Views
3 months ago

180117 privacy INOS medewerkers HM v8 - videolinkLG

Meldplicht datalekken

Meldplicht datalekken 16

Incidenten en datalekken Een beveiligingsincident is een gebeurtenis waarbij de mogelijkheid bestaat dat de beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid van informatie of informatieverwerkende systemen in gevaar is of kan komen. Een datalek is een beveiligingsincident, waarbij (persoons)gegevens verloren raken of onrechtmatig worden ingezien of bewerkt (opgeslagen, aangepast, verzonden enz.). Let op: Alle datalekken zijn beveiligingsincidenten, maar niet ieder beveiligingsincident is een datalek. Een school(bestuur) is verplicht binnen 72 uur een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij INOS is de procedure dat je je melding moet doen bij de functionaris gegevensbescherming die vervolgens samen met de beleidsadviseur IBP bepaalt of er sprake is van een datalek. Zoja dan doet de functionaris gegevensbescherming een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De schooldirecteur is verantwoordelijk voor de te nemen maatregelen op school (en voor het aanleveren van alle gegevens). 17

cpb-policy-brief-2014-04-kiezen-voor-privacy-hoe-de-markt-voor-persoonsgegevens-beter-kan
Aan de slag met Het Nieuwe Werken (pdf)
Klik hier voor de 4e uitgave van Heesakkers Home
Download de brochure 'Aan de slag bij Compass Group'.
Privacy: checklist voor de ondernemingsraad - College bescherming ...
PRIVACY REGLEMENT PERSONENREGISTRATIE - GOC
T-MOBILE PRIVACY STATEMENT
Persoonlijke hygiëne medewerkers - BTSG
Katern Q&A over privacy, social media en de werkplek - Iusmentis
Administratief medewerker planning - FlevoDirect
Verlof aanvragen Instructie gebruik Self Service voor medewerkers
Algemene voorwaarden gebruik van reclame materialen ... - Zalando
Algemene Voorwaarden Mothers of Art – Opdrachtgevers Algemene ...
uur_van_samsam_Snoep (pdf) - Docent - Samsam
Wmo: samen zorgen in de wijk - Kngf
De Wellness ruimte - Bengshop.nl
VVE-Peuterspeelzaal De Schalm - Max Kinderopvang
Introductie Internetrecht 1 Recht en Internet - Computer/Law Institute
2012.07.30 - ENCOURAGE FACT FILE.indd - ORO Agri