Views
9 months ago

henriskrant-2018-1

Voorwoord van Mariëlle

Voorwoord van Mariëlle Beste bewoner, familie, vriend(-in) of kennis, Vooreerst wens ik jullie allen van ganser harte een schoon, liefdevol en gelukkig jaar toe, met liefst van al een goede gezondheid en binnen de mogelijkheden van de leeftijd en omstandigheden, een positief welbevinden, wel-zijn, elke dag opnieuw. Sommigen onder ons herinneren zich vast en zeker nog het “all that matters is you”-experiment van vorig jaar, waarbij alle disciplines in ons huis de vraag stelden aan de bewoner: “wat kan ik voor u doen? waarmee kan ik uw dag vandaag verblijden? Wat kan ik doen opdat u zich goed zou voelen”. Dit jaar, 2018, werken we samen onverdroten verder aan deze “vraaggestuurde zorg en welzijn”, vanuit elke discipline in het huis. Elke dag opnieuw, elk ogenblik van de dag, dienen we ons de vraag te stellen: wat wil de bewoner? Voelt de bewoner zich goed bij wat er gebeurt? Wat kunnen we doen opdat de bewoner zich goed voelt en op een gelukkige wijze de dag kan doorbrengen. Zorg, leven, wonen. Alles dient te vertrekken vanuit de visie van de bewoner. We dienen er allen samen naar te streven de bewoner de dag te laten doorbrengen, maximaal op de wijze waarop hij/zij dat wenst. De bewoner bepaalt! Luisteren is volgens ons daarbij dé basis van goede zorg en dienstverlening. Wie ECHT luistert, hoort en ziet de behoeften bij onze bewoners. Wie echt luistert, weet wat de bewoner echt wil, de hele dag door. Wie luistert naar de behoeften van onze bewoners, draagt mee zorg voor het welzijn van de bewoners. Hoe p.4 Voorwoord

meer een bewoner “be-luisterd” wordt, hoe meer er ingespeeld kan worden op zijn persoonlijke behoeften, en hoe gelukkiger de wijze kan worden om de laatste levensfase in dit leven te mogen beleven. Hoe vreemd het soms lijkt, een “oudere” dag kan op die manier puur genieten worden. Anno 2018 zet ieder van ons zich in om warm-menselijke zorg en welzijn nog meer vraaggestuurd te maken. Het is een groeiproces, waarin ieder van ons kan leren. Indien jullie tips hebben om onze werkwijze verder vraaggestuurd te maken, zijn deze absoluut en te allen tijde welkom. Charlotte startte dit jaar samen met de collega’s uit de “animatie”, of liever “levensbegeleiding”, een maandelijkse koffieklets op de afdelingen waarbij de bewoners bevraagd worden hoe ze hun dag willen doorbrengen, wat ze wensen te doen, waar ze niet van houden, etc. Ik hoop u in de loop van het jaar tal van toonbeelden te kunnen voorleggen om ons warmmenselijk vraaggestuurde visie te verduidelijken. Mariëlle, verantwoordelijke bewonerszorg Voorwoord p.5

infokrant nr. 2 - februari 2012 - Gemeente Nevele
MEPtalk 2000-1 - eTNOs
Binnenblad februari 2018
Rijmheide 192 - januari-februari 2013 - Gemeente Bonheiden
Bouwen aan Limburg 1 2018
+ Info Sinaai 1-2013 - Sinaai Leeft!
Nieuwsbrief sportdienst - Gemeente Lichtervelde
Burggrave januari 2018 01