Views
3 months ago

oktober 2017 (2)

DE WERELD VAN BMW

DE WERELD VAN BMW MOTORRAD GAAT BIJ SIMAKO-BDM APELDOORN VOOR U OPEN. Stadhoudersmolenweg 99, 7317 BP APELDOORN f:)" 055-3668591 tl info.apeldoorn@simako-bdm.nl " www.simako-bdm.nl ft www.simako-bdm-webshop.nl BMWMotonad BMWmaakt rijden geweldig

Motorclub Zwolle en omstreken Clubblad oktober 2017 50 e jaargang nummer 10 Bestuur Commissies: Ereleden: Ger Boot Voorzitter: Toercommissie: Jacob aan het Rot Cor Elsinga Jan Fokker De van der Schuerenmarke 57 Beatrixstraat 11 Clubruimte: 8016 MB Zwolle 7721 AV Dalfsen Café Stroomberg Tel: 038–4602055 Tel: 0529-432825 De Brink 1 voorzitter@mczwolle.nl tc@mczwolle.nl 8021 AP Zwolle Tel: 038-4535708 Vicevoorzitter Kees Martin oneven weken op vrijdagavond Roelof Terwel Herautstraat 44 aanvang 20.30 Geelgorsstraat 32 8043 AD Zwolle 7731 ZC Ommen Tel: 0619462143 Lidmaatschap: Tel: 0529-451542 (Opgave bij ledenadministratie) Vice-voorzitter@mczwolle.nl Paul Giesen Contributie: € 37,50 Hortensiastraat 57 Donatie: € 25,00 Secretaris: 8013 AB Zwolle Gezinsleden: € 18,75 In deze vacature wordt Tel: 06-13957503 waargenomen door de voorzitter Bankrekening: Peter Nelis ING-Bank nr: De Genestetstraat 8 NL51 INGB 069.18.46.073 secretariaat@mczwolle.nl 8023 BE Zwolle T.n.v. MC Zwolle en Omstreken Tel: 0651611942 2 e secretaris Colofon: vacature Geert Schakelaar Sichtermanmarke 178 8016 MZ Zwolle Tel: 038-4603016 Penningmeester Hans Hoekman Evert Bijsterbosch Rembrandtstraat 17 Welle 28 7731 SE Ommen 8032 LH Zwolle Tel: 0622713192 Tel: 038-4533183 penningmeester@mczwolle.nl Redactie 1e Commissaris: Carla Compagner Peter de Reuver redactie@mczwolle.nl Erasmuslaan 21 8024 CT Zwolle Tel: 038-4543768 Ledenadministratie Roelof Terwel 2 e Commissaris: ledenadministratie@mczwolle.nl In deze vacature wordt waargenomen door de 1e commissaris W ebredactie: Tonny Pool webredactie@mczwolle.nl Facebook: www.facebook.com/MotorclubZwolleEnOmstreken Het clubblad van de Motorclub Zwolle en omstreken is een exclusief blad dat alleen wordt verstuurd aan de leden, donateurs, adverteerders en bevriende motorclubs. Het verschijnt 11 keer per jaar. Kopij: Kopij voor het clubblad kan worden ingeleverd bij de redactie vóór de 20ste van iedere maand. Kopij voor het clubblad kan verstuurd worden naar: redactie@mczwolle.nl Bij voorkeur in een Worddocument. Met de hand geschreven kopij blijft natuurlijk altijd welkom. Internetadres: www.mczwolle.nl

de Groote Klok - oktober 2009 - de Groote Sociëteit Zwolle
Folder DHZ oktober 2017
de Groote Klok - oktober 2010 - de Groote Sociëteit Zwolle
#2 | jaargang 3 | oktober 2007 - IJsselland Ziekenhuis
de Groote Klok - oktober 2012 - de Groote Sociëteit Zwolle
Oktober 2011 - Gymnasium Camphusianum
12 oktober 2011 - Cursiefje
Grootverslag oktober 2012 - Het Grootslag
Nieuwsbrief Oktober 2012 - Driessens
Nieuwsbrief 9 oktober 2012 - De Compagnonsschool
Oktober 2010 (N°7) - Zetes
Agora oktober - Katholieke Hogeschool Kempen
de Wielwaal oktober 2010.pdf - Ivn
Dag van de trage weg: 20 oktober - Gemeente Kampenhout
Uitnodiging Werkconferentie Regio Zwolle 31 oktober 2014
Informatieblad oktober 2005 - De Haan