Views
9 months ago

FORE 2011 nr 4

Een kijkje achter de

Een kijkje achter de schermen van ...... Jeugdcommissie van Golfclub Meerssen Met de rubriek: “Een kijkje achter de schermen van …” verwachten wij, de Redactie FORE, dat onze leden beter inzicht zullen krijgen in alles wat de vrijwilligers doen die actief zijn in de diverse Commissies. We gaan richting einde van de serie, want we hebben bij bijna alle commissies al achter de schermen mogen kijken. Bij de Jeugdcommissie waren we nog niet langs geweest, dat hebben we voor deze FORE gedaan. Duo voorzitterschap Duo voorzitterschap? Jazeker, u leest het goed. De Jeugdcommissie doet het met twee voorzitters. “Dat is soms reuze handig,” merkte Wim Dupont, een van de duo voorzitters, op. “Als ik een keer verhinderd ben om iets te doen, dan neemt Peter het zo van mij over.” Peter Faessen is de andere duo voorzitter. “Het vraagt wel om goede onderlinge communicatie en afstemming, anders werkt dit natuurlijk niet,” aldus Peter. “En we moeten goed met elkaar overweg kunnen.” Dat zit wel snor bij die twee, lijkt mij zo. Jeugdcommissie Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat is zeker van toepassing op onze Jeugdcommissie. Net zoals het voorzittersduo Peter en Wim, werkt ook de Jeugdcommissie. “Wij hebben een goed draaiende commissie. De taken zijn goed verdeeld, en bijna alle rollen zijn ‘dubbel’ bezet,” aldus Wim. Duo Voorzitters Jeugdcommissie Wie Leeftijd Gehuwd met Woonplaats Golf al Lid GCM sinds Commissievoorzit ter sinds Golffrequentie Wat wil je als voorzitter nog bereiken / ver beteren betreffende je Commissie? Hobby’s / Interesses naast golfen? Wim Dupont 51 Maud (sinds 2011 lid van GCM) Bunde 14 jaar 1997 2010 Gemiddeld 1 x per week Meer begrip kweken binnen de club voor de jeugd en het belang van het hebben van een bloeiende jeugd - afdeling. Jeugd meer laten integreren binnen de vereniging Verenigingsman in hart en nieren, voorzitter van Scouting Bunde en Voorzitter van een adviesorgaan 10 FORE 2011 nr 4

Een goede onderlinge afstemming is hierbij het grote ‘toverwoord’. Wim: “Daarnaast hebben wij heel veel steun van een groep betrokken en enthousiaste ouders van onze jeugdspelers. Vooral bij trainingen en wedstrijden spelen zij een onmisbare rol. Peter en ik zijn ontzettend blij met deze ‘Coaches’. Zonder hen zouden we de Jeugdcom - missie niet draaiende kunnen houden. We hebben het thans toch over zo’n acht tot tien Coaches. Waar nodig springen zij bij. Dat varieert van hulp bij de jeugdtrainingen op onze eigen baan tot het zorgen voor vervoer wanneer we op een andere baan aan de slag gaan.” “Onze commissie is een leuke groep. We vergaderen niet teveel, meestal alleen aan het begin, middenin en aan het einde van het seizoen. Overleg voeren we meestal op de zondagochtenden. That’s it!,” aldus Peter. Succesvol jeugdbeleid In de afgelopen jaren heeft de Jeugdcommissie hard aan de weg getimmerd. Er is een gedegen jeugdbeleid tot stand gekomen. Onze Club telt thans zo’n 70 jeugd- leden. Het jongste jeugdlid is 7 jaar en de oudste jeugd is 21 jaar. Wim: “Wij hebben een programma opgezet dat is afgeleid van het NGF jeugdprogramma. De opzet is om jongeren vanaf 8/9 jaar onder begeleiding van onze Golfpro Mike Mulder op een speelse wijze de beginselen van het golfspel bij te brengen. Ons programma is te verdelen in drie hoofdonderdelen. Stap 1 is de jeugd op weg helpen naar het Lokale Baanbewijs. Daartoe krijgen beginnende jeugdleden les van onze Golfpro, gaan ze hun vaardigheden tonen tijdens het circuit en volgen ze de theorieonderdelen, en bij dat alles moeten zij natuurlijk heel veel plezier hebben. Na het LBB volgt stap 2, een programma gericht op het behalen van het Golf Vaardigheids Bewijs (GVB). Hiervoor hebben we afgelopen golfseizoen gedurende een tiental zondag ochtenden op onze eigen baan onze LBB-ers door gericht te oefenen kunnen klaarstomen voor het afleggen van het GVB examen. Als dit ‘diploma’ is gehaald, dan wordt er gewerkt aan stap 3, de Handicapverlaging. Wie Leeftijd Gehuwd met Woonplaats Golf al Lid GCM sinds Commissievoorzit ter sinds Golffrequentie Wat wil je als voorzitter nog bereiken / ver beteren betreffende je Commissie? Hobby’s / Interesses naast golfen? Peter Faessen 51 Christine Bunde 10 jaar 2006 2007 Gemiddeld 3 x per maand Betere integratie van de jeugd binnen de club. Inzichtelijk maken van het belang van de jeugd voor de toekomst van de club Voetbal (trainer C1 Meerssen) FORE 2011 nr 4 11

FORE 2015 nr 3
nr. 4 - Sint-Odulphuslyceum
nr 19 - Marknesse
nr. 4, mei 2013 - Hazannekamp
9 november 2011 90ste jaargang nummer 4 - AFC, Amsterdam
Arbeid (1941) nr. 4 - Vakbeweging in de oorlog
Staal Magazine 4 - 2011 - Staalbankiers
PATINA PROOF nr. 2 2011 bekijken
nr. 12. 21 november 2011 - Koninklijke HFC
HanzeMag, nr. 4 - Hanzehogeschool
Magazine nr 4 2012 - Mathot
Nr 4 - december - Volvo Trucks
Ut Nr 1 2011 - Tennisvereniging Makkum
HanzeMag, nr. 4 - Hanzehogeschool
MEPtalk 2002-4 - eTNOs
Nummer 4 - SV Twello
SportacContact JG32 - Nr 2 - maart 2018
jaargang 40, nr 4 - Craneveer
Het Ondernemersbelang Utrecht nummer 4-2011
nr. 4 / 2009 - FNV Horecabond
M-feb-2014
OV Magazine - Olde Veste
MTC De Hondsrug Sauerland Driedaagse Graaf Kukel
Flitsen nr.4 nov 2010.pdf - PMT Kompas Groep
Winter 2011 - Watersport vereniging De Engel
Downloaden - Voetbalvereniging Schagen
Herstel (1941) nr. 3 - Vakbeweging in de oorlog