Views
5 days ago

170905 Privacyreglement verwerking leerlinggegevens

Reglement

Reglement verwerking leerlinggegevens versie 1.5 september 2017 Inhoud 1. Inleiding ................................................................................................................................................ 3 2. Reglement verwerking leerlinggegevens ............................................................................................. 4 2.1 Artikel 1: Begripsbepalingen ........................................................................................................ 4 2.2 Artikel 2: Reikwijdte en doelstelling van het reglement .............................................................. 5 2.3 Artikel 3: Doel van de verwerking van persoonsgegevens ........................................................... 6 2.4 Artikel 4: Verwerking van persoonsgegevens .............................................................................. 6 2.5 Artikel 5: Het beheer en de verwerking van persoonsgegevens .................................................. 6 2.6 Artikel 6: Verstrekking van gegevens ........................................................................................... 7 2.7 Artikel 7: Toegang tot persoonsgegevens .................................................................................... 7 2.8 Artikel 8: Beveiliging en geheimhouding ...................................................................................... 7 2.9 Artikel 9: Informatieplicht ............................................................................................................ 7 2.10 Artikel 10: Rechten betrokkenen: inzage, correctie en verzet ..................................................... 8 2.11 Artikel 11: Bewaartermijnen ........................................................................................................ 8 2.12 Artikel 12: Oud-leerlingen ............................................................................................................ 8 2.13 Artikel 13: Klachten ...................................................................................................................... 9 2.14 Artikel 14: Inwerkingtreding en citeertitel ................................................................................... 9

Reglement verwerking leerlinggegevens versie 1.5 september 2017 1. Inleiding Het is van belang beleid vast te stellen ter bescherming van leerlingengegevens. Het betreft hierbij niet alleen het bewaren van leerlingendossiers en de uitwisseling van gegevens, maar eveneens de digitale verwerking van privacy gevoelige informatie. Een aantal organisaties voor bestuur en management in het primair- en voortgezet onderwijs, te weten Besturenraad, Verus, VBS, VGS en VOS/ABB, hebben gezamenlijk een convenant opgesteld voor een model van een privacyreglement. Dit model ligt ten grondslag aan dit reglement. Het model heeft de instemming van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit privacyreglement is niet van toepassing op de personeelsgegevens. De personeelsbestanden vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, staatsblad 2000, 302. Het management van de scholen dient het personeel van de scholen inhoudelijk op de hoogte te houden t.a.v. de inhoud van dit beleidsdocument. Daarnaast is het van belang toe te zien op de uitvoering van het reglement.

Verwerking & metselwerk gevelbakstenen ... - Wienerberger
afvalrecycling en verwerking - Inspectie SZW
NLP & Trauma / PTSS verwerking
Ytong handleiding voor de verwerking - Xella
Verwerkings voorschriften voor RECKLI-Structuurmatrijzen
Q en A Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens.pdf
Een optimalisatie in de verwerking van individuele ... - NVVL
Brochure verwerking-capatect.pdf - Vandeweege
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
Enprotech draagt bij tot totaalconcept voor gft-verwerking
schaal 1/10.000 verwerking E. Casier kaart 2
Blootstellingsrisico's bij gft-verwerking - Nederlandse Vereniging ...
PRIVACYREGLEMENT EENDAGJEMBO A. VERWERKING ...
PRIVACYREGLEMENT EENDAGJEMBO A. VERWERKING ...
Handleiding voor de verwerking
VERWERKING - Betonson
Verwerking van in
Verwerking en beheer van de aangiften personenbelasting ...
De boekhoudkundige verwerking van erfpachtcontracten (2)
TEX-verwerking in kleur
De boekhoudkundige verwerking van de afzonderlijke aanslag op ...
klik hier voor de verwerking - IJD
Enquête verwerken/statistiek - Indevuilbak
Boekhoudkundige verwerking van kapitaalsubsidies - Commissie ...
De verwerking van personeelsopties in de jaarrekening.