Views
4 months ago

Waterstof Revolutie

Een gids over baanbrekend onderzoek naar geneeskrachtig water.

H2verhoogtdelichaamseigenantioxidantenniveaus Moleculairwaterstofactiveertofopreguleert lichaamseigenantioxidantenenenzymen.Elk vandezeantioxidantenneutraliseertverschilende soortenvrijeradicalenenzewerkensamenom decelengezondtehouden.Dankzijwaterstof hoefjedusmindervoedingssupplementeninte nemen. Hoewerkenlichaamseigenantioxidanten? Glutathioneperoxidase–neutraliseert peroxideinwater. Super-oxidedismutase–neutraliseertsuper-oxide anion.inwaterstofperoxide Catalase–neutraliseertwaterstofperoxideinwater. 8

H2vermindertontstekingenenpijn Wanneercelensteedsopnieuwwordenblootgesteldaanmoleculenofstofen diezorgenvoorontsteking,wordendegenendieontstekingsreactie-eiwiten regulereningeschakeld.Ditleidttoteenaanhoudendestaatvanontsteking enpijn.Verschilendemoderne,chronischeziektenengezondheidsproblemen zijninverbandgebrachtmetontsteking.H2heeftieennvloedopdegenetische expressieomdathetdemoleculendieontstekingenproducerenafremt. H2neutraliseertdeagressievehydroxylradicalen,dieinhogemategeproduceerdwordeninontstokenweefselsentransformeertdezeinwater. Zowelbijchronischealsacuteontstekingen,isaangetoonddatmoleculaire waterstofeenontstekingsremmendmiddelis.Hetkanookdeingeschakelde genenwijzigendieeenconstanteontstekingveroorzaken.Opdezemanier kandevicieuzecirkelvanchronischeontstekingengemakkelijkerdoorbroken wordenenvermindertpijnvanzelf. 9

Waterstof Revolutie 2
ow2010boek - Open Water Boeken - Nederlands Open Water Web
HOEKE - Open Water Boeken - Nederlands Open Water Web
Amsterdamse wateren veelzijdig gebruikt - Onderzoek en Statistiek ...