Views
9 months ago

FORE 2011 nr 2

Een kijkje achter de

Een kijkje achter de schermen bij de Wedstrijdcommissie van Golfclub Meerssen Met de rubriek: “Een kijkje achter de schermen van …..” verwachten wij, de Redactie FORE, dat onze leden beter inzicht zullen krijgen in alles wat de vrijwilligers doen die actief zijn in de diverse Commissies. Deze keer zijn we langs geweest bij de Wedstrijdcommissie. Het verslag van ons bezoek bij onze Baancommissie, OR&H-commissie en Clubhuiscommissie kunt u lezen in voorgaande uitgaven van ons clubblad (FORE 3 en 4 van 2010, en FORE 1 van dit jaar). Zat u in die flight? Op zomaar een zonnige doordeweekse dag liep ik rond achten ons Clubhuis binnen. Prachtig weer om te golfen, maar op de baan was het vrij rustig. Aan de lange tafel zaten drie mannen druk pratend en wijzend naar het scherm van een laptop. “Hier moeten we nog wat veranderen, want dit wordt zo een “klets flight”,” ving ik op toen ik in de richting van de tafel liep. “Als we dat zo laten, dan lopen we het risico dat er onvoldoende snelheid door de baan wordt gemaakt. Dat moeten we voorkomen.” Jacques Bours, John Hofman en Eddie van den Berg groetten mij. “Nog even, we zijn zo klaar.” Ze gingen vervolgens weer geconcentreerd verder met waar ze mee bezig waren. “Dit is een prima flight, gewoonweg een “gezellige flight”. Hier moeten we opletten, er zit er eentje bij die veel te gewiekst is. Om te voorkomen dat het een “foetel flight” wordt, kunnen we hem beter bij twee andere, meer ervaren spelers indelen. Hier is nog een “dames flight”. Kunnen we een van de dames wisselen voor een heer?” Natuurlijk vroeg ik me af waar zij mee bezig waren. “Zij maken de flightindeling voor de wedstrijd van komend weekend,” aldus Elly Hylkema. “Dat is een van de taken van de Wedstrijdcom - missie, of eigenlijk van de Wedstrijd - leiding.” Zo was het interview pardoes begonnen. Elly was voorlopig ook mijn enige gespreks partner. De heren hadden het nog ontzettend druk met ……. Een jaar lang voor u in de weer “Het seizoen van de Wedstrijdcommissie begint eigenlijk al in november/december. Terwijl de meeste leden denken aan de komende Sinterklaas en Kerst, zijn wij al aan de slag voor het volgende golfseizoen. We stellen de wedstrijd- evenementen- en opleidings kalender samen in nauw overleg met de andere Commissies. Het is elk jaar weer puzzelen om onze ruim 40 wedstrijden, samen met sponsordagen, jeugdactiviteiten, opleidingen, examens, etc. door het jaar te plannen. Een hele klus, maar we komen er altijd wel uit.” Elly vervolgde: “Voorafgaande aan het wedstrijdseizoen krijgt ieder lid van de Wedstrijdcommissie een aantal wedstrijden toebedeeld. In de loop der jaren heeft iedereen zo zijn vaste reeks wedstrijden. Chrit Lemmens en Maurice van der Wees zijn bijvoorbeeld al enkele jaren de vaste organisatoren en wedstrijdleiders van de “GCM On Tours”. Het lukt hen telkens weer om een mooie en afwisselende reeks van wedstrijden te organiseren, meestal op een golfbaan in Duitsland of België, en soms in Midden-Limburg.” 10 FORE 2011 nr 2

“We vergaderen in de regel om de zes weken. Dan evalueren we de wedstrijden die achter ons liggen en kijken we vooruit naar de wedstrijden die er aan staan te komen.” De heren hadden nog steeds alleen oog voor....... Tussendoor werd er zelfs gebeld om te polsen of leden ook op een andere tijd zouden willen starten. Het vergt toch veel tijd om een wedstrijdlijst te maken. Langer dan de wedstrijd aan de gang Een golfwedstrijd begint voor u misschien de dag vóór de wedstrijddag. Een beetje kriebels in uw buik? Spanning? De Wedstrijdcommissie is al veel eerder in de weer om uw wedstrijd in goede banen te leiden. Elly: “Dat begint al ruim van tevoren met het ophangen van de inschrijflijst op het publicatiebord in de hal van ons Clubhuis. Inschrijven kan natuurlijk ook via de website van onze Golfclub. Ook de prijzen voor de winnaars moeten op tijd in huis zijn”. “Zo’n dag of vier vóór de wedstrijddag maken we de indeling van de diverse flights. Deze wordt gepubliceerd op de website en er wordt een lijst opgehangen in ons Clubhuis. Spelers moeten zelf goed letten op het tijdstip waarop hun wedstrijd zal beginnen. Op de wedstrijddag meld je je - op tijd - bij de Wedstrijd - leiding. Je betaalt je inschrijfgeld en ontvangt de Scorekaart. De Wedstrijdleiding zorgt dat alles rondom de start in goede banen verloopt. De wedstrijd loopt meestal vanzelf.” Bij sommige wedstrijden is een Referee aanwezig. Bij de Qualifying-wedstrijden is dat altijd zo. De Referee is er om in het geval “strijd” wordt geleverd over de Regels van het golfspel, over de juiste toe- FORE 2011 nr 2 passing hiervan te beslissen. “Na afloop van de wedstrijd worden de scores nageteld en ingevoerd in de computer. De uitslag rolt er vervolgens vanzelf uit. En dan is er het moment suprême: de prijsuitreiking!” Ondertussen schoven de heren aan bij Elly en mij. Nieuw dit golfseizoen: laddercompetitie John: “We proberen om jaarlijks een nieuwe wedstrijdvorm in ons programma op te nemen. Dit jaar is dat de Ladder - competitie. Wat nou zo leuk is, is dat deze meteen enthousiast is ontvangen. Thans doen er zo’n 50 leden mee. Wat velen erg plezierig vinden is om op deze wijze kennis te kunnen maken met Matchplay. Bij onze club is dat toch wel een vrij onbekende spelvorm. Ik heb gehoord, dat het uitstekend bevalt.” “Vals spelen” oftewel “foetelen” Bij sommigen van u gebeurt het - net als bij mij - echt weleens onbedoeld dat een Regel uit onwetendheid niet (helemaal) goed wordt toegepast. We proberen natuurlijk onze uiterste best te doen om de Regels van het golfspel zo goed mogelijk toe te passen. Natuurlijk doen we dat niet alleen bij (alle vormen van) wedstrijden. De Regels gelden altijd! Ook als we een ronde lopen. “Omdat we merken dat steeds meer spelers vals spelen, gaan we hier de komende maanden extra aandacht aan besteden,” aldus Jacques Bours. “Bij onze Club hebben we het dan over “foetelaars”.” Hoe pakt de Wedstrijdcommissie dat aan? “Tijdens wedstrijden gaan leden van de Wedstrijdcommissie meelopen met flights. Zij letten daarbij speciaal op het naleven van de Regels. Zien zij dat een speler het 11

nummer 71 mei 2008 Clubblad van de Westfriese Golfclub
2011 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
Vrijheid is ruimte om te groeien - Golfclub Veldzijde
Oktober, 3e Editie 2009 - Golfclub De Vijf Margen
Afslag 2009-04.pdf - Golfclub Zeegersloot
Maart 2011 - Hac '63
Afslag 2011-03.pdf - Golfclub Zeegersloot
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
- eindelijk mooie kleuren in de baan
nr. 12. 21 november 2011 - Koninklijke HFC
SK11 nr 2-04.indd - Sluiskade 11
nummer 86 juni 2011 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Ut Nr 1 2011 - Tennisvereniging Makkum
PATINA PROOF nr. 2 2011 bekijken
Baan 8 - nr. 2 - april 2006 - AVKA
jrg 2 nr 5 - Docu-Data-Deurne
Diepput Echo 99-2 december 2011.pdf - Hvv
Clubblad december 2012 - Nieuwegeinse GolfClub
Afslag 2009-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
nr. 15. 25 januari 2011 - Koninklijke HFC
Aktueel 2 van 9 maart 2011
Nieuwsbrief 2012 nr. 2 - Zuid-Oost Limburg - Groei & Bloei
Clubblad mei – juni 2013 - Hoenshuis Golf