Views
9 months ago

40-dagentijd boekje 2018

Eerste zondag 18

Eerste zondag 18 februari 2 Korintiërs 6:1-10 In de gemeente in Korinte wilde men een overwinningsleven met Jezus leiden. Men hunkerde naar een zichtbaar teken van zijn macht. Men wilde schitteren en stralen voor hun Heer. En juist dat schrapt Paulus. Hij neemt zijn eigen leven als schoolvoorbeeld. Hij laat niet gelden, dat anderen misschien toch een grotere vooruitgang boeken in het geloof. De dagelijks ondervonden zwakheid is typerend voor Gods omgang met zijn knechten. Paulus weet zich elke dag beroofd van zijn Heer in zijn uitzichtloze onmacht. Ellende, nood en angst ondermijnen niet alleen zijn zenuwen, maar ook zijn levenskracht. Maar dan richt hij zich tot Jezus, die de duisternis heeft overwonnen. Alleen door het geloof in Hem kan hij het geduldig uithouden. Maandag 19 februari nog 36 dagen Groeien in geloof: 2 Thessalonicenzen 1:3 Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. 10

Dinsdag 20 februari nog 35 dagen Groeien in geloof: Mattheus 17:20 Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Over bomen en geloof. In de groei van bomen zit veel gelijkenis met de groei van ons geloof. Van een klein zaadje of stekje groeien zij langzaam, maar gestadig op tot een prachtige grote boom met kleine en grote takken, bladeren en vruchten. Door een hevige wind breekt er wel eens een tak af en soms gaat de hele boom tegen de vlakte. Zo gaat het met de mensen ook vaak. Van het kinderlijk geloof van je jeugd maakt ook je geloof een groei door. Woensdag 21 februari Je vaste vertrouwen krijgt wel eens een knauw, je twijfelt, er gebeurt zoveel in de wereld, dat God dat allemaal maar toelaat (de takken buigen en breken soms af). Sommigen keren zich daardoor helemaal af van het geloof (de boom valt om). Gelukkig als de boom, ondanks alles rechtop blijft staan, en we ons toch vast blijven houden aan een God die er altijd voor ons is. Het zou mooi zijn als onze boom ook nog vruchten zou dragen. nog 34 dagen Groeien in geloof: Mattheus 21:21 Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en het zal gebeuren. 11

Boekje Januari
140604 Concept competitieprogramma 2014-15
Jubileum boekje 2000 - Hilarion
Boekje 2009-2010.pdf - Spio
Download document - de Bogaard
Liturgie- en preeksuggesties Missiezondag (in PDF) - Klap
vhth nr.1-03.indd - Attitudinal Healing Nederland
2009-3 Kwetsbaar en toch weerbaar - Groei
2009-4 Laat de Bijbel tot je spreken - Groei
Waarom ik Christus predik - Maasbach.com
in nieuwheid des levens - Rhemaprint
Videolessen Nieuwe Testament
Islam - Geloven, de ontdekking van het leven
TROUWAAN HET GELOOF
februari 2010 - Gemeente Denderleeuw
download pdf - Jeugdhuis Tongeluk