Views
1 month ago

FORE 2009 nr 1

Wij wensen u een

Wij wensen u een succesvol golfseizoen en hopen daarop met u het glas te heffen tijdens het openingsfeest. Mis het niet! Namens het Bestuur, Piet Joosten Voorzitter Nog een paar lockers te huur Herken je dit? Lekker rondje gelopen, tas achter in de auto gegooid. Thuisgekomen even geen zin de boel uit te ruimen. Wil je de volgende dag boodschappen gaan doen en even de lege flessen in de koffer zetten. Ligt die tas daar nog Voor nog een paar clubleden hebben we de oplossing. Er zijn nog 3 lockers vrij in het Clubhuis. Te huur voor € 50,- per jaar. En € 30,- waarborg voor de sleutels. Het zijn “boven” lockers dus je zult iets moeten tillen. Interesse? Stuur even een e-mailtje naar ceesvanderwaerden@planet.nl en met de eerste drie aanmelders wordt vervolgens contact opgenomen. Cees van der Waerden Van de Redactie We zijn alweer toe aan de eerste FORE van 2009. Een jaar, waarvan we nu reeds weten dat het voor de golfclub een bijzonder jaar zal gaan worden. Immers, de langverwachte uitbreiding van de baan zal halverwege het jaar eindelijk een aanvang nemen. Over de plannen, de planning en straks ook de voortgang van de werkzaamheden zullen wij u dit jaar via de FORE uiteraard voortdurend informeren, in woord en natuurlijk ook in beeld. Openingsweekend Maar laten we niet teveel vooruitlopen op de zaken. First things first: eerst gaan we natuurlijk met z’n allen het nieuwe golfseizoen openen op zaterdag 21 en zondag 22 maart a.s. De diverse Commissies zijn druk bezig met de voorbereidingen hiertoe en dit zal ongetwijfeld weer leiden tot een gezellig openingsweekend, waarin traditiegetrouw een tweetal wedstrijden worden gespeeld en op zaterdagavond het seizoen feestelijk wordt ingeluid onder het genot van een hapje, een drankje en muziek van jazz orkest ”Michelle and friends”. U komt toch ook? Meer informatie vindt u verderop in de FORE. Citaat Golf is een dure manier van knikkeren G.K. Chesterton 4 FORE 2009 nr 1

In deze uitgave staan we verder stil bij het afscheid van onze ledenadministrateur Wiel Verheijen. Hij heeft het stokje inmiddels definitief overgedragen aan Mientje Gielen. Voor al die jaren dat wij een beroep mochten doen op Wiel voor wat betreft de verzending van de FORE willen wij hem van harte bedanken. Het was nooit vergeefs en alles werd altijd keurig verzorgd en meer dan op tijd aangeleverd. Wiel, nogmaals dank je wel! Mientje Gielen Nieuwe voorzitters Waar afscheid genomen wordt, vallen uiteraard ook weer nieuwelingen te verwelkomen. Wij stellen de aanwinsten verderop in deze FORE aan u voor, waarbij een bijzondere kennismaking ten deel valt aan ons recentelijk aangetreden bestuurslid: Jac Bours. Verder natuurlijk weer nieuws van onze Commissies en nog een mooi verslag van de winnaar van de Masters van vorig jaar, dat bij de laatste uitgave van de FORE jammer genoeg net te laat bij onze redactie binnenkwam. Al met al reden om snel door te bladeren dus. Wij wensen u een goed en (ont)spannend golfjaar! Met golfgroet, Redactie FORE Kopij voor de volgende FORE, no. 2 van 2009, gaarne inleveren vóór 1 mei 2009. Dit kan bij voorkeur via ons e-mail adres “fore@golfclubmeerssen.nl”, maar desgewenst ook bij een van de leden van de Redactie. Foto- en ander (beeld)materiaal graag in jpeg of tif formaat. Een gewone fotoafdruk of geschreven / getikte tekst kan natuurlijk ook! U vind de nieuwe uitgave van FORE begin juni 2009 in uw brievenbus. FORE 2009 nr 1 5

Afslag 2009-04.pdf - Golfclub Zeegersloot
Dimples 75 - maart 2009.qxd - Westfriese Golfclub
Oktober, 3e Editie 2009 - Golfclub De Vijf Margen
Vrijheid is ruimte om te groeien - Golfclub Veldzijde
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
nummer 71 mei 2008 Clubblad van de Westfriese Golfclub
2010 - 4: december - Hooge Bergsche Golfclub
Afslag 2009-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
PL.HANZE nr. 1-2009 - Hanzehogeschool
- eindelijk mooie kleuren in de baan
Dimples 77 - aug 2009.qxd - Westfriese Golfclub
nummer 76 mei 2009 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Waerdpraet nr 86.indd - Dorpswaard
Clubblad december 2012 - Nieuwegeinse GolfClub
Ut Nr 1 2011 - Tennisvereniging Makkum
Nr. 1 • 2009 - AC-HOP
   Jaargang 8 nummer 1 january 2009
nummer 86 juni 2011 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Afslag 2010-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
2012 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
Jaargang 26 nummer 4 - september 2012 - Golfclub Veldzijde
nummer 84 december 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub