Views
10 months ago

Waterstof Revolutie

Een gids over baanbrekend onderzoek naar geneeskrachtig water.

Jungbrunnen66-00Ultimate

Jungbrunnen66-00Ultimate 2989,20/€3412,20incl.instalatie jaarlijksonderhoud:€169,60/€193,60 Ditisdemeestcompacteeneficiëntefilteruithetgammadiewerkt zonderelektriciteit.Ditsysteem blinktuitdoorzijnhogeopbrengst vanmoleculairzuiverenvitaalwaterenzijnminimaalverbruikaan spoelwater.Naasthetingebouwdereservoirvan5literisereen connectervoorzienom eenoptioneelvoorraadvataantesluiten. productievan4,0bar:12,5l/u,+/-300l/dag ratiozuiver-/spoelwaterbij4bar:1:2 14stappenvanwatervitaliseringdankzijdeHEmodule Afmetingen:H41xB31xD46,3cm 5literingebouwdvooraadvat 22 Aparteof3-wegkraan? Dinktugraagwateruitdehoogwaardige meegeleverdeinoxwaterkraanmet ingebouwdewervelaarofverkiestuonze designinox3-weg?Ukanookgefilterd wateraansluitenopde3-wegkraanen deapartekraangebruikenvoorgefilterd metwaterstofverijktwater. 318€/€363€ HighEnergyModule Hetbijzondervitalewatervande 66reekssmaaktsuperlicht,helder enzinderenddankzijde11éxtra stappenvanwatervitaliseringdoor deingebouwdeHEmodule.

Wiljegraagmeerinformatieover: Waterstofrijkwater? Vraaguwgratisexemplaar vanonzewatergidsaan Debestemanierenvanwaterzuiveringenvitalisering? Hoeweuwwaterkunnenpersonaliserenom utebekrachtigen? Contacteeruw Waterman: BartLescouhier telnr: +32474811479 e-mail: bart@uwwaterman.be Maakeenafspraakinonzeshowroom inGentofbijeenvanonzeverdeelpunten. www.UwWaterman.be adres: rijshoutstraat76 9032Wondelgem België www.nieuwwaterwinkel.nl ZuiderBuitenSpaarne76b 2012ABHaarlem Nederland Maakeenafspraakbijuthuismeteenwaterconsulent! bart@uwwaterman.be contact@nieuwwaterwinkel.nl Bezoekonzefacebookpagina:Nieuwsvanuw Waterman of Nieuw Water checkourwebsite: www.UwWaterman.be23

Waterstof Revolutie 2
watergids 2018
ow2010boek - Open Water Boeken - Nederlands Open Water Web
HOEKE - Open Water Boeken - Nederlands Open Water Web