Views
6 months ago

Mandeguod_Februari_2018

40

40 Mandeguod

Het eerste zonnedak op basis van de postcoderoosregeling komt steeds dichterbij in Mantgum. Doarpsmienskip Mantgum is voor de werkgroep een ondersteuningsovereenkomst aangegaan voor het opzetten en begeleiden van het eerste collectieve zonnedak. Het bedrijf ECoop gaat de werkgroep professioneel ondersteunen. Ecoop heeft al ervaring met het opzetten van postcoderoosregeling-zonnedaken. Zij waren o.a. betrokken bij de realisatie van zonnedaken in Zuidhorn, Tjerkgaast, Heeg, Oosterbierum, Sint Annaparochie en andere dorpen. Professionele ondersteuning is nodig om tot een verantwoorde exploitatie te komen. Het uitwerken van een duurzame business case en het zorgdragen voor een goede verankering van alle met een dergelijk project samenhangende aspecten gaat de span- en slagkracht van de werkgroep (vermoedelijk) te boven. In de overeenkomst staat omschreven wat ECoop voor ons gaat doen en voor welke prijs. Vanuit het dorp zijn al verschillende personen die belangstelling hebben voor dit project. Heeft u belangstelling dan kunt u dit kenbaar maken bij leden van de werkgroep of bij ondergetekende. In een latere fase volgt een aanmeldprocedure. Sijbren van der Heide svdheide31@icloud.com Mandeguod 41

Bekijk de menukaart - Efteling
peper herfst 2009 buiten v2 - Bantam
Mania 303
Mania 307
Jaargang 1 - nummer 2: Bemmel 2011 - De Loeiers
De Passewaaijer november 2010 (pdf, 2.3 Mb) - Wijkvereniging ...
Juni 2007 - RK Muziekvereniging De Scheldezonen
Lunchkaart 11.00-16.30 SandwicheS ciabatta - Atoll Rotterdam
No Risk Disc: Palio SuPer- SPeed Donkey - Concerto
Mania 315