Views
9 months ago

FORE 2011 nr 3

Wedstrijdcommissie In de

Wedstrijdcommissie In de vorige editie van ons Clubblad FORE was in het artikel “Een kijkje achter de schermen van de Wedstrijdcommissie” per vergissing een verkeerde foto geplaatst. Hier is de juiste foto. De Wedstrijdcommissie, van links naar rechts: John Hofman, Maurice van der Wees, Tars Passier, Elly Hylkema, Jacques Bours, Ilse Rousseau, Chrit Lemmens, Pierre Willems, Harry Schellinx, Henk Thijssen en Eddie van den Berg. Op deze foto ontbreekt Willem de Vries. Echtparen/partners-toernooi, zondag 26 juni Onder bijzonder gunstige weersomstandigheden werd, voor de eerste keer een echtparen/partners-toernooi gehouden. Iedereen was enthousiast en vond zo’n wedstrijdformule voor herhaling vatbaar. Dat het gezellig was bleek wel uit het feit dat het terras uren na de wedstrijd nog volop bezet was. Voor de prijsbepaling werd op basis van handicaps via een formule het aantal slagen vastgesteld die in mindering werden gebracht op de bruto score. Met deze wijze van berekening had ieder koppel kans op een prijsje. Wij willen toch niet onvermeld laten dat wij beslag hebben weten te leggen op de eerste prijs met 39 punten. De tweede plaats was voor Jeanny en Frans Hendrix, terwijl Hanneke en Wim Zuurveld de derde prijs in de wacht wisten te slepen. Samen met de organisatie werd al geopperd dat dit toernooi een vast onderdeel van de wedstrijdkalender moet worden, waarbij tevens werd gesuggereerd dat dan ook de mogelijkheid voor een hapje aanwezig moet zijn. Volgens de organisatie gaf iedereen aan bij een soortgelijk toernooi weer van de partij te zullen zijn, dus dit belooft wat voor het volgend jaar. Anna en Chrit Lemmens 10 FORE 2011 nr 3

Een kijkje achter de schermen van ....... Sponsorcommissie van Golfclub Meerssen Met de rubriek: “Een kijkje achter de schermen van …..” verwachten wij, de Redactie FORE, dat onze leden beter inzicht zullen krijgen in alles wat de vrijwilligers doen die actief zijn in de diverse Commissies. Deze keer zijn we langs geweest bij de Sponsorcommissie. We zijn eerder achter de schermen gaan kijken bij onze Baancommissie, OR&H-commissie, Clubhuiscommissie en Wedstrijdcommis - sie. Het verslag van deze “kijkjes” kunt u lezen in voorgaande uitgaven van ons clubblad (FORE 3 en 4 van 2010, en FORE 1 en 2 van dit jaar). “Golfclub Meerssen biedt diverse interessante mogelijkheden voor sponsoren om hun bedrijf onder de aandacht te brengen bij leden, gasten en relaties van onze club,” waren de woorden waarmee Denis Lintzen ons gesprek begon. Denis is de voorzitter van de Sponsorcommissie. Deze commissie telt drie leden (Denis Lintzen, Thea Janssen-Vullings en Stef Stevens) en is daarmee wat betreft bezetting de kleinste commissie van onze Golfclub. Sponsoring “Binnen onze Golfclub is de Sponsorcom - missie verantwoordelijk voor het uitvoeren van het sponsorbeleidsplan. Het belangrijkste doel is het werven van sponsors, die de Golfclub op verschillende manieren ondersteunen. Dat doen we door contact te leggen met eventuele nieuwe sponsors en de relatie met de huidige sponsors te onderhouden. We zien sponsoring als een welkome financiële ondersteuning van de club. Het is bij onze club echter niet de bedoeling dat onze FORE 2011 nr 3 exploitatie afhankelijk is van een of meer (grote) sponsors.” Uit het verhaal van Denis maakte ik verder op dat de Sponsorcommissie naast het gebruik van hun eigen netwerk ook in grote mate baat heeft bij de inzet van onze clubleden. Op hun aanwijzingen en tips willen zij graag inspelen om nieuwe sponsorcontacten te bezoeken, te informeren en hun een passend sponsorpakket voor te leggen. Dus mocht u in relatie staan met een ondernemer die geassocieerd wil worden met Golfclub Meerssen, neem dan contact op met de Sponsorcom - missie en zij zorgen voor een spoedige en correcte afwikkeling. Sponsoring biedt kansen Denis vertelde enthousiast: “Sponsoring van Golfclub Meerssen biedt een bedrijf een unieke kans om haar bekendheid in de regio te vergroten en de betrokkenheid bij onze Golfclub te uiten. Onze club telt immers circa 500 senior leden en circa 80 junior leden. De meeste leden zijn woonachtig in Meerssen of directe omgeving. Een bedrijf dat sponsort bereikt de leden en bezoekers van onze Golfclub. Er zijn verschillende vormen van sponsoring mogelijk, zoals baan (hole) sponsoring, wedstrijd- en toernooisponsoring en clubhuissponsoring. De sponsormogelijkheden zijn allemaal opgenomen in een productfolder die wij beschikbaar hebben voor potentiële sponsoren.” Sponsorpakketten Denis vervolgde: “Tevens bestaat er de mogelijkheid om in ons clubblad FORE te 11

nummer 86 juni 2011 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Dimples 75 - maart 2009.qxd - Westfriese Golfclub
2011 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
3: september - Hooge Bergsche Golfclub
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
Afslag 2010-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
Jaargang 26 nummer 4 - september 2012 - Golfclub Veldzijde
2012 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
2010 - 4: december - Hooge Bergsche Golfclub
nummer 71 mei 2008 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Afslag 2009-04.pdf - Golfclub Zeegersloot
nummer 84 december 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Clubblad juli 2013 - Nieuwegeinse GolfClub
Golfbongerd 3 2011.pdf - Golfvereniging De Batouwe
Baan 8 - nr. 3 - november 2006 - AVKA
Afslag 2011-03.pdf - Golfclub Zeegersloot
Vrijheid is ruimte om te groeien - Golfclub Veldzijde
De Tuinfluiter nr. 3 herfst 2012 - Zwn Volkstuinen
- eindelijk mooie kleuren in de baan