Views
9 months ago

Verkiezingsprogramma DFH 2018 - 2022

Lees hier ons volledige verkiezingsprogramma.

Uitgangspunten Vanuit

Uitgangspunten Vanuit het DFH- gedachtegoed problemen, uitdagingen en nieuwe initiatieven aanpakken. Wij zoeken actief de dialoog met de inwoners op eigentijdse manieren over belangrijke zaken, onderwerpen die spelen in uw buurt, wijk en stad. “Makkelijk uw mening geven via APP, thuis vanaf de bank.” U bepaalt ons standpunt. De inwoner is aan zet! De politiek is er in dienst van de inwoner, en niet andersom. Geen loze verkiezingsbeloftes: U BEPAALT! Bij toetsing van (nieuw) beleid moet antwoord worden gegeven op de vraag: “Worden inwoners hier gelukkiger van?”. We zetten het geluk van de inwoners centraal, onder anderen op het gebied van werk, sociale relaties en een betrouwbare overheid! In dit programma vindt U onze ideeën voor U en voor Hengelo, die wij met U willen delen. 4

Werk en Economie Voor een sterke en groeiende economie is het van het grootste belang dat we er alles aan doen om bedrijven in Hengelo te houden en nieuwe bedrijven aan te trekken. Een sterk ondernemersklimaat is de motor van onze stad. Overbodige regels moeten afgeschaft worden. Blijvend investeren in bedrijventerreinen en de bereikbaarheid van Hengelo over weg, water en spoor. Meedenken met ondernemers en faciliteren is van het grootste belang. Snellere vergunningverlening. Het levert werkgelegenheid op. Samenwerking met de Regio is hierbij een must. “Wat goed is voor Hengelo is goed voor Twente en andersom.” De Agenda van Twente speelt hier een belangrijke rol in. Hengelo mag trots zijn op de belangrijkste binnenhaven van Nederland, om dit te blijven is een versnelde verbreding van het Twentekanaal noodzakelijk. Werk is heel belangrijk voor het geluk van mensen, dat blijkt uit onderzoek. Zelfstandig in je levensonderhoud kunnen voorzien binnen je eigen mogelijkheden, (zelfredzaamheid) is het uitgangspunt. Werk is prioriteit, werken moet natuurlijk lonen. Wie (tijdelijk) niet kan werken wordt natuurlijk ondersteund. Ons bijstandsbeleid in Hengelo is een van de beste in ons land, de grens tussen inwoners die een modaal inkomen verdienen en een gezin in de bijstand is vervaagd. Werken loont dan vaak niet meer. Bijstand moet in de basis gezien worden als een tijdelijk vangnet, niet als een jarenlange inkomensvoorziening. Inzet op studie, bijscholing, werk, participatie moet de basis zijn om inwoners weer aan het werk te helpen. Iedereen heeft rechten maar kan ook zijn steentje bijdragen. Een tegenprestatie mag verwacht worden. Wonen Iedereen wil wonen in een stad die veel te bieden heeft, waar het fijn vertoeven is op alle plekken en waar inwoners elkaar met respect behandelen. In Hengelo is een tekort aan goedkope, betaalbare woningen: huur en koop. We willen in de woonvisie opgenomen hebben dat hier fors aandacht aanbesteed wordt. Veel doelgroepen, onder anderen jongeren, starters, ouderen, kwetsbare volwassenen, vinden steeds moeilijker een betaalbare woonruimte. Er zijn steeds meer 1 ouder huishoudens of alleenstaanden, nu al 1 op de 3 huishoudens, hier moeten passende woningen voor zijn. Ombouwen van leegstaande (kantoor) panden moet makkelijker gemaakt worden. Levensbestendig en duurzaam bouwen moet de basis zijn. Voor jongeren moet er een pilot komen met de “Tiny Houses”. Herbestemmen van bestaande panden moet de inzet zijn. Inzet op veel meer woningbouw dan opgenomen is in de woonvisie voor Beckum en Oele. Om een leefbare samenleving te houden zijn betaalbare woningen nodig voor jonge gezinnen om scholen, sportverenigingen en andere sociale activiteiten te behouden. Jarenlang is dit door vorige colleges 'beloofd' en zijn inwoners aan het lijntje gehouden. Nu tijd voor actie en verdriedubbeling van de woningbouw ten opzichte van de aantallen genoemd in de woonvisie. 5

Verkiezingsprogramma - Wuustwezel - CD&V
Verkiezingsprogramma LPV 2014 - 2018
Verkiezingsprogramma-D66-2014-20181
Verkiezingsprogramma
verkiezingsprogramma EU 2009 - Solidara
verkiezingsprogramma VVD Goes - Goed voor Goes
Klik hier om het Verkiezingsprogramma 2010 ... - ChristenUnie Ede
PvdA verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
GroenLinks Almelo Verkiezingsprogramma 2010-2014
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
Verkiezingsprogramma 2010 bekijken - ChristenUnie Heerenveen
Verkiezingsprogramma - D66 Alblasserdam
Download het verkiezingsprogramma - CDA
Verkiezingsprogramma 2010 - GroenLinks
VerkiezingsProgramma-PVV-2012-final-web
Download hier de samenvatting van ons verkiezingsprogramma ...
def. verkiezingsprogramma 2014
VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VOOR DE DIEREN TWEEDE ...
Verkiezingsprogramma PVV Almere
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
Verkiezingsprogramma 2013-2017 - ChristenUnie
Concept verkiezingsprogramma - Documentatiecentrum ...
VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VOOR DE DIEREN TWEEDE ...
Verkiezingsprogramma 2012 - Pvv