Views
9 months ago

henriskrant-2018-1

Pastoraal kalender

Pastoraal kalender Vrijdag 19 januari 2018: Dankviering om 14u in de polyvalente zaal. Dinsdag 13 februari 2018: Aswoensdagviering om 14u15 in de kapel. Dinsdag 20 maart 2018: Verzoeningsviering om 14u15 in de kapel. Dinsdag 27 maart 2018: Palmzondagviering om 14u15 in de kapel. Donderdag 29 maart 2018: Witte Donderdagviering om 14u15 in de polyvalente zaal. Vrijdag 30 maart 2018: Goede vrijdagviering om 14u 15 in de polyvalente zaal. Pastoraal nieuws… Op 10 oktober 2017 nam pater Cuong het voorgaan van de misvieringen van Roger Defrijn over. We heten hem van harte welkom en zijn blij hem in ons midden te mogen hebben. Hierdoor weten we ons gesterkt in het verder werken en uitbouwen van onze pastorale werking. Voortaan zullen we de term ‘pastorale gebruiken in plaats van pastorale medewerker. zorgdrager’ Hiermee willen we het zorgende karakter en ons engagement onderstrepen. We zijn er ons immers van bewust dat er nood is aan personen die ingaan op ‘het spirituele aspect’ naast de andere aspecten binnen onze integrale zorgvisie. Zeker in de periode van het leven waarin onze bewoners zich bevinden. Een pastorale zorgdrager is iemand die opmerkzaam en er is voor de andere. Tijd maakt, aanwezig is en actief en aandachtig luistert wat er leeft bij de bewoners. Iets betekent voor de bewoner, ‘zoals die is’ en waarbij het verhaal van ‘die specifieke mens ‘centraal staat. Kortom hij of zij die streeft om te komen tot ‘ kwaliteitsvolle zorg’ die verbindt. Deze staat ook stil bij de vraag hoe we onze bewoners kunnen bijstaan in hun persoonlijk leven en bij hun levensvragen en dit in het licht van het Hogere. En komt op deze wijze tot intermenselijke ontmoetingen van vriendschap en verbondenheid en tot contacten van hart tot hart, van ziel tot ziel. De pastorale zorgdrager durft dan ook in gaan op spirituele noden: zoals het verwerken van verlieservaringen (geliefde personen/plaatsen, verbroken contacten, fysieke / mentale achteruitgang…) en tracht deze verliezen samen p.14 Pastoraal nieuws

Pastoraal nieuws… met de bewoner en zijn of haar familie een plaats te geven. Hij of zij tracht de bewoner opnieuw te verbinden of tracht de relatie met zichzelf, met zijn naasten en met God of het Hogere te verdiepen. En gaat hierbij na hoe het ziet met de veerkracht van de bewoner. Om vandaaruit de krachtbronnen van de oudere terug aan te spreken. Kortom het opnemen van de taak van pastorale zorgdrager gaat om het samen met heel zijn/haar zijn op weg te gaan en te delen. Om het mensen nabij te zijn vanuit een christelijke inspiratie. De Roeck Nathalie. December 2017. Oproep Wie van de bewoners de ziekenzalving wenst te ontvangen voor ons gebruikelijk moment in de maand april, mag dit steeds persoonlijk doorgeven aan De Roeck Nathalie (ergoharten@wzchvanderstokken.be of via centrum@wzchvanderstokken.be). YOUCA-day “YOUCA, Youth for Change and Action - vroeger Zuiddag - is een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat doen we door hen bewust te maken rond belangrijke maatschappelijke thema’s en door hen te ondersteunen in hun engagement. Daarnaast zorgen we voor unieke ontmoetingen met impact op het culturele, zakelijke en publieke leven.” Op 19/10 hielp Emanuelle Joly, leerling van het Heilig Hart Halle 5 e jaars zorg een dag mee in de poets. Tijdens de maaltijd hielp zij mee met maaltijdbegeleiding en in de namiddag stond zij de medewerkers van het onderhoud bij met het poetsen van de kamers en het openhouden van de cafetaria. Pastoraal nieuws p.15

2018
Infokrant februari - maart 2012 (bis) voor website.pdf
Jaargang 6, nr. 1 - maart 2013 - Kindervreugd
m éérdan 9-to-5 m éérdan 9-to-5 - Sodico
ECHO 711 - maart - NSPV