Views
11 months ago

40-dagentijd boekje 2018

Profeet van vrede

Profeet van vrede Profeten, profetessen, je hoort ze overal. Sommigen hebben hun ‘waarheid’ al in pacht en gaan daarbij te keer, anderen spreken volhardend en zacht. Wat ze zeggen is geen gemakkelijk geluid, het schuurt, soms met een waarschuwend gebaar en brengt ons in verwarring: wat kies ik? Wat houd ik voor waar? Dan komt er een, die spreekt van vrede en dan een ander, telkens weer... Zij vragen ons om op te staan en samen - niet morgen maar vandaag – die moeilijk begaanbare weg van vrede te gaan. Felicia Dekkers Vrijdag 16 maart nog 14 dagen Groeien in vrede: Lukas 10:5 Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” Voor de jeugd: Vrede is kind van God zijn. Kinderen van God genoemd worden. Dit laat zien dat het iets uitstraalt naar anderen. Maar wat is precies deze vrede? Hoe sticht je dat, zonder jezelf te kort te doen en het alleen te doen voor de lieve vrede? Hoe kun jij iets betekenen zodat anderen vrede vinden? 28

Zaterdag 17 maart nog 13 dagen Groeien in vrede: Mattheüs 5:9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Voor de kinderen: 29

Burggrave juli-augustus 07 2018
Boekje jan 2006.indd - Jeugdhuis Lodejo
Halverwege 2011-54 40-dagentijd.pmd - PKN Ten Boer
Afstudeerproject-Maaike-Mirjam
2010-1 Bidden waarom en hoe - Groei
Gebedsweek voor de Eenheid 2010 - Kerknet
Het feest of ... feesten - Het Goede Boek
de krant van Jan - Cultuurcentrum Jan Tervaert
februari 2009 - Gemeente Westerlo
De Goede Week op school - VSKO