Views
5 months ago

40-dagentijd boekje 2018

Profeet van vrede

Profeet van vrede Profeten, profetessen, je hoort ze overal. Sommigen hebben hun ‘waarheid’ al in pacht en gaan daarbij te keer, anderen spreken volhardend en zacht. Wat ze zeggen is geen gemakkelijk geluid, het schuurt, soms met een waarschuwend gebaar en brengt ons in verwarring: wat kies ik? Wat houd ik voor waar? Dan komt er een, die spreekt van vrede en dan een ander, telkens weer... Zij vragen ons om op te staan en samen - niet morgen maar vandaag – die moeilijk begaanbare weg van vrede te gaan. Felicia Dekkers Vrijdag 16 maart nog 14 dagen Groeien in vrede: Lukas 10:5 Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” Voor de jeugd: Vrede is kind van God zijn. Kinderen van God genoemd worden. Dit laat zien dat het iets uitstraalt naar anderen. Maar wat is precies deze vrede? Hoe sticht je dat, zonder jezelf te kort te doen en het alleen te doen voor de lieve vrede? Hoe kun jij iets betekenen zodat anderen vrede vinden? 28

Zaterdag 17 maart nog 13 dagen Groeien in vrede: Mattheüs 5:9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Voor de kinderen: 29

Boekje Januari
2011-2 Twijfel wat doe je ermee - Groei
Download document - de Bogaard
kan u het boekje downloaden! - De Kangoeroes
HET OUDE BADHUIS - Antwerpen.be
de Groote Klok - februari 2010 - de Groote Sociëteit Zwolle
140604 Concept competitieprogramma 2014-15
Jubileum boekje 2000 - Hilarion
Boekje 2009-2010.pdf - Spio
Burggrave maart 03 2018
Januari - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Het planten van de wijnstok - Vrije Zendingshulp