Views
9 months ago

FORE 2011 nr 4

Golfclub Meerssen

Golfclub Meerssen Bestuur: Voorzitter Penningmeester Secretaris Leden Commissies: Baan Clubhuis Jeugdgolf Marshalls Opl. Regel & HCP Publiciteit Sponsor Wedstrijd Gerard Stijnen Paul Rietveldt Jacqueline Lintzen Jacques Bours, Frank Janssen, Theo Reijnen en Hans Albersen Henri Creemers Niek van den Munckhof Peter Faessen en Wim Dupont Henk Ramakers Luc Theunisz Jack Houbiers Denis Lintzen Jacques Bours Ledenadministratie: Mientje Gielen 043-364 2185 ledenadministratie@golfclubmeerssen.nl Golflessen: Mike Mulder 043-363 7295 of 06-55 17 36 26 Secretariaat / Penningmeester: Postbus 45, 6240 AA Bunde Bank: Rabobank Maastricht e.o. 11.65.06.954 Golfbaan: Heiveld 4, 6241 EK Bunde Heiveldcomplex, C-status, 9 holes E-mail: info@golfclubmeerssen.nl Internet: www.golfclubmeerssen.nl Telefoon Clubhuis: 043-365 2756 Redactie “FORE”: Jack Houbiers, Hendrik-Jan Schornagel, Frank Smeets en Willy Hupkens. P/a Postbus 45, 6240 AA Bunde Tel: 06-20 74 78 35 E-mail: fore@golfclubmeerssen.nl Vormgeving “FORE”: Redactie “FORE” Druk “FORE”: Drukkerij Maenen b.v., Meerssen Van het Bestuur Ons Bestuur Ons Bestuur bestaat vanaf de ALV van 28 november 2011 uit zeven personen. Hans Albersen en Theo Reijnen werden tijdens deze vergadering benoemd als nieuwe bestuursleden. Ook is de beoogde nieuwe voorzitter bekend. Tijdens de ALV voorjaar 2012 zal Hans Albersen worden voor - gedragen om Gerard Stijnen op te volgen. Gerard had al bij zijn benoeming vorig jaar, na het snelle en onverwachte vertrek van Piet Joosten, te kennen gegeven dat hij deze functie tijdelijk zou vervullen. Hij zal als vicevoorzitter blijven deel uitmaken van het Bestuur. Ondertussen heeft een adequate taakverdeling plaatsgevonden waardoor het Bestuur optimaal kan functioneren. Op de website van onze Golfclub kan men hiervan kennisnemen. GCM 25 jaar Er komen alweer een aantal spannende activiteiten in zicht die veel aandacht zullen vragen. Zo viert onze Golfclub volgend jaar het 25-jarig jubileum. Op 11 april 2012 bestaat de club 25 jaar. Dan vinden de officiële activiteiten plaats. Van 17 t/m 20 mei 2012 zijn er een aantal festiviteiten. Onze Jubileumcommissie is hard bezig er een groot feest van te maken. Noteert u deze data alvast in uw agenda? Er zal tijdens het jubileumfeest zeker worden stilgestaan bij 25 jaar Golfclub Meerssen. In 25 jaar is er veel gepresteerd, met als resultaat een prachtige golfbaan, een gezellig Clubhuis en een florerende vereniging, waarop wij allemaal trots zijn. Alle redenen om ons 25-jarige jubileum met onze gehele Club uitgebreid te vieren! Verbeteringen aan de Golfbaan op komst In de komende winter zal extra aandacht worden besteed aan onze Golfbaan. Thans zijn we nog niet helemaal uit de brainstormfase hierover. 18e jaargang nr. 4, december 2011 3

nr. 4 - Sint-Odulphuslyceum
Nu reddeN wij kiNdereN, de wereld. - Plant-for-the-Planet
9 november 2011 90ste jaargang nummer 4 - AFC, Amsterdam
Staal Magazine 4 - 2011 - Staalbankiers
PATINA PROOF nr. 2 2011 bekijken
nr. 12. 21 november 2011 - Koninklijke HFC
HanzeMag, nr. 4 - Hanzehogeschool
Magazine nr 4 2012 - Mathot
Ut Nr 1 2011 - Tennisvereniging Makkum
HanzeMag, nr. 4 - Hanzehogeschool
MEPtalk 2002-4 - eTNOs
jaargang 40, nr 4 - Craneveer
Het Ondernemersbelang Utrecht nummer 4-2011
MTC De Hondsrug Sauerland Driedaagse Graaf Kukel
Flitsen nr.4 nov 2010.pdf - PMT Kompas Groep
Winter 2011 - Watersport vereniging De Engel
Downloaden - Voetbalvereniging Schagen