Views
9 months ago

Fore 2012 nr 2

GOLFCLUB MEERSSEN 25

GOLFCLUB MEERSSEN 25 JAAR, receptie 11 april 2012 Onze voorzitter, Gerard Stijnen, heette iedereen welkom op de receptie van Golfclub Meerssen bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan. Om te beginnen burgemeester Ricardo Offermanns en wethouder Jo DeJong. Tevens welkom voor de vertegenwoordigers van de golfbanen in de “Van knollenveld met klapstoelen en koelboxen naar een baan met C-status nu in april 2012, ligt een wereld van verschil. Zie onze prachtige baan, het Clubhuis, de oefenfaciliteiten en alle bijhorende voorzieningen. Onze oprichter Tony Dumoulin zal trots op ons neerkijken: zijn droom is uitgekomen. We hebben een extra bloemenhulde gebracht bij zijn beeld. Zijn zoon François kan er vandaag helaas niet bij zijn. Hij groet ons allen en voegt er het motto van zijn vader Tony aan toe: “HOU HET SPORTIEF EN GEZELLIG.” Voorzitter Gerard Stijnen omgeving, de bevriende sportclubs op het Heiveld en verder leveranciers, sponsors en andere relaties en….. natuurlijk de leden van Golfclub Meerssen. De voorzitter ging in op onze 25 jarige clubhistorie. In de extra editie van het clubblad FORE is hier uitvoerig aandacht aan besteed. De Redactie FORE werd gecom plimenteerd met deze fraaie jubileum uitgave. Burgemeester Ricardo Offermanns “Aan meer markante personen in heden en verleden is dank verschuldigd. Het geeft tevens het specifieke karakter weer van deze club ….. een vereniging waarbij ieder lid een stukje eigenaar is van de voorzieningen en waarbij eenieder zijn aandeel levert in de noodzakelijke werkzaamheden om al het goede in stand te houden als bestuurslid, commissielid of door middel van de periodieke bardienst. Kijk om u heen en u ziet het resultaat: de C-status van de club waarmee de baan in sportief opzicht en naar de regels van de Nederlandse Golffederatie volledig 6 FORE 2012 nr 2

Qualifying is. In 2011 ontvingen we de Award voor de beste en mooiste baan van Limburg.” De voorzitter memoreerde de bijzonder goede sfeer. Het sociale karakter is optimaal; met de accenten op gezelligheid, de vriendschap, het klaar staan voor elkaar, lief en leed delen. De grondbeginselen van Golfclub Meerssen zijn: zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid, eigen kracht, eigen regie. Kortom: het vrijwilligerswerk staat centraal. “De golfsport is uiteraard de bindende factor bij Golfclub Meerssen. We slaan een leuk balletje. En we dromen allemaal van “een hole-in-one’’, maar weinigen is het gegeven om dit te mogen meemaken. Uitgangspunt is, dat meedoen belangrijker is dan winnen. Zeker in het Olympische jaar. Golfclub Meerssen heeft een belangrijke plaats in ons leven: het bezig zijn, sporten, elkaar ontmoeten, dit alles heeft een bijzondere toegevoegde waarde, het levert een bijdrage aan het welbevinden en daar hebben we allemaal in deze turbulente tijd veel behoefte aan.” “25 jaar Golfclub Meerssen: een club met 500 seniorleden,75 jeugdleden,40 country leden en nog een stevige wachtlijst. We zijn dus een behoorlijk grote club, die een belangrijke positie heeft verworven in de lokale gemeenschap. Er kan met trots teruggekeken worden op de 25 jarige historie, een goede reden om het glas op te heffen en te toasten.” De voorzitter bedankte de gemeente Meerssen, onze sponsors, onze leveranciers, onze buren, en andere relaties voor de goede contacten en de steun. Ook was er waardering voor de leden die de afgelopen jaren actief waren en nog zijn in onze vereniging. “Met een heel goed gevoel wordt nu het 25 jarig jubileum gevierd. Veel dank alvast aan de Jubileumcommissie die in de week van Hemelvaart veel activiteiten heeft gepland, die een kroon zullen zetten op de feestelijkheden.” De aanwezige ereleden en jubilarissen, vlnr. Piet Joosten, Wiel Verheijen, Hugo Brocades, Luke Kuijpers en Mausi Horbach De voorzitter verzocht onze ereleden naar voren te komen: Luke Kuijpers, Hugo Brocades Zaalberg, Piet Joosten, Daan Schatteman en Wiel Verheijen. Daarna ook de jubilarissen, allen 25 jaar lid van Golfclub Meerssen: Luke Kuijpers, Mausi Horbach, Dolf Gilissen, en Marianne en Mart Kurvers. FORE 2012 nr 2 7

Tennis BUNDEl - TC Bunde
2011 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
nummer 71 mei 2008 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Afslag 2009-04.pdf - Golfclub Zeegersloot
Tennis BUNDE l - TC Bunde
SK11 nr 2-04.indd - Sluiskade 11
Clubblad december 2012 - Nieuwegeinse GolfClub
Vrijheid is ruimte om te groeien - Golfclub Veldzijde
- eindelijk mooie kleuren in de baan
jrg 2 nr 5 - Docu-Data-Deurne
RAPIDO 2012 Nr. 2 - RAP-Holland
ECV Nieuwsbrief 2012 nr.2 (8623.6kB)
Oktober, 3e Editie 2009 - Golfclub De Vijf Margen
Nieuwsbrief 2012 nr. 2 - Zuid-Oost Limburg - Groei & Bloei
De kampioenen van de NGF competitie 2012 van de Nieuwegeinse ...
Nu reddeN wij kiNdereN, de wereld. - Plant-for-the-Planet
De KoppelING nr.2 2012-2013 - Het Koppel
Afslag 2009-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
Afslag 2011-03.pdf - Golfclub Zeegersloot
Mei 2012 - Avant Courir Winterguard
Baan 8 - nr. 3 - november 2006 - AVKA
jrg 2 nr 7 - Docu-Data-Deurne