Views
1 week ago

180117 privacy INOS medewerkers HM v8 - videolinkLG

Werken met de 5

Werken met de 5 vuistregels Doel en doelbinding: Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk voorafgaand aan de verwerking omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelen waarvoor ze zijn verkregen. Grondslag: Er is sprake van een wettelijke grondslag: toestemming, overeenkomst, de wet, publiekrechtelijke taak, vitaal belang van de betrokkene, of gerechtvaardigd belang. Dataminimalisatie: de persoonsgegevens die de school verwerkt, moeten redelijkerwijs nodig zijn om het doel te bereiken. De gegevens moeten in verhouding staan tot het doel. Dit betekent ook dat data niet langer wordt bewaard dan noodzakelijk. Transparantie: De betrokkene (medewerker, leerling en/of zijn ouders) is vooraf in begrijpelijke taal geïnformeerd over wat er precies aan informatie wordt verwerkt en wat het doel daarvan is. Verder hebben deze betrokkenen recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van hun Persoonsgegevens. Daarnaast kunnen betrokkenen zich verzetten tegen het gebruik van hun gegevens. Data-integriteit: Je bent verplicht ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens juist en actueel zijn. Dat moet je (als school) ook controleren. 12

praktisch aan de slag op school: Samen privacy bewust, Samen mediawijs Samen afspraken maken Samen weten hoe te handelen Samen onze kennis delen •Praktische materialen waar je direct samen mee aan de slag kunt: handboek/gedragscode IBP en gebruik media. checklist om op je school eens gericht te gaan kijken. Voorbeeld documenten m.b.t. toestemming en communicatie Posters in PDF (privacy, persoonsgegevens en datalekken)

College privacy IT & Recht: Inleiding - Van Eeckhoutte
cpb-policy-brief-2014-04-kiezen-voor-privacy-hoe-de-markt-voor-persoonsgegevens-beter-kan
Factsheet Travel & Surf medewerkers - T-Mobile
Praxisbulletin
HET NIEUWE WERKEN - Gemeente Purmerend
1/4 4/4 Trots ben ik, op ons bedrijf, maar ook op onze medewerkers ...
Aan de slag met Het Nieuwe Werken (pdf)
Klik hier voor de 4e uitgave van Heesakkers Home
Download de brochure 'Aan de slag bij Compass Group'.
Privacy: checklist voor de ondernemingsraad - College bescherming ...
Privacy Verklaring - De Dijk
PRIVACY REGLEMENT PERSONENREGISTRATIE - GOC
Bescherming van persoonsgegevens in België - Privacy Commission
Privacy beleid (PDF) - Van der Laan & Company
T-MOBILE PRIVACY STATEMENT
Privacy Policy - LMN ZWV
Privacy voor licht verstandelijk gehandicapten - Hanzehogeschool
Medewerker ICT - Kenteq
Juridisch medewerker Medewerker personeel en arbeid ... - Ecabo