Views
6 months ago

180117 privacy INOS medewerkers HM v8 - videolinkLG

Werken met de 5

Werken met de 5 vuistregels Doel en doelbinding: Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk voorafgaand aan de verwerking omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelen waarvoor ze zijn verkregen. Grondslag: Er is sprake van een wettelijke grondslag: toestemming, overeenkomst, de wet, publiekrechtelijke taak, vitaal belang van de betrokkene, of gerechtvaardigd belang. Dataminimalisatie: de persoonsgegevens die de school verwerkt, moeten redelijkerwijs nodig zijn om het doel te bereiken. De gegevens moeten in verhouding staan tot het doel. Dit betekent ook dat data niet langer wordt bewaard dan noodzakelijk. Transparantie: De betrokkene (medewerker, leerling en/of zijn ouders) is vooraf in begrijpelijke taal geïnformeerd over wat er precies aan informatie wordt verwerkt en wat het doel daarvan is. Verder hebben deze betrokkenen recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van hun Persoonsgegevens. Daarnaast kunnen betrokkenen zich verzetten tegen het gebruik van hun gegevens. Data-integriteit: Je bent verplicht ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens juist en actueel zijn. Dat moet je (als school) ook controleren. 12

praktisch aan de slag op school: Samen privacy bewust, Samen mediawijs Samen afspraken maken Samen weten hoe te handelen Samen onze kennis delen •Praktische materialen waar je direct samen mee aan de slag kunt: handboek/gedragscode IBP en gebruik media. checklist om op je school eens gericht te gaan kijken. Voorbeeld documenten m.b.t. toestemming en communicatie Posters in PDF (privacy, persoonsgegevens en datalekken)

cpb-policy-brief-2014-04-kiezen-voor-privacy-hoe-de-markt-voor-persoonsgegevens-beter-kan
College privacy IT & Recht: Inleiding - Van Eeckhoutte
Aan de slag met Het Nieuwe Werken (pdf)
Klik hier voor de 4e uitgave van Heesakkers Home
Factsheet Travel & Surf medewerkers - T-Mobile
Download de brochure 'Aan de slag bij Compass Group'.
Weggever website
Een dag aan de slag - Arbo Unie
Praxisbulletin
HET NIEUWE WERKEN - Gemeente Purmerend
De volgende stap in duurzaamheid (boek) - Innoveren met water
Ov-fiets, efficiënt in het zakelijk verkeer
Privacy: checklist voor de ondernemingsraad - College bescherming ...
PRIVACY REGLEMENT PERSONENREGISTRATIE - GOC
Privacy Verklaring - De Dijk
T-MOBILE PRIVACY STATEMENT