Views
4 months ago

40-dagentijd boekje 2018

Vrijdag 9 maart nog 20

Vrijdag 9 maart nog 20 dagen Groeien in zelfbeheersing: 1 Tessalonicenzen 4:4 (2-5) Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht, dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen. Voor de jeugd: In de 40 dagen tijd trekt Jezus door de woestijn. Door het gebed en vasten bereidt Jezus zich voor op wat komen gaat. Wat zal ik doen in deze bijzondere tijd? Zaterdag 10 maart nog 19 dagen Groeien in zelfbeheersing: Job 32:2 Maar toen ontbrandde de woede van Elihu, de zoon van Barachel uit Buz, uit de familie van Ram; hij ontstak in woede tegen Job, omdat deze in zijn recht meende te staan tegenover God… Een kleurplaat voor de kinderen. Vierde zondag: 11 maart: Bijbeltekst: Filippenzen 1:15-21 God wil, dat de blijde boodschap – het goede evangelie van Jezus Christus – de mensen van deze wereld bereikt. Daartoe maakt Hij gebruik van mensen, die deze dienst niet alleen vreugde brengt, maar die God zijn troost geeft. 24

25

Boekje Januari
Download document - de Bogaard
Bovendien is het boekje hier te downloaden - Bisdom Roermond
140604 Concept competitieprogramma 2014-15
Jubileum boekje 2000 - Hilarion
Inbegrepen tijdens Short-Ski : Vervoer per slaapbus (40 ... - TC Vichte
2011-2 Twijfel wat doe je ermee - Groei
Boekje 2009-2010.pdf - Spio
Harder, Faster, Stronger! - deMens.nu
Waarom ik Christus predik - Maasbach.com
kerkpostillen iii, jezus en zijn werk.
Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen - Protestantsekerk.net
Verlies nooit je geloof - Maasbach.com
Liturgie- en preeksuggesties Missiezondag (in PDF) - Klap
ESTR IA