Views
8 months ago

Verkiezingsprogramma DFH 2018 - 2022

Lees hier ons volledige verkiezingsprogramma.

Veiligheid: Leefomgeving

Veiligheid: Leefomgeving - Handhaving Iedereen moet veilig kunnen leven! In huiselijke kring, op school, in de straat, in de wijk en in de stad. Elke vorm van huiselijk geweld vinden wij onacceptabel. Ingezet moet worden op vroegsignalering en actieve preventie. Wij willen 1 meldpunt in Hengelo waar een ieder, jong of oud, die te maken krijgt met geweld, misbruik, bedreiging of intimidatie in huiselijke kring, melding kan maken. Ook anoniem melden is mogelijk. Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en iedereen kan bijdragen aan een veilige woonomgeving. Wij juichen initiatieven als WhatsApp-groepen toe. Bereidheid om verdachte of onveilige situaties te melden is cruciaal voor een veiligere leefomgeving. Snelle actie van de meldkamer en terugkoppeling van de melding is noodzakelijk. Wijkagenten horen meer in de wijk aanwezig te zijn, we moeten de administratieve lasten waarmee ze te maken krijgen, verminderen. Wijkagenten zijn de oren en ogen van een buurt. Iedereen moet veilig over straat kunnen. Donkere straten en tunnels versterken het gevoel van onveiligheid. Wij willen “smart” verlichting op donkere fietspaden, op schoolpleinen, hangplekken en tunnels. Veruit de meeste fietsongelukken van schoolgaande jeugd, vinden plaats tijdens de reguliere week dagen. Wij pleiten voor 30 km zones rond alle scholen in Hengelo. We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft! Bijvoorbeeld: de fietsdiefstallen in Hengelo rijzen de pan uit: aangifte via internet moet veel makkelijker en sneller. Cameratoezicht heeft zich de afgelopen jaren bewezen in Hengelo. We vinden dat de politie en burgemeester alle mogelijke middelen/instrumenten aan mogen wenden om de veiligheid van de inwoners te garanderen. Inzetten van gebieds- en groepsverbod, samenscholingsverbod etc. Tevens moet de uitrusting van BOA’s uitgebreid kunnen worden indien dit gewenst is (bijvoorbeeld met body cams of helmcamera’s). Geweld richting hulpverleners en anderen die zich inzetten voor de publieke taak, is onacceptabel. Politie en gemeente dient hier hard tegen op te treden. Wij willen meer geld beschikbaar stellen voor Handhaving van de openbare orde en veiligheid. Dit is nodig voor het aanpakken van overtreders en asociaal gedrag. Tevens voor de groeiende criminaliteit, ondermijning, dat dit ook de inzet op regionaal niveau vereist. We willen dat fraudegevoelige winkels, bedrijven, lounge en horecazaken aangepakt worden. Deze onderwerpen aan streng anti-fraude/crimineel en witwaspraktijken. Samenwerking met belastingdienst, politie en justitie is hierbij van groot belang. Inzet op het pakken van drugscriminelen. Op dit vlak ligt een grote uitdaging en hiervoor is extra geld noodzakelijk. Vergunningen moeten geweigerd worden of snel ingetrokken kunnen worden als deze misbruikt worden voor criminele activiteiten of het faciliteren hiervan. 6

Betrouwbare Overheid Als overheid moet je de inwoners, verenigingen, instellingen, bedrijven de samenleving laten dragen. De ruimte geven en daar waar nodig is, steun bieden en faciliteren. Een betrouwbare overheid garandeert iedereen een noodzakelijk bestaansniveau, zorgt voor de veiligheid van de inwoners en doet en handelt in het belang van de inwoners. Bij elke beslissing dient de vraag te worden beantwoord: “Worden de inwoners hier gelukkiger van?” De grootste transitie van de laatste jaren is wat ons betreft de verandering in denk en werkwijze van ons ambtelijk apparaat. Ambtenaren zijn er voor de inwoners en moeten meedenken en wensen en ideeën van inwoners helpen realiseren. Ter dienste van de inwoners staan, dus: OUT OF THE BOX denken. Meedenken in mogelijkheden, denken in kansen! Vrije tijd: Cultuur en Sport Iedereen wil tijd doorbrengen in een stad die veel te bieden heeft, waar het fijn en veilig verblijven is op alle plekken en waar inwoners elkaar met respect behandelen. Cultuur moet toegankelijk zijn voor alle inwoners. Kunst verspreid door de stad juichen wij toe. Het Cultuurfonds willen we intact houden, wellicht uitbreiden. We zijn trots op bijvoorbeeld: Metropool, toonaangevend in de regio en samenwerkend ook buiten de grenzen van Hengelo. OYFO baart ons zorgen, de definitieve locatie is nog niet bekend, ook voor de Muziekschool is het van groot belang dat hier snel duidelijkheid in komt. Wij gaan met de vrijwilligers voor behoud van het Heim op de huidige locatie. Wij zien de naam OYFO als paraplu, maar willen gewoon de namen: Heim, Crea en Muziekschool die er onder hangen behouden. “HENGELO - SPORTSTAD VAN TWENTE” Sporten is erg bepalend en belangrijk voor de gezondheid maar ook voor sociale contacten, voor jong en oud. Hengelo heeft ruim 100 sportverenigingen waar we trots op mogen zijn. Verenigingen met goede ideeën, groei wensen en ambities moeten we faciliteren en ondersteunen om deze ambities te helpen realiseren. Hiervoor moet meer geld vrijgemaakt worden. De eigen accommodatie van Webton, Sporthal Veldwijk, is hier een mooi voorbeeld van. Een van de grootste evenementen elk jaar is de wandelvierdaagse, een evenement georganiseerd door de Hengelose Wandelunie. 4 dagen lang, 5.500 inwoners die meelopen, tientallen vrijwilligers om dit mogelijk te maken met SLECHTS 500 euro subsidie. Ongelofelijk weinig voor zo’n groot evenement. Deze subsidie moet fors verhoogd worden. 7

Verkiezingsprogramma - Wuustwezel - CD&V
Verkiezingsprogramma LPV 2014 - 2018
Verkiezingsprogramma-D66-2014-20181
Verkiezingsprogramma
verkiezingsprogramma EU 2009 - Solidara
verkiezingsprogramma VVD Goes - Goed voor Goes
Klik hier om het Verkiezingsprogramma 2010 ... - ChristenUnie Ede
PvdA verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
GroenLinks Almelo Verkiezingsprogramma 2010-2014
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
Verkiezingsprogramma 2010 bekijken - ChristenUnie Heerenveen
Verkiezingsprogramma - D66 Alblasserdam
Download het verkiezingsprogramma - CDA
Verkiezingsprogramma 2010 - GroenLinks
VerkiezingsProgramma-PVV-2012-final-web
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
Verkiezingsprogramma 2013-2017 - ChristenUnie
Concept verkiezingsprogramma - Documentatiecentrum ...
VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VOOR DE DIEREN TWEEDE ...
Verkiezingsprogramma 2012 - Pvv
def. verkiezingsprogramma 2014
Verkiezingsprogramma - Policy Network
Download het verkiezingsprogramma - CDA
Download hier de samenvatting van ons verkiezingsprogramma ...
def. verkiezingsprogramma 2014
Verkiezingsprogramma PVV Almere