Views
5 months ago

FORE 2009 nr 1

Zomer golfkamp

Zomer golfkamp Natuurlijk wordt, na het succes van 2008, weer een zomerkamp georganiseerd samen met één of twee andere Golfclubs uit de regio. Training ouders / coaches De ouders / coaches zullen van de OR&H-commissie in samen werking met onze Golfprofessional een kort opleidingsprogramma aangeboden krijgen om zich nog beter van hun taken te kunnen kwijten. Meedoen aan wedstrijden Golfclub Meerssen Samen met de Wedstrijdcommissie wordt geprobeerd zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen of te betrekken bij het reguliere wedstrijdaanbod van Golfclub Meerssen. Overige Ten slotte zal de Jeugdcommissie nog andere activiteiten organiseren, zoals een ouder-kindwedstrijd, een avondwedstrijd met verlichte ballen en het Clubkam - pioenschap. To do’s 1. Onderzoeken of jeugd mee kan doen aan het NGF programma Committed to Jeugd; 2. Uitwisseling met andere golfclubs versterken; 3. Bekijken of in 2010 een jeugdteam kan worden ingeschreven voor de Team Par 3 competitie, omdat Golfclub Meerssen dan over een volwaardige 9- holes baan beschikt. De Jeugdcommissie 16 FORE 2009 nr 1

Van de Opleiding-, Regel- en Handicap Commissie (OR&Hcie) Het opleidingsprogramma 2009 De Opleiding-, Regelen Handicap - Commissie maakt zich weer op om voor de spelers in opleiding de hobbels die we op de weg naar het GVB zoal tegenkomen (behalve dan die in de baan), zoveel mogelijk glad te strijken. De OR&H-Cie heeft hiertoe opnieuw een aantrekkelijk lesprogramma ontwikkeld met veel aandacht voor de praktijk. De OR&H-Cie nodigt iedereen die nog niet over het GVB of zelfs niet het LBB beschikt, uit om hieraan deel te nemen. En dit geldt dus niet alleen voor onze nieuwe leden. De Ledenadministratie laat namelijk zien dat welhaast iedereen van de zittende leden in het bezit is van het LBB, maar dat er toch ook nog een aantal is dat nog niet tot het GVB is doorgedrongen. Vooral ook aan die leden nu de oproep: maak gebruik van deze kans. Wedstrijd- en evenementenkalender In de Wedstrijd- en evenementenkalender 2009 treft u het opleidingsschema voor 2009 aan. Voor de nieuwe leden is hierover een en ander opgenomen in het zogenaamde “Stappenplan van LBB naar GVB”. Kijk ook eens op de pagina van de OR&H-Cie op de website: www.golfclubmeerssen.nl. Baan op schop Het is wellicht inmiddels tot iedereen doorgedrongen dat naar verwachting in FORE 2009 nr 1 de maand augustus van dit jaar de golfbaan “op de schop” gaat. Pas in het voorjaar 2010 zal de baan weer bespeelbaar zijn. Dit betekent dat het opleidings - programma sterk ingekort moet worden. In 2009 zullen de laatste examens op 1 augustus afgenomen worden. Houd hier rekening mee. De OR&H-Cie heeft ervoor gekozen om na 1 augustus niet uit te wijken naar andere golfbanen in de omgeving, vanwege het aanzienlijk kostenverhogende aspect hiervan (extra greenfees). Samenstelling Commissie gewijzigd De samenstelling van de OR&H-Cie is sedert kort gewijzigd. Wiel Verheijen heeft de Commissie verlaten. Wiel stond als penningmeester jarenlang garant voor een financieel gezonde omgeving, waarbinnen de Commissie kon floreren. Wiel, bedankt! De rol van penningmeester is overgenomen door Hans Hoonhout. Als financieel deskundige is het penningmeesterschap bij Hans in goede handen. Ook is Luc Theunisz tot de Commissie toegetreden. Luc is officieel NGF-clubreferee; zijn expertise vormt een waardevolle aanvulling op de kennis en ervaring die de Commissie in het verleden heeft opgebouwd. Namens de Opleiding, Regel- en Handicapcommissie Jean-Pierre Latour, voorzitter 17

FORE 2015 nr 3
Dimples 75 - maart 2009.qxd - Westfriese Golfclub
Afslag 2009-04.pdf - Golfclub Zeegersloot
Commissiedag 2009 - Westfriese Golfclub
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
Vrijheid is ruimte om te groeien - Golfclub Veldzijde
1: mei - Hooge Bergsche Golfclub
Oktober, 3e Editie 2009 - Golfclub De Vijf Margen
Clubblad van Golfclub De Dorpswaard | Oktober 2016 nr 101
6AN - Westfriese Golfclub
nummer 76 mei 2009 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Afslag 2009-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
nummer 71 mei 2008 Clubblad van de Westfriese Golfclub
2010 - 4: december - Hooge Bergsche Golfclub
2: juni - Hooge Bergsche Golfclub
Dimples 77 - aug 2009.qxd - Westfriese Golfclub
42226ISSUE18_RGBWeb
Clubblad december 2012 - Nieuwegeinse GolfClub
Waerdpraet nr 86.indd - Dorpswaard
nr. 1 / 2009 - FNV Horecabond
PL.HANZE nr. 1-2009 - Hanzehogeschool
Clubblad juli 2013 - Nieuwegeinse GolfClub
Afslag 2008-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
- eindelijk mooie kleuren in de baan
Nr. 1 • 2009 - AC-HOP
3: september - Hooge Bergsche Golfclub
2012 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub