Views
8 months ago

180117 privacy INOS medewerkers HM v8 - videolinkLG

Hoe verklein ik de kans

Hoe verklein ik de kans op een datalek: Je zou daarbij o.a. kunnen denken/werken aan: Waar nodig gedrag aanpassen en mijn systemen (bv telefoon, USB beveiligen (zie eerder genoemde gedragsregels en handboek. Bij gebruik van tools en applicaties geen persoonsgegevens invoeren als dat niet nodig is. Anonimiseren waar dat kan. Steeds alert op Privacy zijn en de 5 vuistregels toepassen. Bij het maken van instellingen kiezen voor Privacy by default: liever aanzetten als dat weloverwogen/noodzakelijk is dan uitzetten n.a.v. incident of verzoek. Doe het samen, help elkaar, spreek elkaar aan op… Wat te doen bij een (vermoedelijk) datalek: Melden bij “(school) verantwoordelijke IBP” (meestal is dat de directeur) Als dat mogelijk is direct maatregelen nemen om de gevolgen te beperken. • Bijvoorbeeld: pc afsluiten/vergrendelen, lokaal afsluiten, USB stick veilig stellen, materiaal op de printer veilig stellen etc 20

Waar waar vind ik nog meer materialen en informatie Wat Inosplein>publicaties>beleid en Praktische materialen: organisatie>informatiebeveiliging en Privacy het handboek/gedragscode IBP en gebruik media. een checklist om op je school eens gericht te gaan kijken. Voorbeeld documenten In de publicatie omgeving op INOSplein vind je o.a.: Posters in PDF (privacy, persoonsgegevens en datalekken) • Inosplein>samenwerken>LG de bestanden- en video bibliotheken leren met ICT van de LG Veel ICT materialen staan o.a. video o.a. over materialen m.b.t. mediawijsheid en IBP. Zowel voor medewerkers mediawijsheid, als leerlingen bruikbaar Privacy etc. om Ook filmpjes bewustwording te stimuleren en kennis uit te breiden. en achtergrond info. • De actuele zaken pagina van de Leergemeenschap ICT voor actueel nieuws INOS • Berichten nieuwsbrieven in de nieuwsbrieven waar o.a. detailvragen Vraag m.b.t. antwoord IBP aan Privacy@inos.nl bod komen. 21

cpb-policy-brief-2014-04-kiezen-voor-privacy-hoe-de-markt-voor-persoonsgegevens-beter-kan
College privacy IT & Recht: Inleiding - Van Eeckhoutte
Factsheet Travel & Surf medewerkers - T-Mobile
Weggever website
Ik maak geen onderscheid - Driestroom
Praxisbulletin
HET NIEUWE WERKEN - Gemeente Purmerend
Aan de slag met Het Nieuwe Werken (pdf)
Klik hier voor de 4e uitgave van Heesakkers Home
Download de brochure 'Aan de slag bij Compass Group'.
Privacy: checklist voor de ondernemingsraad - College bescherming ...
Privacy Verklaring - De Dijk
PRIVACY REGLEMENT PERSONENREGISTRATIE - GOC
T-MOBILE PRIVACY STATEMENT
Privacy Policy - LMN ZWV
Privacy Statement IAK Verzekeringen B.V.
Privacy voor licht verstandelijk gehandicapten - Hanzehogeschool