Views
1 week ago

Mandeguod_Februari_2018

massage Deze

massage Deze drukpuntmassage heeft een heilzame werking op hoofdpijn-, nek-, schouderen rugklachten en geeft verlichting van stress, hoge bloeddruk en vermoeidheid. 38 Mandeguod

Samenvatting jaarvergadering Merke Commissie Mantgum Op 24 november vond de jaarvergadering van de Merke Commissie plaats in de bovenzaal van café Bonnema. In totaal waren er 12 aanwezigen. De jaarvergadering start met het voorlezen van het merke verslag van 2017, dat terug te vinden is op de website van de Mantgummer merke. Uit de zaal wordt onder andere aangegeven dat de tent te groot was, het nogal fris was op de eerste avond, het programma dat verspreid is meer informatie over de activiteiten mag bevatten, maar ook dat de tent zeer goed is bevallen!! Aukje Tymersma neemt afscheid als voorzitster van de Merke Commissie. Zij wordt bedankt voor het vele werk dat ze de afgelopen jaren heeft verzet. Marian Ypma blijft nog een jaar in de commissie maar draagt haar taken als penningmeester over aan Esther van Wieren – Nobel. De Merke commissie is dit jaar niet op zoek naar nieuwe commissie leden, maar wel naar vrijwilligers die willen helpen in een subcommissie. Dus heeft u goede ideeën en/of zou u wat voor de Merke Commissie kunnen/willen betekenen, mail dan naar info@mantgummermerke.nl ! Deze avond zijn er ook veel ideeën naar voren gekomen over de merke van 2018. Qua bands worden er onder andere aangedragen: Butterfly, de Suskes, de Dirty Daddies, Mill street en Deadline. En qua thema is de conclusie… Hoe fouter hoe beter!! De belangrijkste vraag tijdens de rondvraag is hoe de samenwerking tussen de MCM, Bonnema en de Wjukken gaat verlopen. Hier gaat de Merke Commissie over in overleg met de verschillende partijen om te kijken of een samenwerking mogelijk is. Via facebook en de website zal meer informatie over de komende merke verspreid worden en zal ook gevraagd worden naar uw mening over bijvoorbeeld het thema. Met vriendelijke groet, De Merke Commissie Mantgum, Jan Geert Nutma, Lucinda Weijer-Nutma, Marian Ypma, Esther van Wieren-Nobel, Rutger Keereweer, Lennard Weijer, Douwe Aalbers en Margreet Lutgendorff. Mandeguod 39

Novecento | Menukaart
Menukaart
Bekijk de menukaart - Efteling
298 - Concerto
Mania 303
peper herfst 2009 buiten v2 - Bantam
Juni 2007 - RK Muziekvereniging De Scheldezonen
1e jaargang - Schenkeltrappers
pg2 - Indo Privé
Mania 311
Mania 310
Menu La dolce vita
menukaart La dolce vita
Mania298_web
Lutjewinkel 25 Jr - Zuivelhistorie Nederland
GeoFort
November - Scouts & Gidsen Halle
Jaargang 6 nr. 5 - Krant van de Aarde
Suiker_september_2016
Menukaart 25-3-2016
Mania 296 - Platenhuis 't oor
KEYS& CHORDS - Out of the Box
Nieuwsblad Heerewegen december 2013.pdf - Warande
Speaker Nummer 56.pdf - Popunie.nl
dan kennie hierzo gedownload worden - Sensor
nummer 1 van 2011 - Spijkerkwartier/Spoorhoek
Klik hier voor 59e editie mei 2013 - Indo Privé
De Eilander - WCOB
Mania 301
menukaart la dolce vita