Views
10 months ago

FORE 2011 nr 3

De Nederlandse Golf

De Nederlandse Golf Federatie (NGF) geeft een handzaam boekje uit over de golfregels. Het is voor iedere golf(st)er belangrijk kennis te nemen van het hoofdstuk golfetiquette. Het voert te ver om alle regels hier uitvoerig te beschrijven. Het is onthutsend te constateren dat er zoveel fout gaat. Als spelers doodleuk met hun golfkar over de greens rijden, dan is het terecht om hierover uit de slof te schieten. Zo zijn er meer doodzonden in het golfspel. Voorbeelden hoe het niet hoort: storend gedrag op de baan, geen rekening houden met andere spelers, hanteren van een te laag speeltempo, negeren van voorrangsregels, niet herstellen van divots, niet aanharken van bunkers, niet terugleggen van plaggen. De veiligheid is ook (te) vaak in het gedrang. Allemaal hot items. Gedragsregels moet iedere golfspeler/- speelster kennen en kunnen toepassen. Indien u bij het lezen van deze tekst helemaal niet begrijpt waar we het over hebben, dan verzoeken wij u het NGF regelboekje nog eens goed door te lezen. Zeker als u in het bezit bent van het GVB hoort u de Regels te kennen. Onze Opleiding-, Regel- & Handicap - commissie (OR&H-Cie) zal via ons Clubblad FORE en de @FORE Nieuwsbrief meer aandacht gaan besteden aan dit thema, want het is echt nodig. Bovendien zullen de Marshals er streng op toezien dat de etiquetteregels worden toegepast. Vooral etiquetteregels die iedereen met zijn klompen kan aanvoelen. Afslaan van de matten is Qualifying Ten slotte nog een thema dat de gemoederen de laatste tijd aardig bezig heeft gehouden..…. Is het afslaan van de matten op onze baan Qualifying? We kunnen vanaf nu iedereen geruststellen. De NGF heeft bericht: “Hierbij verleent de NGF toestemming voor het afslaan van de kunststof afslagmatten aan de Golf - vereniging Meerssen”. Deze toestemming houdt in dat bij het afslaan van matten onder Qualifying Condities wordt gespeeld. We besluiten met een welgemeende diepe zucht. Eindelijk! Gerard Stijnen Voorzitter Op 11 april 2012 bestaat Golfclub Meerssen 25 jaar 2012 Jubileumjaar Dat wordt volgend jaar op grootse wijze gevierd! 4 FORE 2011 nr 3

Van de Redactie U leest alweer de derde uitgave van FORE van dit jaar. Dat betekent dat het golfseizoen met nog een paar wedstrijden te gaan er bijna opzit. Dit nummer bevat enkele mooie wedstrijdverslagen. Alle schrijvers hartelijk dank voor jullie bijdrage. Natuurlijk treft u ook weer “Een kijkje achter de schermen van .......” aan. Deze keer is de redactie op bezoek geweest bij de Sponsorcommissie. Wat hebben we verder nog in deze FORE? Een willekeurige greep uit de overige artikelen: de OR&H-Cie vraagt nadrukkelijk aandacht voor “doorstroming” op onze baan en u kunt genieten van een terugblik op de eerste golfervaring van een van onze leden. In de bijdrage van de Club - huis commissie kunt u lezen hoeveel wijn er in een wijnglas behoort te worden geschonken. Niet meer en niet minder. Op de pagina’s na deze kolom hebben we een artikel waarin een hoofdrol is weggelegd voor Prof. M. Ulder. Na het lezen hiervan weet u alles over wat “klokkijken” en “golf” met elkaar hebben te maken. Mogelijk is dit de start van een serie artikelen van “Cees”, want we hebben begrepen dat het volgende stukje al bijna af is. Wij wensen u nog een paar fijne golfmomenten in de herfstweken en natuurlijk veel leesplezier. De Redactie FORE Staat 11 april 2012 al in uw agenda geblokkeerd voor het 5e Lustrum van GCM? Kopij voor de volgende FORE, no. 4 van 2011, gaarne inleveren vóór 20 november 2011. Dit kan bij voorkeur via ons e-mail adres “fore@golfclubmeerssen.nl”, maar desgewenst ook bij een van de leden van de Redactie. Foto- en ander (beeld)materiaal graag in jpeg of tif formaat. Een gewone fotoafdruk of geschreven / getikte tekst kan natuurlijk ook! Foto’s gemaakt met een mobiele telefoon zijn onbruikbaar voor drukwerk. U vindt de nieuwe uitgave van FORE in december 2011, in uw brievenbus. FORE 2011 nr 3 5

3: september - Hooge Bergsche Golfclub
nummer 84 december 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
golf club indeling 2op.indd - Golfclub Veldzijde
Clubblad Golfhorst Lente 2011 - Golfvereniging Golfhorst
Dimples 77 - aug 2009.qxd - Westfriese Golfclub
nummer 83 oktober 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
'Ook meldkamer kan levens redden • Forse investering ... - Brandweer
Waerdpraet nr 86.indd - Dorpswaard
Afslag 2010-03.pdf - Golfclub Zeegersloot
Dimensie 3 nr. 2011/5 (november-december 2011) - Buitenlandse ...
Februari 2011 - Hac '63
nr. 3, 2011 december - Protestantse gemeente Eelde - Paterswolde
nr. 9. 31 oktober 2011 - Koninklijke HFC
nr. 20. 15 maart 2011 - Koninklijke HFC
32e jaargang nr. 2 / december 2012 - AV Zuidwal
Dibevo-Vakblad nr 3 - 2016
Het Ondernemersbelang Zuid-Limburg nummer 3-2010
Jaargang 5, nr. 3, december - Boogh