Views
2 months ago

Symposium Docent Muziek Klinkende Klasse(n)

Het jaarlijkse symposium van de opleiding Docent Muziek, dit jaar over de rol van muziekdocenten in het primair onderwijs.

Workshops 11.00-11.50

Workshops 11.00-11.50 uur / 11.55-12.45 uur / 14.15-15.05 uur Lokaal 17 Dans in de klas Maria Speth “Het belangrijkste in de muziek staat niet in de noten.” Gustav Mahler. Een vingeroefening in vorm, vormbesef en vormbewustzijn. Deze workshop doet een appél op alle zintuigen, waarin wat aanvankelijk op doelloos krabbelen lijkt, uiteindelijk kan leiden tot betekenisvol muziek maken. Als… we de juiste snaar weten te raken. Tijdens deze sessie richten we ons met name op de bovenbouw van het primair onderwijs, waarbij we uitgaan van lessen in de klas. Maria Speth is gespecialiseerd in danseducatie waar zij voornamelijk werkt met professionele dansers en met docenten die werkzaam zijn in het primair en voortgezet onderwijs. In haar werk met kinderen en jongeren benadrukt zij de verwevenheid van muziek en dans. Haar educatieve visie is erop gericht om jonge mensen te helpen hun eigen talenten te herkennen en te ontwikkelen. Daartoe gebruikt zij een probleemoplossende benadering waarvoor innovatief denken en creativiteit belangrijke speerpunten zijn. Zij is betrokken geweest bij de ontwikkeling van educatieve dansprojecten in verschillende continenten. Op uitnodiging van ‘Musicians without Borders’ heeft zij meegewerkt aan een dans curriculum voor internationale bemiddelaars. Lokaal 20 Jazz in de klas Suzan Overmeer Tijdens de workshop zal Suzan aan de hand van lessen en liedjes uit haar boek Jazz in de klas laten zien hoe je kunt improviseren met kinderen. Hoe zorg je voor een veilige sfeer in de klas, waardoor iedereen zijn eigen creativiteit durft te laten zien en horen? Je kunt improviseren met kinderen van alle leeftijden, maar wat kun je verwachten van de improvisatie van een kleuter? Of van een leerling uit groep 6? Ook leer je twee leuke jazzliedjes om met je groep te zingen. Suzan Overmeer is in 2006 begonnen met het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve jazzprojecten voor kinderen onder de naam Jazz4kids. Suzan heeft, samen met de muzikanten van Jazz4kids, vijf interactieve jazzconcerten geschreven. Als zangeres voert ze deze concerten uit op scholen en theaters door het hele land. In 2008 is via Uitgeverij De Toorts het boek met cd Jazz in de klas van haar hand verschenen en in 2014 de cd Ella, een swingend sprookje. Suzan geeft jazz- en improvisatieworkshops aan leerlingen op school en nascholingen aan leerkrachten of muziekdocenten. Naast Jazz4kids is Suzan methodiekdocent en coördinator van de Docent Muziek Verkorte opleiding en zij-instroom op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Lokaal 10 Blazen in de klas Dirk Bosman Lokaal 7 Zingen in de klas Jeroen Schipper In deze workshop maak je kennis met de mogelijkheden van het liedrepertoire van Jeroen Schipper. Zijn liedjes zijn interactief, uitdagend en humoristisch. Omdat ze geschreven zijn met gebruik in de muziekles in gedachten, bieden ze in veel gevallen goede mogelijkheden voor bijvoorbeeld dans, instrumentaal spel en improvisatie en compositie. Naast veel zingen en spelen zal er in de workshop ook kort aandacht zijn voor liedschrijven. Jeroen Schipper is muzikant, muziekdocent en liedjesmaker. Hij schreef onder andere de liedbundels Rood Rood Mannetje en Daar komt de boegieman! en Swingen als een kangoeroe. Deze bundels worden veel gebruikt in het basisonderwijs. Tevens schrijft hij liedjes in opdracht, onder anderen voor 123 Zing. Onlangs kwam zijn boek Een goed lied zingt zichzelf uit, bedoeld als handleiding voor liedjesmakers. Als freelance vakdocent muziek is hij vooral werkzaam in het regulier en speciaal (basis)onderwijs via zijn bedrijf Jeroen Schipper Muzikale Zaken. Daarnaast treedt hij op met zijn theaterconcerten voor kinderen. Hoe laat je basisschoolleerlingen meer en makkelijker met elkaar samenwerken? Muziek! Bij de blazersklas in Maastricht leren leerlingen van groep zes een half jaar lang harmonie- en fanfare-instrumenten bespelen. Ze mogen zelf een instrument kiezen en krijgen vervolgens in kleine groepjes les. Wanneer ze eenmaal de eerste stappen op hun instrument geleefd hebben, wordt er een groot orkest van gemaakt. Ze ervaren dan hoe het is om samen een muziekstuk ten gehore te brengen. In de workshop ‘Blazersklas’ leiden we je in razende vaart door dit proces heen: je krijgt een instrument in je handen en aan het einde van de workshop blazen we erop los! Dirk Bosman studeerde trombone lichte muziek met de minor teaching aan het Conservatorium Maastricht. Naast het optreden in verschillende formaties, geeft hij diverse lessen en workshops in het muziekonderwijs. Dit doet hij voor “Geef het Door” en de “Blazersklas”. Dit zijn projecten op basisscholen die de leerlingen kennis laten maken met band- en HAFABRAinstru menten, met als hoofddoel samen leren musiceren. Dit symposium is mede tot stand gekomen door medewerking van cursisten van de Upgrade Vakleerkrachten Muziek, nascholingscursus aangeboden via het Expertisecentrum Muziekeducatie Primair Onderwijs (EMPO).

Muziek - Hanzehogeschool
Docent Muziek - De Digitale School
id_3442_rapport Helicon hbo-ba Docent Muziek - NVAO
id_3511_rapport Codarts hbo-ba Muziek - NVAO