Views
10 months ago

Symposium Docent Muziek Klinkende Klasse(n)

Het jaarlijkse symposium van de opleiding Docent Muziek, dit jaar over de rol van muziekdocenten in het primair onderwijs.

Lezingen Suzan Lutke

Lezingen Suzan Lutke Muziek en onderwijs vormen de rode draad in de loopbaan van Suzan Lutke. Zij stond twaalf jaar voor de klas als muziek- en CKV-docent in het Voortgezet Onderwijs. Van 2000 tot 2013 was ze hoofdvakdocent methodiek en didactiek bij de opleiding docent muziek van het conservatorium van Utrecht. Nu runt Suzan een adviesbureau voor de muziek-, kunst- en cultuursector en het onderwijs: Lutke Linkt. Docenten helpen de beste versie van zichzelf te worden vormt de kern van haar werkzaamheden. Onderwijs is namelijk zo goed als de kwaliteit van de docent. Lezing Als we een duurzame verandering willen in muziekonderwijs op de basisschool dan moeten we onszelf durven bevragen en ons nieuwe inzichten over leren en motivatie eigen maken. Duurzaamheid betekent ook dat de verantwoordelijkheid voor de muzische ontwikkeling van onze kinderen en jonge mensen breed gedragen gaat worden. Hoe kunnen vakdocenten muziek en groepsleerkrachten elkaar voeden en inspireren om zo te kunnen bijdragen aan het vormgeven van muziekonderwijs? De lezing zal voor een wezenlijk deel gebaseerd zijn op een boek dat Suzan schreef met het lectoraat kunsteducatie van Artez; Leren van Kunst, ruimte voor en door creativiteit. Wat maakt dat we creativiteit en kunst zo makkelijk aan elkaar verbinden? Wat doet kunst dat het creativiteit voedt? Wat betekent dat voor de manier waarop we lessen ontwerpen en hoe we handelen in de les? 10.05-10.45 uur Zaal Wyck

Roeland Vrolijk Roeland Vrolijk is sinds 2015 als opleidingsdocent muziek verbonden aan de pabo van de Thomas More Hogeschool. Tevens is hij projectleider van de opleiding ‘Vakspecialist muziek en leraar basisonderwijs’ en is hij hoofdvakdocent van de opleiding Docent muziek aan de Codarts Hogeschool voor de Kunsten. Daarnaast is hij voorzitter van het landelijke Netwerk Muziekdocenten Pabo (NMP). Zijn boeken Nieuw Geluid en Tijd voor Muziek zijn uitgegeven door Noordhoffuitgevers. Lezing Roeland Vrolijk zet in de lezing uiteen hoe muziekonderwijs anno 2018 gegeven wordt in het basisonderwijs. We zien in Nederland tegenwoordig voornamelijk muziekonderwijs als een vorm van muzikale oriëntatie. Roeland vraagt zich af waar dat toe leidt. Hij zet een perspectief uiteen waarin het vooral gaat om het muzikaal vormen van kinderen zodat ze in staat zijn om echt te participeren aan muzikale leersituaties. Hij geeft daarbij ook zijn eigen visie hoe muziekonderwijs in het passend onderwijs gegeven kan worden. Hij streeft naar muziekonderwijs waarbij recht wordt gedaan aan de individuele leerbehoefte en leermogelijkheden van kinderen. Hij gaat in op de voorwaarden en mogelijkheden hoe muziekonderwijs in samenhang met andere vakken en leergebieden gegeven kan worden én geeft aan wat de meerwaarde hiervan is voor leerlingen. 13.30-14.10 uur Zaal Wyck

Muziek - Hanzehogeschool
Docent Muziek - De Digitale School
id_3442_rapport Helicon hbo-ba Docent Muziek - NVAO
id_3511_rapport Codarts hbo-ba Muziek - NVAO