Views
10 months ago

Verkiezingsprogramma DFH 2018 - 2022

Lees hier ons volledige verkiezingsprogramma.

uimer worden opgesteld

uimer worden opgesteld zodat er in een pand meerdere mogelijke invullingen gerealiseerd kunnen worden. Monumenten zijn de ziel van de stad, horen bij ons verleden en moeten we behouden daar waar kan. De afgelopen jaren hebben we met leden ogen gezien hoe monumenten waar de gemeente beheerder van was, zoals het Hijschgebouw, afgebroken werden. Dit door gebrekkig onderhoud en dus nalatigheid van de gemeente. Dit vindt DFH onacceptabel. Wij willen een nieuwe visie van de gemeente om inzet en financiële middelen beschikbaar te stellen, om de monumenten die ze zelf in bezit hebben ook voor de toekomst te bewaren. Buiten de gemeente om zijn er ook veel initiatieven genomen voor behoud van monumenten. Bijvoorbeeld de Watertoren en de Waarbekenschool, deze credits zijn niet voor de gemeente. DFH wil meer geld investeren in de binnenstad dan de € 13 miljoen die er nu voor gereserveerd is. De parkeertarieven moeten fors naar beneden en op maandag t/m zaterdag betaald parkeren van 10 tot 17.00 uur, met het eerste uur gratis parkeren. Onderscheiden van omliggende plaatsen is ons doel. Kwalitatief leuke en goede winkels en geen landelijke ketens die we in elk winkelcentrum al hebben. Vernieuwend en gezellig! De toegangspoorten van Hengelo moeten uitnodigend zijn. Met name het Stationsplein kan groener, netter. We ondersteunen de plannen van de ontwikkeling van het Badhuis en de Arienschool. Al jaren staat dit te verloederen en dit is geen aantrekkelijke toegang tot de binnenstad. Nog langer wachten betekent sloop. 10

Sociaal - zorg - omkijken naar elkaar Zorg moet laagdrempelig te zijn, dicht in de buurt en beschikbaar voor iedereen die dit nodig heeft. We doen het in Hengelo niet slecht maar er valt nog veel te verbeteren. Wijkcentra in de oude, kleine buurten meer ondersteunen, faciliteren en gebruiken voor ‘zorg in de buurt’, dagbesteding en opbouwen van sociale netwerk. Mensen kennen elkaar en letten op elkaar in de vertrouwde omgeving. Wachtlijsten in de GGZ zorg met name voor de jeugd zijn voor ons onacceptabel. Gevolgen van lange wachtlijsten zijn al zichtbaar in Nederland. Gevaarlijke situaties, zwerfgedrag of nog ergere situaties zijn al aan de orde van de dag. Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. De belasting van mantelzorgers neemt echter toe en overbelasting dreigt of is al aan de orde. Ondersteuning Mantelzorgers uitbreiden en de mogelijkheid tot paar dagen “ontzorgen” uitbreiden. Kinderen die mantelzorg verlenen in hun gezinssituatie moeten ontzien/ontlast worden. Kinderen moeten de kans krijgen om kind te kunnen zijn en zichzelf te ontwikkelen. Meer pro actieve inzet om laaggeletterdheid aan te pakken. Het beheersen van lezen en schrijven leidt tot een beter welzijn, een betere gezondheid, betere opleidingskansen en een groter gevoel van eigenwaarde. Het moet mogelijk blijven voor deze groep inwoners om gewoon te bellen of langs te komen bij gemeentelijke instellingen. Alzheimer en Dementie worden volksziekte nummer 1. Wij zien steeds meer particuliere initiatieven die speciale zorg-woon vormen bieden en juichen dit toe. DFH wil een dementievriendelijke gemeente zijn en vindt dat iedereen mee moet kunnen doen. We willen snel een concreet plan van aanpak hiervoor in samenwerking met de betrokken partijen waaronder Alzheimer Nederland, regio Twente, bedrijfsleven, UT, instellingen en inwoners. De UT is in een vergevorderd stadium m.b.t. de ontwikkeling van een zorgrobot voor juist deze doelgroep. DFH wil dat de gemeente Hengelo zich aanbiedt voor dit pilot project. Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, een samenleving zonder hen is ondenkbaar! Wij moeten deze organisaties ondersteunen en daar waar gewenst hulp bieden met bijvoorbeeld opleidingen. De vrijwilligersverzekering moet in stand blijven. Voor vrijwilligers die met jeugd en jongeren werken vinden wij het belangrijk dat er een verklaring van goed gedrag wordt overlegd. Deze kosten moeten door de gemeente betaald worden. JEUGD - onze toekomst We moeten onze jeugd alle kansen bieden die mogelijk zijn. Een breed aanbod in opleidingen en het creëren van banen is hierbij van belang. We zouden graag een breder aanbod van opleidingen naar Hengelo halen. 11

Verkiezingsprogramma - Wuustwezel - CD&V
Verkiezingsprogramma LPV 2014 - 2018
def. verkiezingsprogramma 2014
Download het verkiezingsprogramma - CDA
Verkiezingsprogramma - Policy Network
verkiezingsprogramma in pdf - Vlaams Belang Hove
Verkiezingsprogramma
Verkiezingsprogramma - D66 Alblasserdam
Download het verkiezingsprogramma - CDA
Verkiezingsprogramma 2010 - GroenLinks
Verkiezingsprogramma-D66-2014-20181
VerkiezingsProgramma-PVV-2012-final-web
verkiezingsprogramma EU 2009 - Solidara
Verkiezingsprogramma 2013-2017 - ChristenUnie
Concept verkiezingsprogramma - Documentatiecentrum ...
VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VOOR DE DIEREN TWEEDE ...
Verkiezingsprogramma 2012 - Pvv
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
Download hier de samenvatting van ons verkiezingsprogramma ...
def. verkiezingsprogramma 2014
VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VOOR DE DIEREN TWEEDE ...
Verkiezingsprogramma PVV Almere
verkiezingsprogramma VVD Goes - Goed voor Goes
Klik hier om het Verkiezingsprogramma 2010 ... - ChristenUnie Ede