Views
6 months ago

40-dagentijd boekje 2018

Maandag 12 maart nog 18

Maandag 12 maart nog 18 dagen Groeien in vrede: Spreuken 17:1 Beter een stuk droog brood en vrede, dan een huis vol met voedsel en ruzie. Dinsdag 13 maart nog 17 dagen Groeien in vrede: Romeinen 5:1 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Vrede van God : Vrede van God, De vrede van God, De vrede van God zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, De vrede van God zij met jou. In Jezus’ naam, In Jezus’ naam, In Jezus’ naam geef ik jou: Vrede van Hem, vrede van God, De vrede van God zij met jou. Heilige Geest, de Heilige Geest, Heilige Geest zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, De vrede van God zij met jou. 26 Lied 501 ELB

W oe nsdag 14 m aar t nog 16 dag e n Groeien in vrede: Johannes 14:27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Gebed God van alle mensen, om uw Vrede bidden wij voor hen die moeten leven te midden van onrecht en haat, aanslagen en oorlogen verwoesting en verwarring racisme en discriminatie uitbuiting en vernedering honger en armoede ziekte en dood angst en onzekerheid. Doe ons Verbeelden opnieuw! verbreek de angst voor wie anders is leer ons dromen opnieuw van dat Messiaanse Rijk waar mensen zich weten te verbinden met elkaar in liefde, recht en vrede Amen Donderdag 15 maart nog 15 dagen Groeien in vrede: Kolossenzen 3:15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 27

Boekje Januari
2011-2 Twijfel wat doe je ermee - Groei
Download document - de Bogaard
kan u het boekje downloaden! - De Kangoeroes
140604 Concept competitieprogramma 2014-15
HET OUDE BADHUIS - Antwerpen.be
Jubileum boekje 2000 - Hilarion
Boekje 2009-2010.pdf - Spio
de Groote Klok - februari 2010 - de Groote Sociëteit Zwolle
Liturgie- en preeksuggesties Missiezondag (in PDF) - Klap
vhth nr.1-03.indd - Attitudinal Healing Nederland
Januari - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Het planten van de wijnstok - Vrije Zendingshulp