Views
9 months ago

Waterstof Revolutie

Een gids over baanbrekend onderzoek naar geneeskrachtig water.

DeHydronisdekrachtigstedirectflowwaterstofgas-machineopdemarkt.Deze produceert0,7lliterperminuutwatermeteensaturatievan0,8a1,1ppm H2. DeHydronisontwikkeldom gecombineerdtewordenopeenwaterfilterdiewerkt opbasisvanomgekeerdeosmose.Hijkanzowelophetaanrechtalsonderde gootsteenwordengemonteerdenwordenaangeslotenopeenapartekraan. Geenonderhoudvereist. afmetingen:H36xD36xB14,8cm debiet:0,7liter/min Saturatie:0,8-1,1ppm ORP:-500/-700mV €1521,11incl.6%BTW /€1736,35incl.21%BTW SeoulInternationalInventionsFair BronzenmedaileopdeSeoul InternationalInventionsExhibition2015 GeneveInventions ZilverenmedaileopdeGeneva InternationalInventionsExhibition2015 18

Waterstofbadofinhalatiesysteem HetidealetoestelmetSPE-PEM (Protonexchangemembrane)om van waterstofbadentegenietenoftoetepassenvoorzuurstofofwaterstof inhalatietherapie.Kanookgebruiktwordenom hooggeconcentreerd waterstofrijkwatertemakenmeteenconcentratiebovende1,0ppm. Doorwaterstofwaterteinhalerenkanje1000xmeerwaterstofopnemen dandoorhetdrinkenvaneenhalveliterwaterstofrijkwater. Eigenschappen Programmeerbarecountdown-timerinstappenvan15tot990minuten. waterverbruik:5ml/uurgedestileerdofgedeïoniseerdwater 100% titanium elektrodesvanDuPont(USA) HetSPE/PEM membraanvoertozonenreactievezuurstofeficiëntaf. Max.Uitvoer260ml/min Waterstofzuiverheid: 99.999% zuiverezuurstof99% H2doorstroom:250~270ml/minaan2MPaluchtdruk Drukstabiliteit

Waterstof Revolutie 2
watergids 2018
ow2010boek - Open Water Boeken - Nederlands Open Water Web
HOEKE - Open Water Boeken - Nederlands Open Water Web
Amsterdamse wateren veelzijdig gebruikt - Onderzoek en Statistiek ...
ow2012boek-advertenties - Nederlands Open Water Web