Views
9 months ago

FORE 2011 nr 4

De ballen

De ballen 2011 Heerlijk de draad weer opgepakt. Ik kijk zo snel als het moet, niet sneller en niet langzamer en het moet gezegd worden: de therapie die prof. M. M. Ulder had voorgeschreven heeft prima gewerkt. Nog steeds neem ik iedere morgen en avond een lepeltje gemalen Tee met Divots en geloof me of niet, het reactievermogen is aanzienlijk toegenomen en volgens vrienden ben ik een stuk opgewekter. De Golfregels: fluitje van een cent? Tijd voor de volgende fase: het leren van de golfregels als vervat in de uitgave van de Nederlandse Golf Federatie. Nou, nou, dan moet je toch knap intelligent zijn om dat allemaal te begrijpen. Daar staat immers: “Indien de competitor zijn besluit de hole met twee ballen te spelen of met welke bal hij wil scoren niet van tevoren meldt, telt de score met de oorspronkelijke bal, mits enz.” Er is klaarblijkelijk dus ook nog sprake van een oorspronkelijke bal en een niet-oorspronkelijke bal! Dus snel naar de definities: helaas, er staat niets. Dan maar naar het register; ook niets. Regel 5 - De Bal - geeft enig soelaas. In het bijzonder Regel 5-3 waar keurig staat vermeld: “Indien wordt vastgesteld dat de bal onbruikbaar is geworden tijdens het spelen van de hole die wordt gespeeld, mag de speler zijn bal vervangen door een andere bal, die moet worden geplaatst op de plek waar de oorspronkelijke bal lag.” Alleen de zin al: “tijdens het spelen van de hole die wordt gespeeld.” Zoiets als: ”tijdens het zingen van het lied dat wordt gezongen.” Wie gaat er nu een ander lied zingen dan het lied dat wordt gezongen. Er moet een diepere betekenis in liggen om zo nadrukkelijk te vermelden dat het gaat om het spelen van de hole die gespeeld wordt. Eén bal, of toch twee ballen? Bij Regel 3 zat ik al helemaal in de knoop. Ik zal het de lezer trachten uit te leggen. In Regel 3b. (!) staat: “Om de score te bepalen is de score, de score met de bal die de competitor tevoren aanwees om mee te scoren als de competitor die bal heeft gespeeld.” Dat leest haast als een roman geschreven door een autist; maar Even een zijsprongetje dan het vervolg: “Anders telt de score met Ik heb er maar eens Sigmund Freud op de andere bal, mits de Regels de gevolgde nageslagen. Het blijkt, volgens Freud, dat handelwijze met die bal toestaan.” Dus dit soort pertinentie (dubbele bevestiging) gaan we op zoek naar die andere bal; dat veel voorkomt bij mensen met een handicap. zal dus de bal zijn die hij niet heeft aangewezen; Er blijkt dan in de hersenen een soort er moeten dus wel twee ballen kortsluiting te ontstaan die toeslaat in het in het spel zijn. Een die hij aanwijst en korte geheugen waardoor het zojuist een die hij niet aanwijst. Hij moet dus gebruikte werkwoord nog eens herhaald twee keer scoren om de score te bepalen. wordt als voltooid deelwoord. Het is niet Eén keer met bal 1 en één keer met bal 2. leeftijdgebonden en is te genezen. Dat lijkt me wel wat; gewoon met twee De geneeswijze blijkt ongelooflijk eenvoudig ballen spelen en maar zien waar het op te zijn. Zorg ervoor dat je volledig uitdraait. Maar dan het vervolg in Regel ontspannen bent; de stroompjes in de 3b (!). Die bevestigt in eerste instantie hersenen zijn dan zo zwak dat er nauwelijks volledig de conclusie die ik hiervoor kortsluiting kan ontstaan. getrokken heb. 30 FORE 2011 nr 4

Volgens Prof. M. M. Ulder, u weet wel, de prof. die gespecialiseerd is in autistisch gedrag van ouderen met een neurologische stoornis, kun je die ontspanning volledig bereiken door voor het golven even in afzondering te gaan. Je gaat op de grond zitten met de palmen van je hand omhoog, met in de linkerhand golfbal 1 en in de rechterhand golfbal 2, tussen je voeten leg je dan de oorspronkelijke bal neer; vervolgens concentreer je je vijf minuten op de linker bal en vijf minuten op de rechter bal. Terwijl je dit doet spreek je een mantra uit. Langzaam vanuit de buik laat je HOOOOOOOLLLLLLL tussen de lippen door ontsnappen; het resultaat zal verbluffend zijn. Je speelt echt geen hole meer die je niet wil spelen. Verder met drie ballen? Het blijkt dus dat de oorspronkelijke bal daarom de bal moet zijn die onbruikbaar is geworden en de niet-oorspronkelijke bal per definitie de vervangende bal is. Maar waarom speel je dan toch nog met die oorspronkelijke bal door als die onbruikbaar geworden is? Terug naar regel 3b.(!) die vervolgt met: “Indien de oorspronkelijke bal niet een van de twee gespeelde ballen is, telt de score met de als eerste in het spel gebrachte bal, mits deze volgens de Regels is gespeeld. Anders telt de score met de andere bal, mits de Regels de gevolgde handelwijze voor die bal toestaan.” Er zijn dus blijkbaar drie ballen in omloop; de oorspronkelijke bal, de 1e in het spel gebrachte bal en de 2e in het spel gebrachte bal. De score moet volgens mij dus als volgt gaan: Als je de bal aanwijst is dat de bal waarmee je scoort; wijs je niets aan dan is het de oorspronkelijke bal, die overigens onbruikbaar geworden was, en als je de 1e in het spel gebrachte bal niet volgens de Regels hebt FORE 2011 nr 4 gespeeld wordt de score bepaald door de 2e in het spel gebrachte bal. Nu begin ik te begrijpen waarom ze Regel 12 hebben opgenomen. Regel 12 handelt namelijk over het zoeken naar de bal! Ik heb dat artikel overigens maar heel vluchtig gelezen want ik ben pas bij het bestuderen van Regel 10. Wat me echter wel opviel was dat er stond dat een speler niet per definitie het recht heeft om de bal te zien wanneer hij een slag doet. Nu kan ik me dat na Regel 3 wel een beetje voorstellen want als je toch met drie ballen moet spelen doet dat er niet zoveel toe. Maar waarom zou je in godsnaam een slag doen als je de bal niet ziet. De kans om een bal te raken die je niet ziet is nog minder dan de kans op het winnen van de hoofdprijs in de staatsloterij. Beste lezer, u heeft zich al die Regels waarschijnlijk al een keer eigen gemaakt. Ik ben druk doende het Golfboek der Golfboeken te bestuderen, maar als ik zo doorga vrees ik met grote vreze dat het nog wel een jaartje duurt voor ik het allemaal begrijp. Ik troost me maar met de gedachte dat ik gelukkig nog geen handicap heb. Cees Kleinman 31

nr. 4 - Sint-Odulphuslyceum
PATINA PROOF nr. 2 2011 bekijken
Magazine nr 4 2012 - Mathot
Het Ondernemersbelang Utrecht nummer 4-2011
Nu reddeN wij kiNdereN, de wereld. - Plant-for-the-Planet
9 november 2011 90ste jaargang nummer 4 - AFC, Amsterdam
Dimensie 3 nr. 2011/5 (november-december 2011) - Buitenlandse ...
seizoen 2007-2008 nr.4 - Supportersverening RKC WAALWIJK - SV ...
ECV Nieuwsbrief 2011 nr.4 (7226.8kB)
nr 4 2011.pdf - Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
jaargang 40, nr 4 - Craneveer
Dibevo-Vakblad nr 4 - 2016
Staal Magazine 4 - 2011 - Staalbankiers
Kokkerellen - Welkom bij Visspecialiteiten Henk Kok & Zoon
jaargang 40, nr 6 - Craneveer
Jaargang 87 - December 2011 - Zac
December 2011 - Auvitekst Pagina