Views
10 months ago

FORE 2010 nr 4

een impuls aan de jeugd,

een impuls aan de jeugd, uitbouwen van de sfeer in de club in de geest van Tony, de golfclub betaalbaar en bereikbaar houden en natuurlijk het verbeteren van de baan. Dat die doelen bereikt zijn, is natuurlijk niet mijn persoonlijke verdienste. Dat kon alleen met de inzet van de vele cultuurdragers van de club. Maar toch, ik zal u eerlijk bekennen dat ik er trots op ben dat ik daar leiding aan heb mogen geven. Die leiding heb ik vooral proberen te geven door nergens verstoppertje voor te spelen, met open vizier en met volledige transparantie. Dat wat ik als beloning van u terugkreeg – want zo ervaar ik dat – was een uitgesproken vertrouwen in het Bestuur en dat ik mij nu het jongste erelid van Golfclub Meerssen mag noemen is eigenlijk een grote pluim voor het hele Bestuur. Ik ben dus veel mensen dank verschuldigd. Vandaar Daan, Stefanie, Paul, Bestuur, vrijwilligers, u allen: daanke… en een grande merci!! Piet Joosten Oud-voorzitter, Trots Erelid PS Ik wens u allemaal een heel goed 2011! Van de Redactie De clubkampioenen van dit jaar zijn bekend en de Masters hebben zich gemanifesteerd en zijn in het daarbij behorende groen gehuld. Beide activiteiten kondigen natuurlijk altijd al een beetje het einde van het golfseizoen aan. Echter, het winterse weer van de afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat we onze golfclubs wellicht wel erg abrupt hebben moeten opruimen. Laten we hopen dat we in de laatste weken van dit jaar toch nog af en toe een balletje kunnen slaan, bijvoorbeeld tijdens de lichtwedstrijd op 27 december a.s.. Nu eerst even terug naar de afgelopen drie maanden. De clubkampioenschappen en de Rabo Masters werden reeds genoemd en van beide activiteiten treft u in deze laatste FORE van het jaar een wel zeer ‘beeldend’ verslag aan mogen we wel stellen. Maar er gebeurde natuurlijk veel meer. Op 22 september j.l. werd onze baan bezocht door een NGF Rating Commissie en na een paar weken in spanning afwachten was de nieuwe NGF Course Rating voor onze baan dan toch eindelijk Kopij voor de volgende FORE, no. 1 van 2011, gaarne inleveren vóór 6 maart 2011. Dit kan bij voorkeur via ons e-mail adres “fore@golfclubmeerssen.nl”, maar desgewenst ook bij een van de leden van de Redactie. Foto- en ander (beeld)materiaal graag in jpeg of tif formaat. Een gewone fotoafdruk of geschreven / getikte tekst kan natuurlijk ook! U vindt de nieuwe uitgave van FORE in mei 2011, in uw brievenbus. 4 FORE 2010 nr 4

een feit. Cees van der Waerden was vanuit onze club nauw betrokken hierbij en vertelt hoe de Commissie tot haar uiteindelijke conclusies is gekomen. Verder het vervolg van onze serie artikelen ‘Een kijkje achter de schermen van….’. Dit keer was ons redactielid Jack Houbiers op bezoek bij de OR&H-commissie, waar Jean-Pierre Latour het voorzittersstokje nog maar net heeft overhandigd aan Luc Theunisz. En dan waren er nog de bestuurswissels, een Erelidmaatschap voor aftredend voorzitter Piet Joosten, waarvoor uiteraard onze felicitaties en het jeugdkampioenschap, waarvoor eveneens nogmaals gelukwensen. Dit alles komt verderop in deze FORE uitgebreid aan bod. De ‘Negen holes van…’ moeten we u deze keer helaas onthouden. Onze razende reporter Frank Smeets was letterlijk razend druk met andere zaken, maar zal zeker volgende keer weer iemand het golfshirt van het lijf vragen. Mocht u hiertoe nog suggesties hebben, schroom niet, maar mail ze naar fore@golfclubmeerssen.nl. Dank vanaf deze plaats aan alle leden die het afgelopen jaar dit mailadres gebruikt hebben om ons leuke, mooie, ontroerende of zeer humoristische artikelen, foto’s of anderszins te sturen. Jullie maakten mede de FORE. Chapeau! In 2011 rekenen wij weer op u. Voordat we nu het jaar echt afsluiten, willen we nog even stilstaan bij het overlijden van Manon, de oudste dochter van ons mede-redactielid Hendrik-Jan Schornagel. Manon werd slechts 32 jaar. Hendrik-Jan, wij wensen jou en je echtgenote Renée nogmaals veel sterkte bij het verwerken van het verlies van jullie dochter. In het nieuwe jaar hopen wij u in grote aantallen en in goede gezondheid op onze Golfbaan te mogen ontmoeten. Het allerbeste voor 2011! Graag tot zondag 9 januari 2011 op de Nieuwjaarsbijeenkomst in ons Clubhuis. Met golfgroet, Redactie FORE Je putter als driver gebruiken... Ik zou niet zo snel op het idee komen. Natuurlijk kom je na een slag of twintig uiteindelijk wel een keer met je bal op de green, en wellicht ook nog in de hole... Het gaat dus wel, maar grandioos is het resultaat niet echt. En als je geluk hebt overleeft je putter dit geweld ook nog eens. Waar heeft die man het over zult u zich nu afvragen... FORE 2010 nr 4 Wel, vervang putter door telefoon en driver door camera. En je krijgt een vergelijkbaar resultaat: een aardig plaatje, maar nauwelijks bruikbaar voor drukwerk in een blad als dit... Dringend verzoek aan u allen: als u foto’s maakt, gebruik een echte camera. Dan kan ik er nog wat moois van maken! Hendrik-Jan Schornagel 5

Npforum nr 4 2010 - Nieuwspoort
magazine van de Sociëteit Apeldoorn nr. 49 - december 2010
'Ook meldkamer kan levens redden • Forse investering ... - Brandweer
Waerdpraet nr 86.indd - Dorpswaard
nummer 84 december 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Het Ondernemersbelang Zuid-Limburg nummer 3-2010
NIEUWSBRIEF juli 2010 , Nr. 1, jaargang 11
Clubblad Golfhorst Lente 2011 - Golfvereniging Golfhorst
2004 4 (3246 kB) - Rotaract Nederland
Europe's No.1 For Your Healthy Business
Rinkpen 1 2010 - Rinkven Golf Club
Nummer 4, Mei 2010 - Mens
Het Ondernemersbelang Zeeland nummer 4-2010
nummer 83 oktober 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Magazine #4 2010 - Vereniging van Nieuwe Film- & Televisiemakers
Het Ondernemersbelang Noord-Limburg nummer 4-2010
HanzeMag, nr. 4 - Hanzehogeschool
De ZakenMarkt FoodValley regio nr. 2
JES! nummer 4 - Systo
DRIFT-magazine-nr-4-bijna-alles
Afslag 2010-03.pdf - Golfclub Zeegersloot