Views
4 months ago

170904_IBP_beleid INOS

eleidsnotitie

eleidsnotitie IBP INOS versie 1.5 september 2017 Bron saMBO-ICT Kennisnet Bewerkt door: INOS , Hans Miegielsen Versie Status Datum Auteur Omschrijving 1.4 concept 31-08-2017 Hans Miegielsen Beleidsadviseur ICT en IBP 1.5 concept 04-09-2017 Anita van der Aa Bestuurssecretaris Vastgesteld door CvB d.d. 4 sept 2017 Pagina 2 van 10

eleidsnotitie IBP INOS versie 1.5 september 2017 1 INLEIDING ........................................................................................................................................................... 4 1.1 TOELICHTING INFORMATIEBEVEILIGING ......................................................................................................................... 4 1.2 TOELICHTING PRIVACY ............................................................................................................................................... 4 1.3 VERVLECHTING INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY ...................................................................................................... 4 2 DOEL EN REIKWIJDTE .......................................................................................................................................... 4 2.1 DOEL ..................................................................................................................................................................... 4 2.2 REIKWIJDTE ............................................................................................................................................................ 4 3 UITGANGSPUNTEN.............................................................................................................................................. 5 3.1 ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN ......................................................................................................................... 5 3.2 UITGANGSPUNTEN PRIVACY ....................................................................................................................................... 6 4 WET- EN REGELGEVING ....................................................................................................................................... 6 5 ORGANISATIE ...................................................................................................................................................... 6 5.1 ROLLEN M.B.T. IBP .................................................................................................................................................. 7 6 CONTROLE EN RAPPORTAGE ............................................................................................................................... 7 6.1 VOORLICHTING EN BEWUSTZIJN .................................................................................................................................. 8 6.2 CLASSIFICATIE EN RISICOANALYSE ................................................................................................................................ 8 6.3 INCIDENTEN EN DATALEKKEN ...................................................................................................................................... 8 6.4 CONTROLE, NALEVING EN SANCTIES ............................................................................................................................. 8 BIJLAGE 1: TABEL IBP ROLLEN EN TAKEN .................................................................................................................... 9 Pagina 3 van 10

Strategisch BeleidsPlan 2010 2014 - Udens College
in onveilige handen
Detentiecentrum Zeist Inspectierapport Doorlichting ... - Zembla
Wereldwijde Gedragscode Wereldwijde Gedragscode - American ...
Download de praktijkgids Sepsis - VMS
140605_jaardocument_wza_2013_def3
Richtsnoeren Publicatie Persoonsgegevens op Internet - College ...
DNBJaarverslag2013_tcm46-305078
Download artikel - MUTANT
Klik hier... - Lomoz.org
handreiking-brandveiligheid-def-los
Kwaliteitsjaarverslag 2014
Downloaden brochure Ruimte voor je loopbaan (pdf, 425 kB) - Zestor
Van verdeelde naar gedeelde ... - Innovatief in Werk
IVA rapport - Informatiepunt dwang in de zorg
Download de volledige versie als PDF - KPN
Download de volledige versie als PDF - KPN