Views
11 months ago

40-dagentijd boekje 2018

Vrijdag 9 maart nog 20

Vrijdag 9 maart nog 20 dagen Groeien in zelfbeheersing: 1 Tessalonicenzen 4:4 (2-5) Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht, dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen. Voor de jeugd: In de 40 dagen tijd trekt Jezus door de woestijn. Door het gebed en vasten bereidt Jezus zich voor op wat komen gaat. Wat zal ik doen in deze bijzondere tijd? Zaterdag 10 maart nog 19 dagen Groeien in zelfbeheersing: Job 32:2 Maar toen ontbrandde de woede van Elihu, de zoon van Barachel uit Buz, uit de familie van Ram; hij ontstak in woede tegen Job, omdat deze in zijn recht meende te staan tegenover God… Een kleurplaat voor de kinderen. Vierde zondag: 11 maart: Bijbeltekst: Filippenzen 1:15-21 God wil, dat de blijde boodschap – het goede evangelie van Jezus Christus – de mensen van deze wereld bereikt. Daartoe maakt Hij gebruik van mensen, die deze dienst niet alleen vreugde brengt, maar die God zijn troost geeft. 24

25

Download document - de Bogaard
Boekje Januari
2011-2 Twijfel wat doe je ermee - Groei
Bovendien is het boekje hier te downloaden - Bisdom Roermond
Inbegrepen tijdens Short-Ski : Vervoer per slaapbus (40 ... - TC Vichte
Harder, Faster, Stronger! - deMens.nu
kan u het boekje downloaden! - De Kangoeroes
HET OUDE BADHUIS - Antwerpen.be
Waarom ik Christus predik - Maasbach.com
Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen - Protestantsekerk.net
Verlies nooit je geloof - Maasbach.com
kerkpostillen iii, jezus en zijn werk.
ESTR IA
de Groote Klok - februari 2010 - de Groote Sociëteit Zwolle
INFO HARELBEKE FEBRUARI 2008.indd - Stad Harelbeke
Denkers van onzen tijd : Herbert Spencer, Em. du Bois-Reymond ...