Views
9 months ago

FORE 2010 nr 4

NGF Course Rating, 22

NGF Course Rating, 22 september 2010 Eindelijk is ie er dan. Lang gewacht, stil gezwegen, maar uiteindelijk verdiend gekregen. Combined effort Verdiend zeker, en het resultaat van hoe wij als club dit soort zaken willen aanpakken. Vanaf het begin van de baanontwerp-fase tot en met de ontvangst van de NGF Rating Commissie op 22 september hebben vertegenwoordigers van alleCommissies in allerlei werkgroepen en sub-groepen vooral goed met elkaar gecommuniceerd over wie, wanneer en voor wat verantwoordelijk was, en hun taken professioneel uitgevoerd. Ik wil niet afzonderlijke mensen gaan bedanken, want dan vergeet ik vast wel iemand. Heel veel Commissieleden en andere leden, waren of voelden zich betrokken en gaven wel ergens in het traject, gevraagd of ongevraagd, hun vaak waardevolle suggesties. Ik kreeg de indruk dat vooral buitenstaanders als aannemer Mourik en architect Dimitri van Hauwaert soms het idee kregen dat bij ons wel heel erg veel “gepolderd” werd. Stel je voor dat je als architect je ontwerp moet verdedigen voor een “klankbordgroep” van zo’n 30 kritische golfers i.p.v. voor een werkgroepje bestaande uit bestuur en een paar Commissievoorzitters. Zeker past een groot woord van dank aan alle leden die het geduld opbrachten te wachten tot de baan het bespelen ervan echt toeliet. Zelfs toen die wachttijd wat verlengd moest worden omdat het gras niet wilde wortelen. Maar dan heb je ook wat. Zeker het resultaat ook van de toegewijde en professionele manier waarom de mensen van Mourik onze baan steeds meer als hun eigen baantje gingen zien. En ook hoe zij onze Baancommissie “coachten” over hoe je met zo’n juweeltje moest omgaan. Procedure NGF Course Rating De Course Rating zelf is de afronding van het voorafgaande traject, maar niet minder spannend. Hoe werkt dat nu? Wel, allereerst komt de NGF consul van de commissie ontwikkeling golfbanen (COGO) in de regio ZO de baan officieel opmeten. Hij hanteert daarbij de NGF standaard en die wijkt blijkbaar wel eens af van de door Mourik m.b.v. GPS gebruikte methode, m.n. bij dog-legs. 6 FORE 2010 nr 4

Vervolgens kwam er dus op 22 september een rating team van drie heren (voor de heren-rating) en drie dames (voor de dames-rating), die de baan hole voor hole gingen waarderen. Dit zijn allemaal ervaren golfers (HCP 2- 10) die onze baan objectief beoordeelden en vergeleken met andere soortgelijke banen. Ze hanteerden daarbij een handboek van de R&A, dat voor niet ingewijden niet toegankelijk is. We hadden met ons ontvangstcomité (6/7 mensen) gehoopt met hen mee te kunnen lopen, maar dat werd vanwege het waarborgen van de objectiviteit niet toegestaan. Uiteindelijk mocht ik als enige meelopen, als ik mijn mond maar hield. Tijdens zo’n rating worden punten gegeven voor een aantal aspecten zoals de lengte van de hole, de breedte van de fairway, m.n. op het meest waarschijnlijke landingspunt, de positie van de bunkers, m.n. de “greenside” bunkers, de nabijheid van Out of Bounds, de invloed van rough en beplanting, waterlopen etc. Ook de snelheid en de lijnen van de bal op de green worden meegenomen. Al deze aspecten worden op moeilijkheidsgraad bekeken voor een “scratchspeler (HCP 0)” en een “bogey-speler (HCP 18-21)”. Dit leidde tijdens de rating op onze baan soms tot uitgebreide discussies binnen de teams (zie bijgevoegde foto’s) waardoor ze bijvoorbeeld voor Hole 2 zo’n half uur en voor hole 8 wel drie kwartier nodig hadden. Na ruim 3½ uur waren ze terug in ons Clubhuis en werden de gegevens ingevoerd in de computer. Dit resultaat werd opgestuurd naar de NGF, waar alles weer gecontroleerd werd. De NGF teamleider wilde geen enkele indicatie geven, we moesten maar het bericht van de NGF afwachten. “Het systeem” geeft een Course Rating en een Slope Rating voor zowel Dames als Heren, en daarmee moesten we het dan doen. We kregen wel veel complimenten over het ontwerp van de baan (een van de mooiere negen holes banen die zij kenden), de vergezichten en de kwaliteit van de greens. Wel vonden ze de baan niet echt vrouwvriendelijk en ze adviseerden ons na te denken over de aanleg van dames-greens op m.n. Hole 8 en 9. FORE 2010 nr 4 7

2010 - 4: december - Hooge Bergsche Golfclub
Het Ondernemersbelang Utrecht nummer 4-2010
Achtste jaargang - nr 4 - Salland Zakelijk
nr. 4 - december 2010 - Bronovo Ziekenhuis
Npforum nr 4 2010 - Nieuwspoort
magazine van de Sociëteit Apeldoorn nr. 49 - december 2010
'Ook meldkamer kan levens redden • Forse investering ... - Brandweer
Afslag 2010-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
Jaargang 26 nummer 4 - september 2012 - Golfclub Veldzijde
Nu reddeN wij kiNdereN, de wereld. - Plant-for-the-Planet
Tennis BUNDEl - TC Bunde
HanzeMag nr. 4 - Hanzehogeschool
SK11 nr 2-04.indd - Sluiskade 11
Golf%20Weekly%202013%20editie%2001
Terugblikken Van de voorzitter Inhoud - de Texelse
Dimples 75 - maart 2009.qxd - Westfriese Golfclub
Clubblad januari – februari 2013 - Hoenshuis Golf
Krul nr. 7 november 2012 - FNV Bouw