Views
9 months ago

FORE 2011 nr 4

“De 9 holes

“De 9 holes van.....” De 9 holes van…Henk Ramakers Wie kent ze niet, onze revolverhelden die met een marshal ster en pistool het Wilde Westen onveilig maakten. John Wayne, Clarke Gable en wat recenter Clint Eastwood spreken tot de verbeelding. Allen waren ze ooit marshal. Van een andere categorie is onze Marshal Henk Ramakers. Zonder pistool en marshal ster is hij de voorzitter van de Marshals binnen onze Golfclub. In deze uitgave een interview met Henk. Hole 1: Henk stelt zich voor... “Ik kom uit een groot gezin zoals dat gebruikelijk was in de jaren ‘40 en ‘50, met negen kinderen. Ik was de op een na jongste zoon. Ons gezin bestond uit vijf jongens en vier meisjes. Ik werd geboren als oorlogskind op 5 mei 1941. Van de oorlog herinner ik me nog alleen de spannende schuilkelder waar het ‘lekker‘ donker was.” Direct na de oorlog werd Henk geplaatst in Overbunde, waar nu ons clublid Jo Ritzen woont, om aan te sterken. De oorlog had toch zijn weerslag gehad op zijn fysieke gesteldheid en Henk moest daar wat kilo’s bijkomen. Ondertussen weten we dat Henk nog ‘geine vette‘ is. Het organisatietalent zat Henk al vroeg in het bloed, op 16-jarige leeftijd werd hem al gevraagd de kar te trekken binnen zijn familie als er iets georganiseerd moest worden. Vol trots: “Dat heb ik van mijn vader geërfd.” Toen ik Henk vroeg naar zijn hobby’s, kreeg ik een stortvloed aan woorden over mij heen. In de jaren ‘50 zat Henk bij de Meerssener Nachtegalen, een koor dat veel aanzien genoot in de Euregio. Vol trots spreekt hij over deze tijd, zelfs een live optreden voor de radio in Luik herinnert hij zich nog. Discipline was daar het stokpaardje en als je even iets verkeerd deed mocht je al naar huis gaan en was je de volgende keer niet welkom. Henk heeft mij overigens niet verteld of hem dit ook overkomen is. En verder: voetballen bij Drivo, later Marsana, waar Henk negen jaar in het eerste elftal heeft gespeeld met zijn legendarische, helaas veel te jong overleden broer Frans (“de witte Pele”), spelen in de ‘Blikken Drumband St. Joseph’ waar hij klaroenblazer en tambour-maître was, oprichter en voorzitter van Carnavals - vereniging de Geulmennekes, jaren lid van De Aanhawwersj waar hij in 1967 prins was. “In 1972 werd ik zelfs president van de Aanhawwersj, een functie die ik altijd met veel elan, flair en uitstraling bekleed heb.” Na 31 jaar als president werd Henk benoemd tot ere-president. Daarnaast is Henk nog erelid van de SLV (Samenwer - kende Limburgse Carnavals verenigingen). Als iemand carnaval roept in Meerssen is Henk daar onlosmakelijk mee verbonden. “Mijn grootste liefde was echter de paardensport.” Je vraagt je af hoe hij daar nog tijd voor had! Zijn liefde voor paarden was zo groot dat hij daarom ook pas op latere leeftijd is gaan golfen, daarover later meer. “Ik heb altijd een paard gehad. De toertochten en het gezellig samenzijn zal ik nooit vergeten. Ik ben jarenlang voorzitter van de Limburgse Draf en Rensport geweest.” 22 FORE 2011 nr 4

Ook de sulky was voor hem geen onbekend terrein. In die tijd waren er in Geleen op het Burgemeester Daemenpark wedstrijden waaraan hij meedeed. Tevens was hij twaalf jaar secretaris van Landelijke Ruiter - vereniging en voorzitter van de Jongeren Ruitervereniging. Henk heeft 45 jaar lief en leed gedeeld en dag en nacht klaar gestaan voor zijn beste vriend, zijn paard. Toen Henk met veel pijn in zijn hart zijn paard moest laten inslapen kwam de paardensport op een lager pitje te staan. “Na de HBS werkte ik o.a. voor DSM, ging hierna de verkoop in, waar ik zeventien jaar als bedrijfsleider in een woninginrichtingszaak de verantwoordelijke man ben geweest. Het ondernemerschap bleef mij trekken en daarom besloot ik sportzaak Marsana op te richten. Na 25 jaar vond ik het welletjes en wilde verder van het leven gaan genieten samen met mijn vrouw Tiny.” “Tiny ken ik al vanaf 1960. Na een relatie van vijf jaar trouwden wij in 1965. Ons gezin is kinderloos gebleven, maar samen hebben we altijd meer dan genoeg omhanden gehad. We bouwden samen een huis en werkten jarenlang samen in de sportzaak. Vaak was je daar sociaal werker, klanten kwamen niet alleen om sportkleding te kopen, maar ook om hun ’ei’ kwijt te kunnen. Onze sportzaak was erg geliefd, getuige de vele inbraken. Het is ooit gebeurd dat in drie weken tijd zowel in de zaak als het huis werd ingebroken, en Tiny werd overvallen.” FORE 2011 nr 4 Een grote familie heeft ook zijn keerzijde. De laatste jaren verloor Henk drie broers erg kort achter elkaar. Zijn zus Tineke, geboren met het Down Syndroom, was toen ook al gestorven. Gepassioneerd en met natte ogen vertelde Henk over de rol van Tineke in het gezin Ramakers. “Zij was de ‘spil’ in het gezin. Iedereen hielp haar, de jongens wilden alles voor haar doen,” sprak hij met gepaste trots. De dood van zijn broers en zus hebben zijn familie natuurlijk erg aangegrepen maar de onderlinge band is daardoor nog sterker geworden. Getuige daarvan zijn de vele uitstapjes die er nog jaarlijks samen worden gemaakt. Hole 2: In welke mate maakt Henk zich verdienstelijk voor GCM? Henk is zoals gezegd voorzitter van de Marshals. “Als voorzitter van de Marshals is het mijn taak mijn collegae Marshals aan te sturen en tijdens het Voorzittersoverleg de Voorzitters bij te spreken over het gebeuren op de baan. Gelukkig zijn er steeds minder incidenten. Pas nog werden we geconfronteerd met iemand die fietsend (!) op de baan was gesignaleerd. Het moet niet veel gekker worden.” Hole 3: Wat zijn de plus- en kluspunten binnen onze club volgens Henk? “De grote samenhorigheid binnen de club en de zelfwerkzaamheid van velen. Soms wordt er wel erg veel georganiseerd en overdaad wil dan wel eens schaden.” 23

nr. 4 - Sint-Odulphuslyceum
Nu reddeN wij kiNdereN, de wereld. - Plant-for-the-Planet
9 november 2011 90ste jaargang nummer 4 - AFC, Amsterdam
Staal Magazine 4 - 2011 - Staalbankiers
PATINA PROOF nr. 2 2011 bekijken
nr. 12. 21 november 2011 - Koninklijke HFC
HanzeMag, nr. 4 - Hanzehogeschool
Ut Nr 1 2011 - Tennisvereniging Makkum
HanzeMag, nr. 4 - Hanzehogeschool
MEPtalk 2002-4 - eTNOs
Magazine nr 4 2012 - Mathot
jaargang 40, nr 4 - Craneveer
Het Ondernemersbelang Utrecht nummer 4-2011
MTC De Hondsrug Sauerland Driedaagse Graaf Kukel
Flitsen nr.4 nov 2010.pdf - PMT Kompas Groep
Winter 2011 - Watersport vereniging De Engel
Downloaden - Voetbalvereniging Schagen