Views
6 months ago

FORE 2010 nr 4

ZWART-WIT

Golfclub Meerssen Bestuur: Voorzitter Penningmeester Secretaris Lid Lid Commissies: Baan Clubhuis Jeugdgolf Marshalls Opl. Regel & HCP Publiciteit Sponsor Wedstrijd Gerard Stijnen Paul Rietveldt Cees v. d. Waerden Jacques Bours Jacqueline Lintzen Henri Creemers Frans van Velzen Peter Faessen Henk Ramakers Luc Theunisz Jack Houbiers Denis Lintzen Jacques Bours Ledenadministratie: Mientje Gielen 043-364 2185 ledenadministratie@golfclubmeerssen.nl Golflessen: Mike Mulder 043-363 7295 of 06-55 17 36 26 Secretariaat / Penningmeester: Postbus 45, 6240 AA Bunde Bank: Rabobank Maastricht e.o. 11.65.06.954 Golfbaan: Heiveld 4, 6241 EK Bunde Heiveldcomplex; 9 holes E-mail: info@golfclubmeerssen.nl Internet: www.golfclubmeerssen.nl Telefoon Clubhuis: 043-365 2756 Redactie “FORE”: Jack Houbiers, Hendrik-Jan Schornagel, Frank Smeets en Stefanie Joosten. P/a Pr. Christinalaan 6, 6241 EP Bunde Tel: 06-20 74 78 35 / 043-358 1937 E-mail: fore@golfclubmeerssen.nl Vormgeving “FORE”: Redactie “FORE” Druk “FORE”: Drukkerij Maenen b.v., Meerssen (Niet meer) van het Bestuur Om maar direct met de deur in huis te vallen: daanke… en een grande merci!! Dit is de laatste keer dat ik de opening van de FORE mag verzorgen. Afgelopen ledenvergadering heb ik immers afscheid genomen als voorzitter van onze Golfclub. Dus in de volgende uitgave staan hier ongetwijfeld stichtende woorden van mijn opvolger Gerard Stijnen. Het hoe en waarom van mijn voortijdige afscheid heb ik ter vergadering uitgelegd. Maar misschien is het goed dat hier nog kort te herhalen. Mijn zakelijke beslommeringen vragen een zodanig tijdsbeslag dat ik de laatste tijd onvoldoende aandacht aan onze Golfclub kon geven. En de club verdient meer! Het moge duidelijk zijn dat datzelfde ook voor mijn gezin geldt. En dus moest ik kiezen. “Werk gaat voor het meisje,” zei m’n moeder altijd. Op dit punt ben ik het bij wijze van uitzondering niet met haar eens. Maar gezin en werk gaan wél voor de hobby. Geloof me, ik had het liefste pas aan het einde van mijn statutaire termijn - in het voorjaar van 2012 - afscheid genomen. Als voorzitter van een bloeiende vereniging die dan zijn 25-jarig jubileum viert. Helaas blijkt dat niet mogelijk. Laat ik nu het spreekwoordelijke mes in het even spreekwoordelijke varken steken? Nee, geenszins! Er staat een stevig Bestuur, een solide Commissiestructuur en een gezonde vereniging. Ook mijn persoonlijke doelstellingen bij mijn aantreden heb ik mogen invullen: 17e jaargang nr. 4, december 2010 3

2010 - 4: december - Hooge Bergsche Golfclub
Npforum nr 4 2010 - Nieuwspoort
magazine van de Sociëteit Apeldoorn nr. 49 - december 2010
Het Ondernemersbelang Utrecht nummer 4-2010
'Ook meldkamer kan levens redden • Forse investering ... - Brandweer
Achtste jaargang - nr 4 - Salland Zakelijk
nr. 4 - december 2010 - Bronovo Ziekenhuis
Waerdpraet nr 86.indd - Dorpswaard
Brandstichtingen fors toegenomen - Stichting Salvage
nr. 4 - Sint-Odulphuslyceum
nummer 84 december 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
Nu reddeN wij kiNdereN, de wereld. - Plant-for-the-Planet
Dibevo-Vakblad nr 4 - 2016
Magazine nr 4 2012 - Mathot
Afslag 2010-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
Tennis BUNDEl - TC Bunde
HanzeMag nr. 4 - Hanzehogeschool
Jaargang 26 nummer 4 - september 2012 - Golfclub Veldzijde
Rinkpen 1 2010 - Rinkven Golf Club
SK11 nr 2-04.indd - Sluiskade 11