Views
4 days ago

40-dagentijd boekje 2018

Van de Redactie Dit is

Van de Redactie Dit is alweer de tweede uitgave van de vernieuwde Bazuin Sions. Zoals u ziet is dit de speciale uitgave voor de 40 dagentijd. Deze tijd duurt van Aswoensdag tot en met Pasen. Een tijd om bij stil te staan. Daarom voor iedere dag een Bijbeltekst en iets om over na te denken. Voor de kinderen is er weer iets bij om te doen, over na te denken, te knutselen en te kleuren. De jeugd wordt uitgedaagd hun smartphone eens voor een ander doel te gebruiken. Deze 40 dagen en 7 zondagen zijn voor ons christenen een bijzondere tijd. Een tijd van inkeer, een tijd om te overdenken, een tijd om het heilsplan van God iets meer te doorgronden. Aan het einde van deze tijd kunnen wij betuigen: “Christus is waarlijk opgestaan”. Deze uitgave vervangt de Bazuin Sions voor februari en maart. De volgende uitgave zal rond Pasen zijn. De data van onze activiteiten voor de komende drie maanden worden weergegeven. Wij willen namelijk niet meer al te ver vooruit plannen om vergissingen te voorkomen. Ik wens u allen een gezegende tijd, Ronald Bonsema Colofon Redactie: Beeldbewerking: Vormgeving: Contact: Uitgave: Oplage: Drukkerij: Ronald Bonsema, Verantwoordelijk voor de inhoud: A. Wolthuis Gert de Vries Marcel Bonsema redactie@apostolisch.nl R. Bonsema, Tormentil 10, 2631 DD Nootdorp 60e jaargang, Nr. 2&3/2018 140 stuk Team Caroly, Overdinkel Internet: https://www.apostolisch.nl/ Rek.nr. GvAC: NL62 RABO 0162 1282 31 (Rabobank te Apeldoorn) Bijdrage voor 2018 bedraagt 20 € 2

Inhoud Van de Redactie 2 Op weg naar Pasen, “groeiend in overgave” 4 Aswoensdag 14 februari 6 Donderdag 15 februari 7 Vrijdag 16 februari 7 Zaterdag 17 februari 8 Eerste zondag 10 Maandag 19 februari 10 Dinsdag 20 februari 11 Woensdag 21 februari 11 Donderdag 22 februari 12 Vrijdag 23 februari 13 Zaterdag 24 februari 14 Tweede zondag 15 Maandag 26 februari 15 Dinsdag 27 februari 16 Woensdag 28 februari 17 Donderdag 1 maart 17 Vrijdag 2 maart 19 Zaterdag 3 maart 20 Derde zondag: 20 Maandag 5 maart 21 Dinsdag 6 maart 21 Woensdag 7 maart 22 Donderdag 8 maart 22 Vrijdag 9 maart 24 Zaterdag 10 maart 24 Vierde zondag: 11 maart: 24 Maandag 12 maart 26 Dinsdag 13 maart 26 Woensdag 14 maart 27 Donderdag 15 maart 27 Vrijdag 16 maart 28 Zaterdag 17 maart 29 Vijfde zondag: 18 maart 30 Maandag 19 maart 30 Dinsdag 20 maart 31 Woensdag 21 maart 32 Donderdag 22 maart 33 Vrijdag 23 maart 33 Zaterdag 24 maart 34 Zesde zondag: Palmpasen 35 Maandag 26 maart 35 Dinsdag 27 maart 36 Woensdag 28 maart 37 Donderdag 29 maart 38 Vrijdag 30 maart 39 Zaterdag 31 maart 41 Zondag 1 april:Pasen 42 Data 44 3

Makelaardij Thuisnieuws #40, januari 2018
Kuub E-magazine #40, jaargang 6, januari 2018
2018
Peuleschilleke 2018
D66_Utrecht_Verkiezingsprogramma_2014-2018
CDA_verkiezingsprogramma_2014-2018
Webversie_verkiezingsprogramma_Leefbaar_Rotterdam_2014-2018
Wegwijsgids 2016-2018
coalitieakkoord-2014-2018-voor-de-verandering
Brochure Tiara Tours 2018
Prijslijst-outlet-2018
Krant SRW 2018
Aquariumwereld Januari 2018 (preview)