Views
6 months ago

FORE 2009 nr 1

Jeugdgolf Golfclub

Jeugdgolf Golfclub Meerssen Terugblik seizoen 2008 Na een wat moeilijke start werden er al snel zes personen gevonden die in de Jeugdcommissie wilden plaatsnemen en genoeg enthousiaste ouders / coaches om de kinderen te begeleiden op de trainingsochtenden. Er werd begonnen met 37 kinderen. Hiervan hebben in 2008 veertien kinderen het GVB gehaald en vijftien kinderen het LBB. Opzet vierledig De opzet van 2008 was vierledig, namelijk op zondagochtenden: 1. 2. 3. 4. les van onze Golfprofessional in groepjes van 5-6 kinderen; circuit om vaardigheden te oefenen; theorieles volgens NGF methode; oefenen in de baan onder begeleiding van ouders. In verband met het drukke wedstrijdprogramma op onze golfbaan moest er vaker worden uitgeweken naar golfbaan Spiegelven Golfclub Genk, waar de jeugd van Golfclub Meerssen overigens steeds zeer gastvrij ontvangen werd. Vooruitblik seizoen 2009 De opzet voor dit jaar zal meer gedifferentieerd zijn. GVB bezitters Jeugd On Tour op zes tot acht ochtenden via uitwisselingen met en wedstrijden tegen andere golfclubs in de regio (o.a. Golfclub Brunssum en Golfclub Het Rijk van Margraten) en op zes ochtenden uitvoerig les van onze Golfprofessional, kaarten lopen, oefenen, enz. Streven is dat alle GVB’ers aan het eind van het seizoen hun handicap hebben verbeterd. LBB Toewerken naar GVB. In verband met het korte seizoen op de baan van Golfclub Meerssen, wordt er naar gestreefd dat deze kinderen uiterlijk in augustus het GVB examen kunnen doen. Dat gebeurt via wekelijkse les van onze Golfprofes - sional en theorie herhalen waar nodig en afsluiten met een klein examen. Verder veel oefenen en circuit. Gepland zijn zes bijeen komsten in Meerssen tot 15 augustus en zes in Genk vanaf 15 augustus. Beginners Programma voor beginners: toewerken naar het LBB, theorie (afhankelijk van leeftijd invullen), les van onze Golf - professional, circuit en vooral veel plezier. Voor deze groep worden er, net als voor de LBB’ers zes bijeen komsten georganiseerd in Meerssen tot 15 augustus en zes in Genk vanaf 15 augustus. FORE 2009 nr 1 15

Afslag 2009-04.pdf - Golfclub Zeegersloot
Dimples 77 - aug 2009.qxd - Westfriese Golfclub
Vrijheid is ruimte om te groeien - Golfclub Veldzijde
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
Waerdpraet nr 86.indd - Dorpswaard
nummer 84 december 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Oktober, 3e Editie 2009 - Golfclub De Vijf Margen
Dimples 75 - maart 2009.qxd - Westfriese Golfclub
3: september - Hooge Bergsche Golfclub
nummer 71 mei 2008 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Afslag 2009-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
Europe's No.1 For Your Healthy Business
golf club indeling 2op.indd - Golfclub Veldzijde
PL.HANZE nr. 1-2009 - Hanzehogeschool
Clubblad december 2012 - Nieuwegeinse GolfClub
nummer 83 oktober 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
- eindelijk mooie kleuren in de baan
'Ook meldkamer kan levens redden • Forse investering ... - Brandweer
Afslag 2010-03.pdf - Golfclub Zeegersloot