16.00 uur van harte welkom. Namens het Bestuur, Cees van der Waerden, Secretaris Uitnodiging Het traditionele Nieuwjaarstreffen bij GCM zal plaatsvinden op zondag 11 januari 2009 U bent van harte welkom in ons clubhuis vanaf 16.00 uur, om samen te toosten op een gezond en sportief 2009. 4 FORE 2008 nr 4

Van de Redactie Voor u ligt alweer de laatste FORE van 2008. Een extra dik nummer, zodat u zich in elk geval niet hoeft te vervelen, wanneer het de komende week te koud en te guur blijkt te zijn om te gaan golfen. Luxe voor de redactie Wat hebben we weer veel kopij ontvangen de afgelopen weken! Wat een luxe voor ons als redactie. Geen hoofdbrekens over hoe we de FORE deze keer weer gevuld krijgen, eerder passen en meten om alle artikelen goed tot hun recht te laten komen. Maar u hoort ons dus absoluut niet klagen, integendeel. Een oprecht dank je wel dan ook voor alle bijdragen aan de FORE dit afgelopen jaar! Wat treft u aan in dit nummer? Natuurlijk is er weer nieuws vanuit de Commissies. De OR&H commissie frist eenieders geheugen weer op daar waar het de regels van het golf betreft. De Clubhuiscommissie vraagt onze speciale aandacht voor het nieuwe alarmsysteem. Van groot belang, gezien de diverse inbraken in ons Clubhuis de afgelopen maanden en de onkosten die hiermee gemoeid zijn. Deze inbraken vormen trouwens ook het decor in het stuk van Henk Ramakers van de Baancommissie. Eén van zijn medecommissieleden waande zich even een echte Sherlock Holmes…heel even. Openingstijden Clubhuis Gedurende de wintermaanden is ons Clubhuis, zoals elk jaar, beperkt geopend. Op pagina 35 van deze FORE kunt u de openingstijden vinden. FORE 2008 nr 4 Borstbeeld Tony Dumoulin Natuurlijk is er ook aandacht voor het onthullen van het prachtige borstbeeld van Tony Dumoulin door zijn zoon François en hebben we weer een ”De 9 holes van…”, waarin dit keer de actieve 80-plussers van onze vereniging centraal staan, in de persoon van Dolf Gilissen. Verder veel wedstrijdverslagen en veel, heel veel foto’s. Beste wensen Rest ons nog u heel prettige kerstdagen en een fijne jaarwisseling te wensen. Wij hopen u in 2009 weer in grote aantallen en in goede gezondheid op de baan te mogen ontmoeten. We zien elkaar hopelijk op de Nieuwjaarsreceptie die gehouden wordt op zondag 11 januari. Veel leesplezier. Redactie FORE Kopij voor de volgende FORE, no. 1 van 2009, gaarne inleveren vóór 1 februari 2009. Dit kan bij voorkeur via ons e-mail adres “fore@golfclubmeerssen.nl”, maar desgewenst ook bij een van de leden van de Redactie. Foto- en ander (beeld)materiaal graag in jpeg of tif formaat. Een gewone fotoafdruk of geschreven / getikte tekst kan natuurlijk ook! U vind de nieuwe uitgave van FORE begin maart 2009 in uw brievenbus. 5

Download Schakel nr. 4 van 14 november 2012 - AFC, Amsterdam
nummer 72 augustus 2008 Clubblad van de Westfriese Golfclub
nr. 4 - Sint-Odulphuslyceum
seizoen 2007-2008 nr.4 - Supportersverening RKC WAALWIJK - SV ...
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
'Ook meldkamer kan levens redden • Forse investering ... - Brandweer
CCT 2005-45 - Commerciële Club Twente
Afslag 2008-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
RAPIDO 2010 Nr. 4 - RAP-Holland
2008 nummer 4 - Cdja
De 25 beste golfclubs van Nederland
Jaargang 32, nr. 4 (32.04) - NHC De IJssel
MR2 CLUBMAGAZINE April 2008 - Toyota MR2 Club Nederland
2012-04 De Inrol van april 2012 - Groen-Geel
Jaargang 7 nr 4 december 2008 - Wijkraad Steyl
2008-2009 - AFC, Amsterdam