Views
9 months ago

180117 privacy INOS medewerkers HM v8 - videolinkLG

Meldplicht datalekken

Meldplicht datalekken 16

Incidenten en datalekken Een beveiligingsincident is een gebeurtenis waarbij de mogelijkheid bestaat dat de beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid van informatie of informatieverwerkende systemen in gevaar is of kan komen. Een datalek is een beveiligingsincident, waarbij (persoons)gegevens verloren raken of onrechtmatig worden ingezien of bewerkt (opgeslagen, aangepast, verzonden enz.). Let op: Alle datalekken zijn beveiligingsincidenten, maar niet ieder beveiligingsincident is een datalek. Een school(bestuur) is verplicht binnen 72 uur een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij INOS is de procedure dat je je melding moet doen bij de functionaris gegevensbescherming die vervolgens samen met de beleidsadviseur IBP bepaalt of er sprake is van een datalek. Zoja dan doet de functionaris gegevensbescherming een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De schooldirecteur is verantwoordelijk voor de te nemen maatregelen op school (en voor het aanleveren van alle gegevens). 17

College privacy IT & Recht: Inleiding - Van Eeckhoutte
Factsheet Travel & Surf medewerkers - T-Mobile
Een dag aan de slag - Arbo Unie
Weggever website
De volgende stap in duurzaamheid (boek) - Innoveren met water
Ov-fiets, efficiënt in het zakelijk verkeer
Praxisbulletin
HET NIEUWE WERKEN - Gemeente Purmerend
cpb-policy-brief-2014-04-kiezen-voor-privacy-hoe-de-markt-voor-persoonsgegevens-beter-kan
Aan de slag met Het Nieuwe Werken (pdf)
Klik hier voor de 4e uitgave van Heesakkers Home
Download de brochure 'Aan de slag bij Compass Group'.
Privacy: checklist voor de ondernemingsraad - College bescherming ...
Privacy Verklaring - De Dijk
PRIVACY REGLEMENT PERSONENREGISTRATIE - GOC
T-MOBILE PRIVACY STATEMENT
Privacy Policy - LMN ZWV