Views
4 months ago

FORE 2010 nr 3

stap 2, kennis van hun

stap 2, kennis van hun spel. De driver komt uit de tas, de spieren spannen, techniek wordt bijzaak, een uiterste krachtsinspanning… “Volle petai”, noemen ze dat in Maastricht. Spelers bij hole 9 slaat de schrik om hun hart, het net blijkt toch kleiner dan gedacht, fietsers op het fietspad zijn hun leven niet zeker… Verschillende leden pleiten voor meer veiligheidsnetten bij hole 8 en 9. Mijn pleidooi gaat naast respect voor uw medespelers meer richting course management. Stap 1 hebben we nu allemaal kunnen zetten, stap 2 is vaak nog ondergewaardeerd. Ken uw beperkingen! Ik wens u veel plezier daarbij! Namens het Bestuur, Piet Joosten, Voorzitter @FORE Nieuwsbrief Golfclub Meerssen geeft regelmatig de digitale @FORE Nieuwsbrief uit. Via de @FORE worden leden op de hoogte gehouden over ontwikkelingen binnen onze Club en geïnformeerd over activiteiten en evenementen. @FORE wordt via e-mail uitgestuurd. Ontvangt u @FORE nog niet via uw e-mail, maar wilt u deze wel graag in uw mailbox krijgen, meldt u dan aan via: ledenadministratie@golfclub - meerssen.nl Van de Redactie Voor u ligt alweer het derde nummer van dit jaar. Na de uitgebreide aandacht in de vorige uitgaven voor de uitbreiding en vernieuwing van onze Golfbaan, en het Grandioze Openingsfeest eerder dit jaar, hebt u nu weer een “standaard” FORE in uw handen. Echter, gelukkig wel weer een FORE die is vormgegeven door onze eigen Hendrik-Jan Schornagel. Nadat hij vorige keer verstek heeft moeten laten gaan, is hij nu gelukkig weer van de partij. Weliswaar van op locatie (Hornerheide) – dus we wensen hem dan ook veel beterschap – maar hij is er in elk geval weer om alle verhalen in een mooi jasje te steken. Om dan maar gelijk met “nieuwe zaken” te beginnen: in deze FORE starten we met een nieuwe rubriek: “Een kijkje achter de schermen van .....”. De Redactie FORE wil u hiermee laten zien wat de vrijwilligers zoal doen die actief zijn in de diverse Commissies. Voor de eerste “Een kijkje achter de schermen van .....” zijn we op bezoek geweest bij onze Baancommissie. We hebben een vrijdagochtend meegelopen en dat heeft toch wel mooie verhalen opgeleverd… Verderop in deze FORE uiteraard ook de vertrouwde “De negen holes van .....”. Deze keer overigens wel iets anders dan u de afgelopen twee jaar van ons gewend was. Dat heeft er mee te maken dat onze Golfbaan een geweldige metamorfose heeft ondergaan, en daardoor zijn – zoals u inmiddels zelf hebt ervaren – de holes behoorlijk veranderd... 4 FORE 2010 nr 3

En er is nog meer veranderd. Onze jeugd heeft namelijk met ingang van dit nummer eigen ruimte in ons blad. Tot nog toe was de FORE met name gericht op de seniorleden en stond er bij tijd en wijle ook een artikeltje of een verslag in aangaande onze jeugdleden. Daar brengen we vanaf nu verandering in. Hierbij hebben we uiteraard wel hulp nodig van de jeugdleden zelf. Zij zullen (mede) voor de inhoud moeten zorgen. Dat geldt natuurlijk ook voor de rest van de FORE… We hebben deze keer jammer genoeg maar weinig wedstrijdverslagen mogen ontvangen. Doet u mee aan een wedstrijd en vindt u het leuk om een artikeltje hierover te schrijven voor de FORE, dan zien wij uw bijdrage graag tegemoet. Liefst ook nog met een leuke foto erbij. Ook bijdragen over ander “golfzaken” blijven natuurlijk altijd welkom. Veel leesplezier! Redactie FORE Openingstijden van het Clubhuis Zomer, 1 april t/m 31 oktober Winter, 1 november t/m 31 maart maandag 11.00 - 19.00 uur maandag 11.00 - 15.00 uur dinsdag 11.00 - 19.00 uur dinsdag 11.00 - 15.00 uur woensdag 10.00 - 22.00 uur woensdag 10.00 - 14.00 uur donderdag 11.00 - 19.00 uur donderdag 11.00 - 15.00 uur vrijdag 11.00 - 22.00 uur vrijdag 11.00 - 19.00 uur zaterdag 09 00 - 17.00 uur zaterdag 09 00 - 15.00 uur zondag 09.00 - 21.00 uur zondag 10.00 - 18.00 uur Kopij voor de volgende FORE, no. 4 van 2010, gaarne inleveren vóór 18 november 2010. Dit kan bij voorkeur via ons e-mail adres “fore@golfclubmeerssen.nl”, maar desgewenst ook bij een van de leden van de Redactie. Foto- en ander (beeld)materiaal graag in jpeg of tif formaat. Een gewone fotoafdruk of geschreven / getikte tekst kan natuurlijk ook! U vindt de nieuwe uitgave van FORE in december 2010, in uw brievenbus. FORE 2010 nr 3 5

Baan 8 - nr. 3 - november 2006 - AVKA
Musis maart 2010 nr. 3 - Gemeente Schiedam
'Ook meldkamer kan levens redden • Forse investering ... - Brandweer
nr. 3. 28 januari 2008 Koninklijke HFC - DSS 3-0. Wesley ...
Het Ondernemersbelang Zuid-Limburg nummer 3-2010
Golfbongerd 3 2011.pdf - Golfvereniging De Batouwe
Npforum nr 3 2010 - Nieuwspoort
Seizoen 2010/2011 nummer 3 - Rondom Voetbal
3: september - Hooge Bergsche Golfclub
Afslag 2010-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
2010 - 4: december - Hooge Bergsche Golfclub
De Tuinfluiter nr. 3 herfst 2012 - Zwn Volkstuinen
nr. 6. 12 oktober 2010 - Koninklijke HFC
Npforum nr 3 2010 - Nieuwspoort
nummer 84 december 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
nummer 83 oktober 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
nr. 4 - Sint-Odulphuslyceum
NIEUWSBRIEF juli 2010 , Nr. 1, jaargang 11
nr. 3. 21 september 2010 - Koninklijke HFC
Download Schakel nr. 3 van 10 oktober 2012 - AFC, Amsterdam
Clubblad Maart 2010 - Kollum