Views
8 months ago

40-dagentijd boekje 2018

GEBED om ZACHTMOEDIGHEID

GEBED om ZACHTMOEDIGHEID 1. Als ik bid: ‘Maak mij zachtmoedig, Heer en nederig van hart,’ dan hoef ik niet meer zo nodig mijn gelijk te hebben, maar alleen het verlangen te doen, dat, wat U van mij verwacht. 2. Als ik bid: ‘Maak mij zachtmoedig, Heer en nederig van hart,’ dan doet het er niet meer toe wat anderen van mij denken, maar wel dat U goedkeurend naar mij (glim)lacht. 3. Als ik bid: ‘Maak mij zachtmoedig, Heer en nederig van hart,’ dan ben ik bereid te dienen in plaats van gediend te worden; strek ik mij uit 18 naar de ander liefdevol, verdraagzaam, teder en zacht. 4. Als ik bid: ‘Maak mij zachtmoedig, Heer en nederig van hart,’ dan geef ik aan te willen leven zoals U, Heer Jezus, deed. Dan ben ik bereid alles over te geven en mij te buigen voor Uw grootheid en macht. 5. Als ik bid: ‘Maak mij zachtmoedig, Heer en nederig van hart,’ dan kniel ik neer aan de voet van het kruis en geef ik mij over aan U van wie ik alles verwacht.

Vrijdag 2 maart nog 26 dagen Groeien in zachtmoedigheid Galaten 6:1 (1-2) Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Het is vandaag Wereldgebedsdag. Een wereldgebeurtenis! Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw en honderdduizenden mensen voelen zich - in de 183 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag - door gebed verenigd en bemoedigd. Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schrift- gedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden terwijl wij hier nog de vorige datum schrijven. Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Als het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst op die eerste vrijdag in de maand maart heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn! Dit jaar bidden we voor Suriname, doe je mee? 19

Download document - de Bogaard
2011-2 Twijfel wat doe je ermee - Groei
Burggrave maart 03 2018
kan u het boekje downloaden! - De Kangoeroes
Boekje Januari
HET OUDE BADHUIS - Antwerpen.be
2008-4 Jezus leren vertegenwoordigen - Groei
de Groote Klok - februari 2010 - de Groote Sociëteit Zwolle
Burggrave juli-augustus 07 2018
Bovendien is het boekje hier te downloaden - Bisdom Roermond
Inbegrepen tijdens Short-Ski : Vervoer per slaapbus (40 ... - TC Vichte
Boekje jan 2006.indd - Jeugdhuis Lodejo
Beleids- en informatieblad Aar el • Nieuwe permanent ... - Kerknet
Bijlage Wonderen 2006 C.indd
Halverwege 2011-54 40-dagentijd.pmd - PKN Ten Boer