Views
9 months ago

FORE 2010 nr 4

Een kijkje achter de

Een kijkje achter de schermen bij de OR&H-commissie van Golfclub Meerssen In het vorige nummer zijn we gestart met een nieuwe rubriek: “Een kijkje achter de schermen van …..”. Wij, de Redactie FORE, hopen dat onze leden hierdoor beter inzicht zullen krijgen in alles wat de vrijwilligers doen die actief zijn in de diverse Commissies. Dit keer zijn we op bezoek bij onze OR&H-commissie. Op bezoek bij …. Op een kille en natte avond ging ik op pad naar Maastricht. Daar had ik een afspraak met Jean-Pierre Latour en Luc Theunisz, allebei lid van de OR&H-commissie van onze Golfclub. Deze keer proberen wij “achter de schermen te kijken” via een interview. Wisseling van de wacht Een interview leek ons wel een goed idee, zeker omdat er bij de OR&H-commissie sprake is van een “wisseling van de wacht”. Na jarenlang het OR&H-voorzitterschap te hebben vervuld, vond Jean-Pierre het een goed moment om het stokje over te dragen. Dat daarbij speelde dat dit stokje in handen zou komen van een eveneens zeer ervaren deskundige op het gebied van de Regels, heeft hierbij – schat ik in – zeker een rol gespeeld. Sinds kort is Luc Theunisz de nieuwe voorzitter van de OR&H-commissie. 10 Regels, dé rode draad door heel het gesprek! Het werd me die avond wel erg snel duidelijk: het belang van de Regels! Niet dat ik u in dit artikel de Regels van het golfspel wil bijbrengen, maar wel op “aanreiken van” Luc en Jean-Pierre over het hoe en waarom hiervan. Golf is weliswaar een (individueel) spelletje dat door zowel (zeer) goede als minder goede golfers (en alles wat daar tussenin zit) probleemloos kan worden gespeeld, zelfs met gemak gezamenlijk of tegen elkaar. Op voorwaarde natuurlijk dat we de regeltjes van het spel navolgen. Ik had die avond te maken met echte mannen van de Regels. Een en al enthousiasme hierover. “OR&H speelt de belangrijkste viool” Mij werd ook even duidelijk gemaakt dat OR&H eigenlijk het belangrijkste is bij alles wat met golf heeft te maken en dan vooral natuurlijk: de Regels! Het is maar dat u dat nu ook weet! Natuurlijk zijn ook de Baancommissie en de Wedstrijdcom missie belangrijke operationele Com missies, maar ……klonk het eensgezind: “OR&H speelt de belangrijkste viool”. Is er dan niets anders? “De OR&H-commissie stelt zich tot doel dat de golfsport binnen onze Golfclub wordt beoefend zoals dat hoort. Of om het officieel te zeggen: het golfspel behoort te worden beoefend in overeenstemming met de “Rules of Golf”. In samenhang hiermee zien we er op toe dat door de leden van onze club een correcte speelsterkte wordt gehanteerd. Natuurlijk moet die in overeen stemming zijn met de uitgangspunten van het EGA Handicap Systeem,” zo lichtte Jean-Pierre de OR&Hdoelstelling samenvattend toe. FORE 2010 nr 4

Opleiding “Op het gebied van opleiding is de OR&Hcommissie ook bijzonder actief. Wij verschaffen een gevarieerd opleidingsprogramma aan beginnende golfers. Dat gebeurt door het organiseren van periodieke regelinstructies,” aldus Jean-Pierre. De OR&H-commissie geeft echter géén golflessen,” vervolgt Luc. “Daarvoor hebben we onze Golfpro Mike Mulder.” Jean- Pierre: “Wij streven er ook naar om de tijdens de opleiding opgedane Regelkennis op een voldoende niveau te houden.” Dat hier nog heel wat valt te halen, daar waren beide heren het over eens. “Het volgen van herhalingslessen zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn. De praktijk is echter anders …. Niet alleen bij ons, het is overal eenzelfde “probleem”,” verneem ik. “Hoe zit dat ook alweer?” is een veelgehoorde uitspraak op golfbanen. Regelkennis verslapt. Vele spelers geven op den duur bovendien een eigen invulling aan de Regels van het golfspel. Kunnen we dat vergelijken met autorijden? Als je na vele rij- en theorielessen eenmaal het felbegeerde papiertje in je bezit hebt, dan …. ”Ook omdat golfregels om de een tot twee jaar worden aangepast, zou het volgen van herhalingslessen eigenlijk een must moeten zijn,” aldus Luc. “Wij moeten nog kijken hoe we hierop kunnen inspelen.” Samenwerking met andere commissies Een andere taak van de OR&H-commissie is het geven van richtlijnen aan bijvoorbeeld de Baancommissie. Je moet hierbij denken aan het geven van richtlijnen over markeringen in de baan, bijvoorbeeld welke paaltjes nodig zijn in de baan en waar deze moeten worden geplaatst. Veiligheid is hierbij voor de OR&H een eerste aandachtspunt. FORE 2010 nr 4 Een andere commissie die regelmatig afstemming zoekt met de OR&H-commissie, is de Wedstrijdcommissie. Verder ziet de OR&H-commissie toe op naleving van eisen betreffende bijvoorbeeld de Qualifying wedstrijden. “Natuurlijk doen we dat in goed onderling overleg tussen de betrokken commissies,” hoor ik beide heren bijna gelijktijdig zeggen. “De onderlinge verstandhoudingen zijn prima, maar dat er ook wel eens stevig wordt gediscussieerd hoort hier ook bij.” Naast het overleg dat deze drie operationele commissies periodiek hebben, is er bij onze club ook nog het zgn. Voorzitters - overleg. Maandelijks komen de voorzitters van de commissies en een vertegenwoor - diger van ons Bestuur bij elkaar om zaken onderling af te stemmen en om over gezamenlijke onderwerpen besluiten te nemen of advies te geven aan het Bestuur. Local Rules Het zal u niet verbazen. Ook hierbij is de OR&H-commissie nauw betrokken. Indien nodig, vooral als het met veiligheid op onze baan heeft te maken, stelt de OR&Hcommissie aanvullende regels op, de zgn. Local Rules. Nadrukkelijk in beeld bij nieuwe baan De OR&H-commissie was vanaf het allereerste begin heel nadrukkelijk betrokken bij de inrichting van onze vernieuwde en uitgebreide golfbaan. Jean-Pierre: “Dat kan ook niet anders, want wij moesten er vooral voor waken dat regeltechnisch alles goed georganiseerd werd. Zo moest goed worden nagedacht over waar bijvoorbeeld waterpartijen, rough en bunkers horen te liggen. Een andere doelstelling was, om de baan zo attractief mogelijk te maken.” In de ontwerpfase van de nieuwe baan en de daaropvolgende 11

2010 - 4: december - Hooge Bergsche Golfclub
Het Ondernemersbelang Utrecht nummer 4-2010
Achtste jaargang - nr 4 - Salland Zakelijk
nr. 4 - december 2010 - Bronovo Ziekenhuis
Npforum nr 4 2010 - Nieuwspoort
magazine van de Sociëteit Apeldoorn nr. 49 - december 2010
'Ook meldkamer kan levens redden • Forse investering ... - Brandweer
Afslag 2010-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
Jaargang 26 nummer 4 - september 2012 - Golfclub Veldzijde
Clubblad januari – februari 2013 - Hoenshuis Golf
Terugblikken Van de voorzitter Inhoud - de Texelse
Dimples 75 - maart 2009.qxd - Westfriese Golfclub
Waerdpraet nr 86.indd - Dorpswaard
Krul nr. 7 november 2012 - FNV Bouw
JOE nr. 4 2012 - Novo
Brandstichtingen fors toegenomen - Stichting Salvage
Klik hier om de complete brochure op te - For Farmers
2012 VMK Impakt nr. 4
Arbeid (1941) nr. 19 deel 2 - Vakbeweging in de oorlog
VNO-NCW Noord 2012: What's in it for you?