Views
10 months ago

Verkiezingsprogramma DFH 2018 - 2022

Lees hier ons volledige verkiezingsprogramma.

DFH is

DFH is een groot voorstander van een overdekte atletiekbaan bij het FBK-stadion. Hengelo Sport bereikt mooie resultaten in samenwerking met scholen. Onze jeugd maakt hierdoor op een leuke manier kennis met de sporten in Hengelo. Gemeente kan inzet plegen op de verduurzaming van sportparken: kostenreducering voor de verenigingen en goed voor het milieu. Het sportfonds moet intact blijven en ingezet worden voor de breedtesport. Duurzaamheid, milieu en groen Onze ambitie voor een energieneutraal en afvalloos Hengelo, in samenwerking met o.a. Twence en UT. Samenwerking met het Hengelose bedrijfsleven en ook met gemeenten in de Regio is noodzakelijk. Wij stimuleren lokale opwekking van duurzame energie en energiebesparende projecten en roepen op tot innovatieve ideeën. Wij zijn bereid om extra te investeren in duurzaamheid en milieu. Ons afvalbeleid laat te wensen over! 4000 handtekeningen van inwoners en ruim 300 ingediende bezwaren geven dit overduidelijk aan, hier is niet naar inwoners geluisterd! Afvaldump, hogere kosten, minder stortquotum, geeft onbegrip bij inwoners. Wij willen de huidige uitvoering van het afvalbeleid stopzetten tot alle resultaten van onderzoeken boven water zijn. Steeds meer onderzoeken geven namelijk helder de feiten aan: NASCHEIDING levert meer op, is beter voor het milieu. We willen keuzevrijheid voor de inwoner. De OTTO moet behouden blijven, maar niet tegen fors hogere kosten. Eens per 4 weken dient deze geleegd te worden. Voorscheiding van glas, textiel en oud papier vinden we goed. Oud papier moet opgehaald kunnen worden door verenigingen, scholen en wijkcentra. Juist voor hen is dit een extraatje waar veel leuke dingen mee gedaan kunnen worden. DFH ondersteunt geen grote initiatieven die heel veel geld kosten en maar voor een beperkt aantal inwoners en bedrijven beschikbaar is, zoals het warmtenet. Dat laten we volledig aan de markt over. We gaan woningeigenaren, VVE’s en corporaties stimuleren tot het nemen van energiebesparende en andere duurzame maatregelen. Subsidies tot verbetering van woningen en een lagere energierekening moet voor ieder gelijkwaardig toegankelijk zijn ongeacht of iemand een koop- of huurwoning heeft. Wij willen dat de gemeente alle gemeentelijke panden, gesubsidieerde instellingen, scholen zoveel mogelijk voorziet van zonnepanelen. Initiatieven van inwoners voor duurzame oplossingen dienen ondersteund te worden. De gemeente dient werk te maken van alternatieve energiebronnen. Milieu overtreders dienen hard aangepakt te worden. Bezuinigingen op onderhoud in de openbare ruimte moeten worden teruggedraaid. Het onkruid groeit overal op stoepen, langs de kant van wegen en verrommelt onze stad. Hengelo moet een voldoende scoren op de landelijke normen voor schone straten. DFH vindt dat het tijd wordt om deze zaken op het niveau te brengen van dat wat van een vooruitstrevende duurzame en ecologisch vriendelijke stad verwacht mag worden. Een schone, groene en ecologisch vriendelijke stad draagt bij aan het geluk en trots van onze inwoners. Het bijen convenant wat samenwerking met groen partners bevordert en eigen inzet van de gemeente eist, is dan ook een goed voorbeeld. 8

“HENGELO - FIETSSTAD 2020” De fiets is niet meer weg te denken uit het moderne mobiliteitsbeleid. Sterker nog, het gebruik zit nog steeds in de lift! Tussen acht en negen uur rijden er meer fietsen dan auto’s, een kwart van onze ritten fietsen we. Daarbij worden de economische voordelen van fietsen, zoals een betere gezondheid, grotere bereikbaarheid en minder milieuvervuiling voor overheden en bedrijfsleven steeds relevanter. De gemeente zou de fiets niet alleen bij het verkeersbeleid maar ook bij het klimaatbeleid en maatregelen tegen bewegingsarmoede en overgewicht moeten betrekken! Stimuleren van fietsen en belemmeringen wegnemen. Investeren in excellente fietsinfrastructuur is zeer rendabel. Groei van fietsgebruik lukt niet met de huidige voorzieningen. De gemeente moet zorgen voor veilige fietsinfrastructuur. Hiervoor is het opstellen van een lokaal knelpuntenplan noodzakelijk en daar waar nodig 30 km-gebieden realiseren (bij scholen). Nieuwe drukke of gevaarlijke kruisingen worden bij voorkeur ingericht als rotonde. Bij het inrichten van rotondes wordt er gekozen voor een rotonde met voorrang voor fietsers. Fietspaden dienen overal goed verlicht te zijn en voorzien te worden van kantbelijning, als verlichting niet mogelijk is. De gemeente bevordert het fietsen naar het werk binnen de eigen organisatie, dienend als voorbeeld voor andere werkgevers. Voldoende en kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen zijn hierbij een must, en mogen op een duurzame manier ten koste gaan van bestaande voorzieningen voor het autoverkeer. Binnenstad “Het litteken op het gezicht van Hengelo”, of “de achterstandswijk van Hengelo” zijn gehoorde uitspraken van inwoners en ondernemers in Hengelo. Jarenlang gepraat en nog steeds weinig gebeurd en de laatste jaren notabene een wethouder met specifiek Binnenstad in portefeuille. Inzet was te weinig, gebrek aan visie en daadkracht, dus we zitten nog steeds niet op goud! De sfeer en gezelligheid worden laag gewaardeerd en de leegstand viert hoogtij. De markt moet op de schop! Goed dat de inwoners om hun mening gevraagd is, maar de opkomst laat te wensen over. Veel stemmen laten zich horen om het proces opnieuw te doen, met de inbreng en ideeën van inwoners als basis. De optie “nee” op alle plannen was er niet! De Lambertuspassage moet gesloopt worden waardoor deze weer prominent in beeld komt en het midden vormt van een groene, parkachtige omgeving. Groen wat wij volop terug willen zien in de stad, evenals water! Ondernemers in de binnenstad willen geen ‘nee’ horen, maar een ‘ja, mits’. Ondernemers zoveel mogelijk vrijheid in ondernemen geven, tenzij dit een beperking voor anderen levert. Horeca en overheid moeten goed samenwerken om de veiligheid tijdens het uitgaan te waarborgen. Wij willen een gezamenlijke inzet van horeca ondernemers en overheid op het weren van drugshandel en gebruik in de Hengelose horeca. Nieuwe ondernemers moeten met open armen ontvangen worden in Hengelo. Er word al jaren over gepraat, maar niets gebeurd. Het centrum moet compacter. Panden in de binnenstad moeten herbestemd worden. In de binnenstad kan meer gewoond worden, en hier is veel belangstelling voor. Bestemmingsplannen moeten 9

Verkiezingsprogramma - Wuustwezel - CD&V
Verkiezingsprogramma
Verkiezingsprogramma - D66 Alblasserdam
Download het verkiezingsprogramma - CDA
Verkiezingsprogramma 2010 - GroenLinks
VerkiezingsProgramma-PVV-2012-final-web
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
Verkiezingsprogramma 2013-2017 - ChristenUnie
Concept verkiezingsprogramma - Documentatiecentrum ...
VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VOOR DE DIEREN TWEEDE ...
Verkiezingsprogramma 2012 - Pvv
Verkiezingsprogramma LPV 2014 - 2018
Verkiezingsprogramma-D66-2014-20181
PVV Verkiezingsprogramma 2012-2017 : Hun Brussel ... - Volkskrant
PVV Verkiezingsprogramma 2012-2017 : Hun Brussel, ons ... - Anbo
verkiezingsprogramma EU 2009 - Solidara
D66.VERKIEZINGSPROGRAMMA
Verkiezingsprogramma-D66-Drenthe-PS-2015-2019-versie-1.2
verkiezingsprogramma VVD Goes - Goed voor Goes
Klik hier om het Verkiezingsprogramma 2010 ... - ChristenUnie Ede
PvdA verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
GroenLinks Almelo Verkiezingsprogramma 2010-2014
Verkiezingsprogramma 2010 bekijken - ChristenUnie Heerenveen
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
verkiezingsprogramma-2012-d66