Views
7 months ago

FORE 2010 nr 4

Samenstelling van nieuwe

Samenstelling van nieuwe Bestuur Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 november j.l. vond een aantal Bestuurswisselingen plaats. Aangezien Piet Joosten had te kennen gegeven dat hij door zijn drukke zakelijke werkzaamheden zijn functie als voorzitter niet meer die aandacht kon geven die deze functie vraagt, had hij – in samenspraak met het Bestuur – besloten terug te treden als bestuurslid. Hierdoor heeft onze Golfclub voortijdig afscheid moeten nemen van een zeer gewaardeerde voorzitter en deed dit op gepaste wijze. Piet werd tot Erelid van onze Golfclub benoemd. Voor de Redactie FORE reden om hem uiteraard van harte te feliciteren. De huidige vice-voorzitter Gerard Stijnen zal tot de ALV van mei 2011 de rol van voorzitter op zich nemen. In mei 2011 hoopt het Bestuur een geschikte opvolger voor te stellen. Het Bestuur werd in de ALV van november bovendien uitgebreid. Zoals eerder aangekondigd tijdens de ALV van mei van dit jaar is Jacqueline Lintzen als nieuw bestuurslid benoemd. Zij zal zich vooral gaan bezighouden met secretariële werkzaamheden. Zowel Gerard als Jacqueline wensen wij veel succes in hun nieuwe functie. Met de benoeming van Piet Joosten tot nieuwbakken erelid heeft onze Golfclub thans vijf ereleden. Hugo Brocades Zaalberg Luke Kuipers – Janssens Wiel Verheijen Daan Schatteman Piet Joosten Daan Schatteman, Erelid sinds mei 2010, met Iele Piet Joosten, Erelid sinds november 2010, onder zijn opvolger Gerard Stijnen FORE 2010 nr 4 25

Npforum nr 4 2010 - Nieuwspoort
magazine van de Sociëteit Apeldoorn nr. 49 - december 2010
'Ook meldkamer kan levens redden • Forse investering ... - Brandweer
Waerdpraet nr 86.indd - Dorpswaard
nummer 84 december 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
2010 - 4: december - Hooge Bergsche Golfclub
Het Ondernemersbelang Zuid-Limburg nummer 3-2010
Brandstichtingen fors toegenomen - Stichting Salvage
NIEUWSBRIEF juli 2010 , Nr. 1, jaargang 11
Nu reddeN wij kiNdereN, de wereld. - Plant-for-the-Planet
nr. 4 - Sint-Odulphuslyceum
Tennis BUNDEl - TC Bunde
Vizier, nr. 4 - 2012 - Vakbond ABW
HanzeMag nr. 4 - Hanzehogeschool
SK11 nr 2-04.indd - Sluiskade 11
Clubblad Golfhorst Lente 2011 - Golfvereniging Golfhorst
Golf%20Weekly%202013%20editie%2001
Vizier, nr. 1 - 2010 - Vakbond ABW
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
2004 4 (3246 kB) - Rotaract Nederland
Rinkpen 3 2010 - Rinkven Golf Club