Views
9 months ago

FORE 2011 nr 1

AchtenvanGent notarissen

AchtenvanGent notarissen ER IS EEN NIEUWE I.V.M. HUN VERHUIZING!!!

Laddercompetitie 2011 Matchplay is een geweldig leuke spelvorm, die bij onze Club helaas weinig wordt toegepast. Vandaar dat wij bij voldoende belangstelling dit seizoen starten met een laddercompetitie. Deze laddercompetitie is een ‘golf uitdaagsysteem’, waarbij spelers elkaar - volgens bepaalde regels - individueel kunnen uitdagen tot een golf Matchplay partij - met handicap verrekening - met als doel steeds hoger op de ‘ladder’ te komen. Om iedereen een faire kans te geven wordt gespeeld met ½ handicap verrekening. Hierbij wordt gespeeld via het ‘piramidemodel’, waarbij je verticaal kunt uitdagen en wel van onder naar boven. Voorbeeld van de ladder: Trede 1 Trede 2 Trede 3 Persoon D Trede 4 Persoon I Trede 5 Persoon N Persoon A Persoon E Persoon J Persoon P De Topper Persoon B Persoon F Persoon K Persoon Q Persoon C Persoon G Persoon L Persoon R Persoon H Persoon M Persoon S Bij de start van de laddercompetitie staan de namen van de spelers in een ‘ladder’ opgesteld op de ‘ladderlijst’ op het publicatiebord in het Clubhuis. Als na het spelen van een wedstrijd de volgorde op de ladder verandert, kan men zien wie de ladder aan het beklimmen dan wel aan het afdalen is. Nieuwe mensen die mee willen doen nadat de ladder is begonnen sluiten onderaan bij. De laddercompetitie-coördinatoren zijn John Hofman en Henk Thijssen. Op hoofdlijnen zijn de spelregels als volgt: Kijk op de ladder op het publicatiebord in het Clubhuis en kies iemand uit de rij boven je waar je tegen wil spelen (je mag uitsluitend één rij boven jou uitdagen). Neem met hem of haar contact (e-mail of telefoon) voor een afspraak of speel gewoon indien jullie beide er toevallig toch zijn. Samen met je tegenstander bepaal je een dag en een tijdstip waarop je de wedstrijd gaat spelen (binnen 2 weken; voor oktober geldt: binnen 1 week). Speel een gewone Matchplay wedstrijd over 18 holes met handicap verrekening. Hierbij geldt 1/2 handicap verrekening. Dat wil zeggen het verschil tussen de playing HCP van beide spelers dient met 1/2 vermenigvuldigd en naar boven afgerond te worden. De uitkomst is het aantal extra slagen dat de speler met de hoogste playing HCP krijgt. De extra slagen worden - uiteraard - over de holes verdeeld volgens de stroke index van de baan. Na de wedstrijd verandert eventueel de ranking op het publicatiebord in het Clubhuis. Wint de uitdager, dan wisselen de spelers van plaats op de ladder. Verliest de uitdager, dan gebeurt er niets. De competitie start eind april en eindigt op 21 oktober 2011. Over het inschrijven aan deze competitie en verdere informatie ontvangt u nog nader bericht. De Wedstrijdcommissie FORE 2011 nr 1 9

nummer 86 juni 2011 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Dimples 75 - maart 2009.qxd - Westfriese Golfclub
2010 - 4: december - Hooge Bergsche Golfclub
Vrijheid is ruimte om te groeien - Golfclub Veldzijde
Afslag 2009-04.pdf - Golfclub Zeegersloot
nr. 1 - maart 2011 - Bronovo Ziekenhuis
Nummer 1 / 2011 - Ligue Braille
Terugblikken Van de voorzitter Inhoud - de Texelse
WIERDEN - SINDS 1983 JAARGANG 22 NR.6 DECEMBER 2009 ...
Contourium Magazine nr 1 2011
Nieuwsmagazin nr 3 - augustus 2011 - Slechtziend.nl
Relatiemagazine UT, 2011, nr 2 - Universiteit Twente
Het Ondernemersbelang Nijmegen nummer 1-2011
Afslag 2011-03.pdf - Golfclub Zeegersloot
2011 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
Het Ondernemersbelang, Twente & Salland, nr.1 - IFOH
'Ook meldkamer kan levens redden • Forse investering ... - Brandweer
Jaargang 59 Nr 1 2011 - 2de-artillerie.be
Ut Nr 1 2011 - Tennisvereniging Makkum
Het Ondernemersbelang West Friesland nummer 1-2011
1 Colofoon 2 Inhoud 3 Van de voorzitter 4 Van de redactie 5 Nieuw ...
PL.HANZE nr. 1-2009 - Hanzehogeschool
SK11 nr 2-04.indd - Sluiskade 11
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub