Views
1 week ago

180117 privacy INOS medewerkers HM v8 - videolinkLG

Meldplicht datalekken

Meldplicht datalekken 16

Incidenten en datalekken Een beveiligingsincident is een gebeurtenis waarbij de mogelijkheid bestaat dat de beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid van informatie of informatieverwerkende systemen in gevaar is of kan komen. Een datalek is een beveiligingsincident, waarbij (persoons)gegevens verloren raken of onrechtmatig worden ingezien of bewerkt (opgeslagen, aangepast, verzonden enz.). Let op: Alle datalekken zijn beveiligingsincidenten, maar niet ieder beveiligingsincident is een datalek. Een school(bestuur) is verplicht binnen 72 uur een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij INOS is de procedure dat je je melding moet doen bij de functionaris gegevensbescherming die vervolgens samen met de beleidsadviseur IBP bepaalt of er sprake is van een datalek. Zoja dan doet de functionaris gegevensbescherming een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De schooldirecteur is verantwoordelijk voor de te nemen maatregelen op school (en voor het aanleveren van alle gegevens). 17

College privacy IT & Recht: Inleiding - Van Eeckhoutte
cpb-policy-brief-2014-04-kiezen-voor-privacy-hoe-de-markt-voor-persoonsgegevens-beter-kan
Factsheet Travel & Surf medewerkers - T-Mobile
Praxisbulletin
HET NIEUWE WERKEN - Gemeente Purmerend
1/4 4/4 Trots ben ik, op ons bedrijf, maar ook op onze medewerkers ...
Ik maak geen onderscheid - Driestroom
Aan de slag met Het Nieuwe Werken (pdf)
Klik hier voor de 4e uitgave van Heesakkers Home
Download de brochure 'Aan de slag bij Compass Group'.
Privacy: checklist voor de ondernemingsraad - College bescherming ...
PRIVACY REGLEMENT PERSONENREGISTRATIE - GOC
Privacy Verklaring - De Dijk
Bescherming van persoonsgegevens in België - Privacy Commission
Privacy beleid (PDF) - Van der Laan & Company
T-MOBILE PRIVACY STATEMENT