Views
9 months ago

Mandeguod_Februari_2018

Weekagenda vrijdag

Weekagenda vrijdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken Bridgen 14.00 - 17.30 uur, mfc Wjukken Pilates 09.00 - 09.55 uur, gymzaal Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken Biljartcompetitie 19.30 uur, Café Bonnema Instellingen Instelling Telefoon Contactpersoon Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (088) 035 04 38 W. Lameris Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht (06) 18 33 90 61 C. Bruinsma Diëtistenpraktijk Mantgum (0566) 65 33 88 T. Kuperus Dokterswacht Friesland (0900) 112 71 12 Fysiotherapiepraktijk Mantgum (058) 250 14 14 J. Sybesma Apotheekhoudende praktijk H.B.Bergwerff, huisarts 0517-341272/0517342726 H.B. Bergwerff praktijkbergwerff@ezorg.nl apotheekbergwerff@ezorg.nl Gezondheidscentrum It Kleaster / L.J. Lukkes (058) 763 45 13 L.J. Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest (058) 250 15 23 G. van der Heide Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten (058) 250 19 52 J. Wijnia Gastouderopvang Us Wouterkes (058) 250 13 63 R. van der Veen Kinderopvang It Flinterke (088) 035 04 38 W. Lameris Logopediepraktijk Mantgum (06) 270 649 94 A. Wijnstra Studio Fitaal (06) 420 122 03 M. Ypma Peuteropvang ‘De Pukkewjuk’ (058) 250 16 80 I. Bosma Protestantse Gemeente: www.pkn-westerwert.frl (06) 436 375 75 Ds. W.J. Keuning Sportcentrum Akkermans (0515) 42 56 12 V. Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum (058) 250 17 81 Mindfulnesstraining en zenmeditatie (06) 128 227 12 Eef Heinhuis Yoga-instituut Veronica Aukes (06) 471 390 27 Veronica Aukes 26 Mandeguod

Uit de schatkamers van de muziek Bram Brouwer Tijdens de voorstelling van Rigoletto heb ik erop gelet. Klopt het dat de eerste grote aria pas na ongeveer twintig minuten wordt gezongen? De reden zou zijn dat in de tijd toen veel grote opera’s werden geschreven, de achttiende-eeuwse elite altijd een kwartiertje te laat kwam. Dan hoefden ze niet tegelijk met het gewone volk het operagebouw te betreden. Maar ze mochten ook niets missen, zodat de eerste vijftien a twintig minuten van opera’s uit die tijd altijd een beetje inleidend zijn. Pas als de elite op hun privébalkonnetjes had plaatsgenomen kon de opera echt beginnen bijvoorbeeld met een grote aria. Het leek te kloppen. Dit is een van de weetjes die muziekkenner Rudolf Nammensma in de cursus Uit de schatkamers van de muziek zomaar uit zijn mouw kan schudden. Ook heeft Nammensma nog een schatkamer vol kennis over muziek die hij tijdens deze cursus (neem dat begrip a.u.b. niet te zwaar) graag met u wil delen. Allerhande klassieke- en lichte muziek kunnen aan bod komen, ondersteund met geluid en lichtbeelden (we noemen dat nu een PowerPoint). Ik denk dat de vlag de lading, hier Uit de schatkamers van de muziek, dekt, met de aantekening dat volgens mij schatkamers enkelvoud moet zijn. Die schatkamer is Nammensma’s brein. In een telefonisch interview van circa vijftien minuten stortte hij zoveel interessante muzikale wetenswaardigheden over mij uit, dat ik het nauwelijks bij kon houden. In 1963 kreeg ik muziekles op school. Bij zo’n les legde de muziekleraar uit hoe je naar An der schönen blauen Donau moet luisteren. De muziek begint zacht als vallende waterdruppeltjes van smeltende sneeuw. Dan horen we dat die druppeltjes zich verzamelen in aangroeiende waterstroompjes die weer een snelstromende woeste rivier gaan vormen. De muziek wordt kalmer als de Donau rustig in zijn brede bedding stroomt. Maar we horen ook vrolijke fragmenten als het water door een dorpje stroomt waar feest is. Die les maakte veel indruk op mij en heeft mij naar klassieke muziek leren luisteren. Ik ben die muziekleraar daar nog altijd dankbaar voor. Misschien kan de cursus van Nammensma zo’n moment voor u zijn. De cursus is al op dinsdag 23 januari begonnen en komt nog vier keer op 30 januari, 6 en 20 februari en 6 maart. Steeds om 13.30 uur in de Wjukken. En iedere cursusmiddag staat op zichzelf. Het geeft dus niet als u een keer gemist heeft. Mandeguod 27

Mania 303
peper herfst 2009 buiten v2 - Bantam
Juni 2007 - RK Muziekvereniging De Scheldezonen
Mania 311
Mania 310
Nieuwsblad Heerewegen december 2013.pdf - Warande
Klik hier voor 59e editie mei 2013 - Indo Privé
nummer 1 van 2011 - Spijkerkwartier/Spoorhoek
De Eilander - WCOB
Speaker Nummer 56.pdf - Popunie.nl
Download pdf - K-RAA-K
Download pdf - K-RAA-K
Bekijk sfeerverslag (pdf) - Jur Naessens Muziekprijs
KAAT MEETS KRIS KRISTOFFERSON - B&NL Country Online
Evaluatierapport 2008 - Klassiek op locatie