Views
10 months ago

schoolgids Mariënpoelstraat binnenwerk 2017-2018 02

Inrichting van de

Inrichting van de opleiding

Inrichting van de opleiding De opleiding bereidt leerlingen vanaf de onderbouw voor op de tweede fase en de vervolgopleiding. Door het leerproces goed in de gaten te houden en onderwijsprogramma’s aan te reiken voor goed presterende leerlingen doen we een beroep op hun ambities. Brugklassen Leerlingen die vanuit het basisonderwijs naar onze school komen, worden geplaatst in de brugklas. Het onderwijs in de brugklassen is zo ingericht dat vanuit de brugklassen leerlingen naar de tweede klas van alle afdelingen kunnen doorstromen. Aan het begin van het schooljaar maken de leerlingen van de nieuwe brugklassen tijdens een speciale ‘startweek’ kennis met elkaar en de school en bespreken ze hun eerste schoolervaringen. In de loop van het brugklasjaar wordt zorgvuldig bekeken voor welke type onderwijs de leerling het meest geschikt is. In het lesrooster van de brugklassen zijn mentorlessen opgenomen, waarin onder andere het omgaan met elkaar in een nieuwe klas, de nieuwe vakken, leren studeren, huiswerk en de schoolregels aan de orde komen. Daarnaast zijn er TOPklassen: kunst, science, Frans, sport, wiskunde, drama, filosofie en muziek. Leerlingen uit de brugklas zijn verplicht daaruit twee vakken te kiezen. Eventueel Mavo/havo- en havo/atheneumadvies Voor een aantal leerlingen kan aan het einde van het eerste leerjaar nog geen definitieve keuze gemaakt worden aangaande de afdeling waarop zij hun studie het beste kunnen voortzetten. Bij twijfel van de docentenvergadering tussen twee afdelingen en als ook het voortgangen adviessysteem van de cito geen duidelijk uitsluitsel geeft, worden leerlingen geplaatst op het hoogste niveau. Inrichting van de opleiding 58

Schoolgids 2009-2010 - Carolus Clusius College
Schoolgids 2012-2013 - Wellantcollege
Schoolgids 2011-2012 - Wellantcollege
Schoolgids 2011-2012 - Wellantcollege
Schoolgids 2011-2012 - Wellantcollege
Schoolgids De Keerkring
Schoolgids 2010-2011 - Wellantcollege
Schoolgids - Valentijnschool
Schoolgids 2011-2012 - Wellantcollege
Schoolgids - OBS De Winde
Schoolgids - Basisschool Het Spoor
Schoolgids 2012-2013 - Wellantcollege
Schoolgids 2012-2013 - Wellantcollege
Schoolgids 2012-2013 - Wellantcollege
Schoolgids 2012-2013 - Wellantcollege
SCHOOLGIDS 2008/2009
Schoolgids - OBS de Schalm
Schoolgids 2011-2012 - Wellantcollege
Schoolgids 2011-2012 - Wellantcollege
Schoolgids 2010-2011 - Wellantcollege
DDB schoolgids 13 - 14 - Daniel de Brouwerschool
Schoolgids - Visio
schoolgids 2012- 2013
Schoolgids 2013-2014 - Visio
SCHOOLGIDS SINT-STANISLASCOLLEGE
Schoolgids - PCB de Regenboog
schoolgids 2011-2012 - Maarlandschool
Schoolgids - Onderwijs Consumenten Organisatie
Schoolgids 2013 - 2014 - De Breul
schOOlgIDs - Alpha Scholengroep