Views
9 months ago

Fore 2012 nr 2

Een fontein op onze

Een fontein op onze Golfbaan De vijf Ereleden van Golfclub Meerssen, Luke Kuijpers, Hugo Brocades, Wiel Verheijen, Piet Joosten en ikzelf, hadden een half jaar geleden de koppen bij elkaar gestoken en onze gedachten laten gaan over een cadeau voor onze vereniging ter gelegenheid van het zilveren jubileum. Een cadeau dat iets te maken zou hebben met samenwerking en water, en zou bijdragen aan een verdere upgrading van onze mooie baan. voor de baan zou zijn. Een fontein van regenwater als teken van harmonie tussen sportief en recreatief bezig zijn in de natuur met respect voor de ecologische waarden van de omgeving en een symbool van samenwerking in verleden heden en toekomst. Na zeer geheime verkenningsgesprekken en een uitgebreide oriëntatiefase werd een programma van eisen opgesteld en dat luidde als volgt: Een drijvende fontein in de nieuw aangelegde vijver, in een korf, verankerd, maar in de winter verwijderbaar, gemakkelijk te onderhouden, met een mooie brede straal, niet te hoog vanwege verstuiving naar de greens, maar met voldoende capaciteit, op afstand en in tijd te bedienen en met verlichting. Daan Schatteman biedt namens de schenkers de fontein aan Samenwerken en water zijn voor onze vereniging van levensbelang Dat laatste vooral voor onze golfbaan. Enkele jaren geleden hadden we al besloten voor de watervoorziening voor onze baan, de eigen broek op te houden en geen duur leidingwater te gebruiken. Daartoe werd 70 meter diep geboord om het water op te pompen voor de beregening van de greens, naast een drietal buffers en vijvers die regen en afvloeiend grondwater opvangen. De Ereleden waren het er snel over eens dat “een fontein in de vijver” in deze gedachtegang een prachtige verfraaiing Hoe is het tot stand gekomen Na informatie via allerlei firma’s, internet en Googelen bekoelde ons enthousiasme enigszins toen we de prijzen vernamen: tussen de € 3.000 en € 6.000. Deze Ereleden hebben echter allemaal voor hetere vuren gestaan en zouden geen ereleden zijn als ze niet oplossingsgericht aan de slag gingen. Een geheime oriëntatie ter plekke leverde ons zeer deskundige adviezen op van de heer Coppes van fa Smit, die tevens verantwoordelijk was voor de aanleg van de waterhuishouding van onze baan. Na goed overleg met onze Baancommissie, die in het geheim al voorbereidend werk toezegde, kwam er een mooie offerte uit de bus: inclusief aanleg € 4.500! 10 FORE 2012 nr 2

Van dit bedrag brachten de Ereleden € 1.500 bij elkaar. Ons Bestuur reageerde na geheim overleg met onze penningmeester Paul Rietveldt enthousiast en stelde eenzelfde bedrag ter beschikking, waardoor de fontein voor € 2,44 per lid van ons allemaal is. Met de wetenschap dat de Gemeente Meerssen ons in die 25 jaar met vele verschillende colleges en ambtenaren altijd heeft gefaciliteerd, laatstelijk nog met de aanleg van onze nieuwe baan, hadden we onze stoute schoenen aangetrokken en wethouder Jo DeJong en burgemeester Ricardo Offermanns benaderd met de vraag of zij bereid waren het ontbrekende bedrag aan dit jubileumcadeau bij te dragen als blijk van waardering voor een van de grootste verenigingen van de Gemeente Meerssen, die al 25 jaar zelf de broek ophoudt, zonder een cent subsidie, zoals de burgemeester dat zo fraai heeft verwoord in de jubileumuitgave van ons clubblad FORE. Ook zij omarmden ons plan enthousiast. Ook de Gemeente nam een derde voor haar rekening. Hiervoor nogmaals onze oprechte dank. Wij Ereleden zijn er dan ook trots op, dat al deze verschillende mensen, met verschillende beroepen en functies, van verschillende leeftijd, van verschillend geslacht, met verschillende karakters, van verschillende groeperingen, met verschillende belangen en zelfs van verschillende nationaliteit, maar allen met een warm hart voor onze jubilerende golfclub het uiteindelijk mogelijk hebben gemaakt dat wij dit cadeau hebben kunnen aanbieden: een prachtige drijvende fontein, geschonken door de ereleden en Gemeente Meerssen, en met een verlichting geschonken door ons Bestuur . Een baken van vriendschap Laat die drijvende fontein een symbool zijn en blijven voor de drijvende krachten die ons allen in samenwerking verbindt, vrijwillig maar niet vrijblijvend, voor ons geliefde golfspel op onze prachtige baan. Een baken van vriendschap naast die moeilijke Hole 9. Met dank aan Sef Erckens, Jan van Eyk, Theo Zijlstra, Roel Zuidema en Niek van den Munckhof die hadden geholpen om deze happening in het geheim voor te bereiden en vorm te geven. Burgemeester Ricardo Offermanns, de ereleden, ons Bestuur en vele andere aanwezigen volgden, onder de tonen van een passend muziekje, naar Hole 9 om daar samen het startsignaal te geven. Ik wens u en ons allen veel kijkplezier aan deze verfraaiing van onze prachtige golfbaan. Daan Schatteman FORE 2012 nr 2 11

Tennis BUNDEl - TC Bunde
2011 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
2012 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
nummer 71 mei 2008 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Afslag 2009-04.pdf - Golfclub Zeegersloot
Tennis BUNDE l - TC Bunde
SK11 nr 2-04.indd - Sluiskade 11
Clubblad december 2012 - Nieuwegeinse GolfClub
Vrijheid is ruimte om te groeien - Golfclub Veldzijde
jrg 2 nr 5 - Docu-Data-Deurne
- eindelijk mooie kleuren in de baan
RAPIDO 2012 Nr. 2 - RAP-Holland
Nieuwsbrief 2012 nr. 2 - Zuid-Oost Limburg - Groei & Bloei
ECV Nieuwsbrief 2012 nr.2 (8623.6kB)
Oktober, 3e Editie 2009 - Golfclub De Vijf Margen
De kampioenen van de NGF competitie 2012 van de Nieuwegeinse ...
De KoppelING nr.2 2012-2013 - Het Koppel
Nu reddeN wij kiNdereN, de wereld. - Plant-for-the-Planet
Afslag 2009-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
Afslag 2011-03.pdf - Golfclub Zeegersloot
Jaargang 26 nummer 4 - september 2012 - Golfclub Veldzijde
Mei 2012 - Avant Courir Winterguard